Korozyon Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir korozyon mühendisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir korozyon mühendisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Korozyon mühendisleri metallerin, alaşımların ve diğer malzemelerin korozyonunu belirlemek ve önlemekle sorumludur. Genellikle zorlu ortamlara maruz kalan endüstriyel ekipman veya yapılarla çalışırlar.

Korozyon, metallerin çevreleriyle reaksiyona girerek zamanla parçalandığı bir süreçtir. Korozyon mühendisleri, bu bilgiyi korozyonun oluşmasını önleyen sistemler tasarlamak için kullanır. Bu durum yeni ekipman tasarlamayı veya mevcut ekipmanı aşındırıcı unsurlara maruz kalmaya daha iyi dayanacak şekilde değiştirmeyi içerebilir.

Korozyon Mühendisi Sorumlulukları ve Görevleri

Korozyon mühendisleri, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Daha fazla eylem için bulguları, sonuçları ve önerileri detaylandıran raporların hazırlanması
 • Kimyasal tehlikelerle ilgili tüm bilgilerin laboratuvar prosedürlerine dahil edilmesini sağlamak için malzeme güvenlik veri sayfalarının (MSDS) gözden geçirilmesi
 • Korozyonun oluşmasını önlemek için tesislerin ve ekipmanların bakımı
 • Korozyona karşı duyarlılıklarını belirlemek için yeni malzemelerin test edilmesi
 • Korozyonun nedenini belirlemek için daha önce meydana gelen korozyonu araştırmak
 • Korozyonu önlemenin farklı yöntemleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmak
 • Boyalar veya kaplamalar gibi korozyona dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi
 • Zaman içinde belirli ortamlara nasıl tepki vereceklerini tahmin etmek için metaller ve diğer malzemeler üzerinde laboratuvar testleri yapmak
 • Güvenliği artırmak için daha az aşındırıcı kimyasallar veya daha az aşındırıcı kimyasallar kullanan yeni süreçler tasarlamak

Korozyon Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Korozyon mühendislerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 20.000 TL (45.60 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 46.000 TL (111.00 TL/saat)

Korozyon mühendislerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Korozyon, yapıların ve ekipmanın bütünlüğünü etkileyerek pahalı onarımlara veya değiştirmelere yol açabilir. Sonuç olarak, korozyon kontrolü ve önleme birçok endüstri için önemli olmaya devam edecektir. Korozyona dayanıklı ürünler ve süreçler tasarlayarak bu maliyetleri en aza indirmeye yardımcı olacak korozyon mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Korozyon Mühendisi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Korozyon Mühendisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir korozyon mühendisinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Bir korozyon mühendisinin metalurji mühendisliği, malzeme bilimi, kimya veya fizik gibi bir alanda lisans mezuniyetine ihtiyacı vardır. Bazı üniversiteler korozyon mühendisliği alanında lisans mezuniyeti sunar. Fakat çoğu üniversite yakından ilgili bir alanda bir derece sunar.

En Popüler:  Sözleşme Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bazı üniversiteler korozyon mühendisliği alanında yüksek lisans mezuniyeti sunar. Bir yüksek lisans mezuniyeti, bir korozyon mühendisinin kariyerinde ilerlemesine veya daha üst düzey bir pozisyona hak kazanmasına yardımcı olabilir.

Antrenman tecrübesi: Bir mühendisin eğitiminin çoğu, eğitimleri sırasında gerçekleşecektir. Öğrenciler, matematik, bilim ve teknoloji dahil olmak üzere mühendisliğin temellerini ve ek olarak seçtikleri belirli mühendislik alanının temellerini öğreneceklerdir.

Korozyon mühendisleri, rollerinin özelliklerini öğrenmek için iş başında eğitim de alabilirler. Bu eğitim, şirketin güvenlik prosedürlerini, işleri için kullandıkları bilgisayar programlarını ve yapacakları belirli görevleri öğrenmeyi içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Farklı sektörlerde çalışmak isteyen mühendislerin farklı sertifikalar almaları gerekmektedir. Korozyon mühendisleri, alandaki bilgilerini kanıtlamak ve kazanç potansiyellerini artırmak için sertifikalar alabilirler.

Korozyon Mühendisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Korozyon mühendisleri başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Teknik beceriler: Veri oluşturmak ve yorumlamak için bilgisayar programlarını ve yazılımlarını kullanma yeteneği, bir korozyon mühendisi için önemli bir beceridir. Birçok korozyon mühendisi, korozyonu önlemek için en iyi eylem planını belirlemek için verileri oluşturmak ve analiz etmek için bilgisayar programları kullanır.

İletişim yetenekleri: Korozyon mühendisleri genellikle diğer mühendisler, yöneticiler ve müşterilerle iletişim kurar. Mühendis olmayanlara karmaşık teknik bilgileri açıklamaları ve diğer mühendislerin karmaşık bilgileri anlamalarına yardımcı olmaları gerekebilir. Etkili iletişim becerileri, başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve karmaşık bilgileri anlaşılması kolay bir şekilde açıklamanıza yardımcı olabilir.

Problem çözme yetenekleri: Korozyon mühendisleri, korozyon sorunlarına çözüm bulmak için problem çözme becerilerini kullanır. Korozyonun nedenini bulmak ve önlemek için çözümler geliştirmek için problem çözme becerilerini kullanırlar. Beklenmedik yerlerde meydana gelen korozyona çözüm bulmak için de problem çözme becerilerini kullanırlar.

Analitik beceri: Korozyon mühendisleri, verileri gözden geçirmek ve korozyon önleme yöntemleri hakkında bilinçli kararlar vermek için analitik beceriler kullanır. Endüstri standartlarını karşıladıklarından emin olmak için korozyon önleme yöntemlerini ve malzemelerini araştırmak için analitik beceriler kullanırlar.

Proje Yönetimi: Korozyon mühendisleri, yeni süreçler ve ürünler geliştirmek ve uygulamak için genellikle diğer mühendisler ve diğer profesyonellerle birlikte çalışır. Proje yönetimi becerileri, bir görevi veya projeyi tamamlamak için başkalarıyla işbirliği yapmanıza yardımcı olabilir. Proje yönetimi becerileri, bir projenin bütçelerini, son tarihlerini ve diğer yönlerini yönetmenize de yardımcı olabilir.

Korozyon Mühendisi Çalışma Şartları Nasıl?

Korozyon mühendisleri, ofis binaları, fabrikalar ve petrol rafinerileri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Açık havada köprüleri, boru hatlarını ve diğer yapıları teftiş etmek için zaman harcayabilirler. Koşulları gözlemlemek ve veri toplamak için şantiyelere de gidebilirler. Korozyon mühendisleri genel olarak haftada 40 saat çalışır. Fakat son teslim tarihlerini karşılamak veya acil durumlara müdahale etmek için daha uzun saatler çalışabilirler. Bazı korozyon mühendisleri, petrol rafinerileri gibi dumana, gürültüye ve yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecekleri tehlikeli ortamlarda çalışır.

En Popüler:  Yardım Masası Teknisyeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Korozyon Mühendisi İçin Mesleki Gelişme

İşte korozyon mühendislerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Korozyon mühendislerinin becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

İşgücünde Çeşitlilik İhtiyacı

Korozyon mühendisliği endüstrisi büyük bir çeşitlilik sorunuyla karşı karşıya. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, korozyon mühendislerinin yalnızca %2’si kadın ve yalnızca %3’ü azınlık.

Bu çeşitlilik eksikliği, masaya getirilen perspektifleri sınırladığı için bir bütün olarak endüstri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu sorunu çözmek için korozyon mühendislerinin yeterince temsil edilmeyen gruplardan işe alma konusunda daha proaktif olmaları gerekir. Ayrıca tüm çalışanların fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam yaratmak için daha çok çalışmaları gerekiyor.

Önleyici Bakıma Odaklanma

İşletmeler korozyonla ilişkili maliyetlerin daha fazla farkına vardıkça, önleyici bakıma daha fazla odaklanmaya başlıyorlar. Bu durum korozyon mühendislerinin sızıntı tespiti ve önleme gibi alanlarda beceriler geliştirmesi gerekeceği anlamına gelir.

Ek olarak, korozyon mühendislerinin, korozyonun mümkün olduğunca çabuk ele alınmasını sağlamak için bakım ekibinin diğer üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi gerekecektir. Korozyon mühendisleri bu becerileri geliştirerek işletmelerin paradan tasarruf etmelerine ve yolda maliyetli onarımlardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.

Sahada Teknoloji Kullanımı

Bu alanda teknolojinin kullanımı korozyon mühendisleri arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu eğilim, korozyon mühendislerinin gerçek zamanlı olarak veri toplamasına olanak tanıyan uygun fiyatlı sensörlerin ve veri toplama cihazlarının artan kullanılabilirliği tarafından yönlendiriliyor.

Korozyon mühendisleri, sahadaki teknolojiyi kullanarak, verileri her zamankinden daha hızlı ve daha doğru bir şekilde toplayabilir ve bu da gelecekte korozyonun nasıl önleneceği konusunda daha iyi kararlar alınmasına yol açabilir.

Korozyon Mühendisi Nasıl Olunur?

Bir korozyon mühendisi kariyer yolu, mühendislik becerilerinizi çeşitli endüstrilerde kullanmanın harika bir yolu olabilir. Bir korozyon mühendisi olarak, metallerin ve alaşımların fiziksel ve kimyasal özelliklerini güçlü bir şekilde anlamanız gerekir. Ayrıca, bu malzemelerin farklı ortamlara maruz kaldığında nasıl tepki verdiğini de bilmeniz gerekir.

Korozyon mühendisi olmak için metalurji veya malzeme bilimine odaklanan mühendislik derecesine ihtiyacınız olacak. Ayrıca karmaşık matematiksel modeller ve simülasyonlarla çalışabilmeniz gerekir.

Dipnot: Korozyon Mühendisi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Korozyon mühendisleri genellikle kendi organizasyonlarında daha fazla sorumluluk alarak kariyerlerinde ilerlerler. Deneyim kazandıkça, yönetmeleri için daha büyük projeler verilebilir veya bir mühendis ekibinden sorumlu tutulabilirler. Bazı durumlarda, korozyon mühendisleri kendi danışmanlık firmalarını kurmayı seçebilirler. Bu riskli bir teklif olabilir. Fakat başarılı olursa çok faydalı da olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu