Koruyucu Hekimlik Hekimi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir koruyucu hekimlik hekiminin ne yaptığını, bu işe nasıl sahip olunacağını ve koruyucu hekim olarak başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenme zamanı.

Koruyucu hekimlik hekimleri, halk sağlığı alanında uzmanlaşmış tıp uzmanlarıdır. Bireylere ve topluluklara danışmanlık, eğitim ve diğer hizmetler sağlayarak hastalıkları önlemek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için çalışırlar.

Koruyucu hekimlik hekimleri beslenme, egzersiz, sigarayı bırakma, cinsel sağlık gibi çeşitli alanlara odaklanabilir.

Koruyucu Hekimlik Hekimliği Sorumlulukları ve Görevleri

Koruyucu hekimlik hekimlerinin aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Diyabet veya astım gibi kronik hastalıkları olan hastalara, durumlarını yönetmelerine yardımcı olmak için tıbbi bakım sağlamak
 • Hastaların hastalık veya yaralanma risk faktörlerini değerlendirmek, yaşam tarzı değişiklikleri için önerilerde bulunmak veya daha fazla bakım için hastaları uzmanlara yönlendirmek
 • Gelişen veya halihazırda gelişmiş olabilecek hastalıkları veya durumları belirlemek için hastalar üzerinde fizik muayene yapmak
 • Hasta bakımını hemşireler ve sosyal hizmet uzmanları gibi diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile koordine etmek
 • Hastalara ve halka sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, hastalıkların önlenmesi ve sağlık sorunlarının erken dönemde saptanması konusunda sağlık eğitimi verilmesi
 • Hastalığı önlemeye yönelik yeni yöntemler geliştirmek veya mevcut yöntemlere yönelik tedavi yöntemlerini iyileştirmek için araştırmalar yapmak
 • İhtiyacı olan hastalara antibiyotik veya antidepresan gibi ilaçlar reçete etmek
 • Kan veya diğer vücut sıvılarında hastalık belirtilerini kontrol etmek için laboratuvar testleri yapmak
 • Hastalara sağlıklarını iyileştirecek yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık yapmak

Koruyucu Hekimlik Doktoru Maaşı Ne Kadar?

Koruyucu hekimlik hekimlerinin maaşları eğitim düzeylerine, deneyim yıllarına ve işverenin türüne göre değişmektedir. Bazı koruyucu hekimler özel muayenehanede çalışırken, diğerleri bir sigorta şirketi veya bir şirket için çalışabilir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 34.000 TL (84.10 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 54.000 TL (262.00 TL/saat)

Koruyucu hekimlik hekimlerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Büyük bebek patlaması nüfusu yaşlandıkça, yaşlıların kronik hastalıklara gençlerden daha duyarlı olması nedeniyle koruyucu tıp hizmetlerine olan talep artacaktır. Ayrıca obezite ve tip 2 diyabet oranları artmaya devam ettikçe bu durumların tedavisi için koruyucu hekimlik hekimlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Koruyucu Hekimlik Doktoru İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Koruyucu Hekimlik Hekimi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir koruyucu hekimlik hekimi genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

Eğitim: Koruyucu hekimlik doktorlarının biyoloji, kimya veya psikoloji gibi bir bilim alanında lisans mezuniyeti almaları gerekir. Daha sonra biyoloji, kimya, fizik, matematik ve İngilizce derslerini içeren bir tıp öncesi programı tamamlarlar.

Bir lisans mezuniyetini tamamladıktan sonra, aday olan koruyucu hekimlik doktorları bir Tıp Doktoru (MD) kazanmalıdır. Bu dört yıllık program, anatomi, fizyoloji, patoloji, farmakoloji, mikrobiyoloji, immünoloji ve diğer tıbbi alanlarda sınıf ve laboratuvar eğitimini içerir.

Antrenman tecrübesi: Koruyucu hekimlik hekimleri eğitimlerinin çoğunu uzmanlıkları sırasında alırlar. Bu üç ila dört yıl boyunca, hastaları teşhis etme ve tedavi etme konusunda uygulamalı deneyim kazanırlar. Ayrıca tıbbi bir uygulamayı nasıl yöneteceklerini ve hastalarla nasıl etkileşime gireceklerini öğrenirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Çoğu işveren, koruyucu hekimlik yapan hekimlerin, çalıştıkları eyalette hekimlik yapmak için lisans almalarını şart koşar. Lisanslı olmak, ABD Tıbbi Lisanslama Sınavını (USMLE) geçmeyi gerektirir.

Koruyucu Hekimlik Hekimliği Olmak İçin Gerekli Beceriler

Koruyucu hekimlik hekimlerinin başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyaçları vardır:

İletişim: Koruyucu hekimlik hekimleri, sağlıklarını nasıl koruyacakları konusunda onları eğitmek için hastalarla iletişim kurar. Ayrıca, hastaların durumları ve tedavi planları hakkında bilgi paylaşmak için diğer tıp uzmanlarıyla da iletişim kurarlar. Etkili iletişim becerileri, yanlış anlamaları önlemeye yardımcı olabilir ve hastaların ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlayabilir.

Kritik düşünce: Koruyucu hekimlik hekimleri, hasta bakımı hakkında bilinçli kararlar vermek için eleştirel düşünme becerilerini kullanır. Bu becerileri hasta sağlığını değerlendirmek, en iyi tedavi seçeneklerini belirlemek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için kullanırlar. Koruyucu hekimlik hekimleri, potansiyel sağlık risklerini belirlemek ve hastalıkları önlemek için stratejiler geliştirmek için eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

Zaman yönetimi: Koruyucu hekimlik doktorlarının genellikle bir iş günü içinde görecekleri birden fazla hasta vardır. Bu profesyonellerin, görevlerini öncelik sırasına koyabilmeleri ve hastalarının ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olabilmeleri için iyi zaman yönetimi becerilerine sahip olmaları önemlidir. Bu durum her hasta ziyaretinin ne kadar süreceğini bilmeyi ve gün boyunca molalar planlamayı içerebilir.

Problem çözme: Koruyucu hekimlik hekimleri, potansiyel sağlık risklerini belirlemek ve bunları önlemek için stratejiler geliştirmek için problem çözme becerilerini kullanır. Ayrıca potansiyel sağlık sorunlarını belirlemek ve bunları çözmek için tedavi planları geliştirmek için problem çözme becerilerini kullanırlar. Koruyucu hekimlik hekimleri, hastaları için en etkili tedavi seçeneklerini belirlemek ve bunları uygulamanın en iyi yollarını belirlemek için problem çözme becerilerini kullanır.

Takım çalışması: Koruyucu hekimler, hastalarına en iyi bakımı sağlamak için genellikle diğer tıp uzmanlarıyla birlikte çalışır. Hastalar için tedavi planları geliştirmek için diğer doktorlarla birlikte çalışabilir ve hastalarının mümkün olan en iyi bakımı almasını sağlamak için diğer tıp uzmanlarıyla işbirliği yapabilirler.

Koruyucu Hekimlik Hekimi Çalışma Şartları Nasıl?

Önleyici tıp doktorları, özel ofisler, klinikler, hastaneler ve halk sağlığı kurumları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Acil durumlar için çağrıda bulunmalarına veya hastalarla görüşmek için akşamları veya hafta sonları çalışmak zorunda olmalarına rağmen, genellikle haftada kırk saat çalışırlar. İş stresli olabilir ve koruyucu tıp doktorları hasta hastalar ve aileleriyle uğraşmanın duygusal stresiyle başa çıkabilmelidir. Ayrıca, doğru tıbbi kayıtlar tutmak ve rapor yazmak gibi işin idari taleplerini yerine getirebilmelidirler.

Koruyucu Hekimlik İçin Mesleki Gelişme

İşte önleyici tıp doktorlarının çalışma şeklini etkileyen üç metod. Koruyucu hekimlik hekimlerinin becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Teletıp Kullanımının Artması

Hastaların uzak yerlerden tıbbi bakım almasına izin verdiği için teletıp kullanımı popülaritesini artırıyor. Bu eğilim, doktorların ve hastaların uzaktan iletişim kurmasını kolaylaştıran teknolojinin artan kullanılabilirliği tarafından yönlendiriliyor.

Koruyucu hekimlik yapan hekimler teletıp hizmetlerinde sertifika alarak bu trendden yararlanabilirler. Bu durum kırsal kesimde yaşayanlar veya etrafta dolaşmakta zorluk çekenler gibi onları şahsen görmek için seyahat edemeyen hastalara bakım vermelerini sağlayacaktır.

Hasta Katılımı Birinci Öncelik Haline Geliyor

Koruyucu hekimlik, sağlık hizmeti sağlayıcıları için en önemli öncelik haline geldiğinden, hasta katılımı daha da önemli hale gelecektir.

Kendi bakımlarıyla ilgilenen hastaların tavsiyelere uyması ve tedavi planlarına bağlı kalması daha olasıdır. Sonuç olarak, koruyucu tıp doktorlarının hastalarla kişisel düzeyde bağlantı kurmalarına yardımcı olacak beceriler geliştirmeleri gerekecektir. Bu durum iletişim, empati ve hastaların neler yaşadığını anlama gibi şeyleri içerir.

Kişiselleştirilmiş Tıbba Odaklanma

Kişiselleştirilmiş tıp, hastanın genetik yapısına dayalı tedavileri bireyselleştirmeye odaklanan, hızla büyüyen bir alandır. Doktorlar artık potansiyel sağlık risklerini erkenden tespit edip önleyici tedbirler önerebildiğinden, bu eğilim koruyucu tıbba artan bir odaklanmaya yol açmaktadır.

Kişiselleştirilmiş tıp daha popüler hale geldikçe, potansiyel sağlık risklerini belirleme ve ele alma konusunda uzman oldukları için koruyucu tıp doktorları yüksek talep görecektir.

Önleyici Tıp Hekimi Nasıl Olunur?

Koruyucu hekimlik mesleği, büyüme ve ilerleme için birçok fırsat sunar. Kariyerinizde ilerledikçe, bir önleme alanında veya diğerinde uzmanlaşmayı seçebilirsiniz. Ayrıca özel muayenehane, hastaneler veya halk sağlığı kurumları gibi farklı ortamlarda çalışmayı da seçebilirsiniz.

Nerede çalışmaya karar verirseniz verin, önleme konusundaki en son araştırmalar ve en iyi uygulamalar konusunda güncel kalmak önemlidir. Bu durum uzmanlık alanınızla ilgili dergileri okuyarak ve konferanslara katılarak yapılabilir. Ayrıca önleme alanında çalışan diğer profesyonellerle de iletişim kurmalısınız.

Dipnot: Koruyucu Hekimlik İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Koruyucu hekimler genellikle daha fazla sorumluluk ve liderlik rolü üstlenerek kariyerlerinde ilerlerler. Koruyucu hekimlik programlarının direktörleri veya koruyucu hekimlik bölümlerinin başkanları olabilirler. Ayrıca araştırmacı veya politika uzmanı olabilirler. Koruyucu hekimlik hekimleri kariyerlerinde ilerledikçe, genellikle alanlarının yönünü şekillendirme ve kalıcı bir etki yaratma konusunda daha fazla fırsata sahip olurlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu