Klinik Araştırma Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Hemşirelik, yaşam bilimleri veya tıp bilimleri derecenizi, klinik ilaç araştırmalarının rekabetçi fakat büyüyen alanında iyi kullanmak için kullanın.

Bir klinik araştırma görevlisi, ilaçları piyasaya girmelerine izin vermeleri konusunda güvende olmalarını sağlamak için etkinlikleri, riskleri ve faydaları açısından test etmek için klinik deneyler yürütür. Yeni ve mevcut ilaçlar üzerinde çalışacaksınız ve genellikle bir ilaç şirketi ya da bir ilaç şirketi adına çalışan bir sözleşmeli araştırma kuruluşu tarafından kullanılacaktır.

Genel olarak bir araştırma sahasının belirlenmesi ve denemenin kurulması, başlatılması, izlenmesi ve kapatılması dahil, klinik araştırmanın tüm aşamalarına katılacaksınız.

Klinik denemeler, çeşitli aşamalarda veya fazlarda gerçekleştirilebilir ve sağlıklı insanlar üzerinde denemeler, bir hastalığa sahip hastalar üzerinde denemeler ve güvenlik ve yan etkileri izlemek için yeni bir ilacın başlamasından sonra yapılan çalışmaları içerir.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Görevleriniz işverene ve deneyim seviyenize bağlı olarak değişecektir. Genellikle şu maddeleri yapmanız gerekmektedir:

 • Deneme protokolleri geliştirmek ve yazmak (amaç ve metodolojiyi ana hatlarıyla belirtmek)
 • Bir deneme kuruluna deneme protokolleri sunmak
 • Vaka raporu formları olarak bilinen veri toplama formlarını tasarlayabilir.
 • Tüm deneklerin haklarını, güvenliğini ve refahını garanti altına alan etik kurul ile koordinasyon sağlamak
 • Yeni ve mevcut ilaçların araştırmasını ve pazarlanmasını denetleyen düzenleyici otorite uygulamalarını ve onaylarını yönetmek
 • Klinik araştırma sahası olarak kullanılacak tesislerin uygunluğunu belirlemek ve değerlendirmek
 • Deneme sahasında denemeyi yapmaktan sorumlu olacak bir araştırmacı tanımlayın/seçin
 • Araştırmayı yürütmek için doktorlar, danışmanlar veya araştırmacılarla irtibat kurmak
 • Deneme alanlarını kurmak – her bir merkezin genellikle araştırma tıbbi ürünü olarak bilinen deneme ilacı dahil deneme materyallerine sahip olmasını sağlamak
 • Saha çalışanlarını denemeye özgü endüstri standartlarına göre eğitmek
 • Deneme alanlarını düzenli aralıklarla ziyaret etmeyi içeren denemeyi süresi boyunca izlemek
 • Girilen verilerin, kaynak veri/belge doğrulama olarak bilinen hasta klinik notlarıyla tutarlı olduğunu doğrulayın.
 • Ziyaret raporları yazıp dosyalayın ve deneme dokümantasyonlarını ve raporlarını harmanlayın
 • Kullanılmayan tüm deneme malzemelerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak
 • Dava tamamlandıktan sonra deneme sitelerini kapatın
 • Teknik deneme raporları yazan tıbbi istatistikçilerle sonuçları tartışır.
 • Arşiv çalışması dokümantasyonu ve yazışmaları
 • Nihai raporları ve zaman zaman yayınlanacak makaleleri hazırlar.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Başlangıç ​​maaşları 50.000 TL ile 65.000 TL arasındadır.
 • Kıdemli bir klinik araştırmacı olarak yaklaşık 65.000 TL ile 88.000 TL arasında bir maaş kazanabilirsiniz.
 • Bazı üst düzey görevlerde, 105.000 TL’den fazla maaş elde edilebilir.

Maaşlar şirketten şirkete değişmektedir. Araba, ikramiye ve emekli maaşı gibi ek avantajlar genellikle sunulmaktadır.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

En Popüler:  Arkeolog Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma şartları şirketler arasında değişiklik gösterir. Fakat saatler genellikle tam gündür, pazartesiden cumaya. Hafta sonları veya vardiyalı çalışma nadir olsa da bazı akşamları çalışmayı beklemelisiniz.

Yarı zamanlı çalışma, kariyer araları gibi mümkündür. Bir şirketle altı ile 12 aylık kısa vadeli sözleşmeler yaygındır. Bu da kalıcı bir çalışandan çok bir müteahhit gibi çalışabileceğiniz anlamına gelir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Eğer saha temelli iseniz, genel olarak yolda olacaksınız, doktorlar ve araştırma hemşireleri ile deneme merkezlerinde, hastanelerde çalışacaksınız. Bazı şirketler, hemen hemen hiçbir site ziyareti sorumluluğuna sahip olmayan şirket içi, ofis bazlı klinik araştırmacı rollerine sahiptir. Bu durumlarda bu roldeki odak belge incelemesi ve yönetimidir. Ayrıca birkaç ev tabanlı iş mevcuttur. İş takım halinde veya bireysel olarak yapılabilir.
 • Serbest meslek sahibi olmak ya da serbest çalışmak, deneyim kazandıktan sonra mümkündür.
 • İş, özellikle saha temelli bir rolde çalışıyorsanız, çok fazla seyahat içerebilir. Muhtemelen geceleme de dahil olmak üzere haftada üç veya dört gün ofisten çıkabilirsiniz.
 • Uluslararası bir şirkette çalışmak, yurtdışında yapılacak denemelerin koordine edilmesini içerebilir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Klinik bir araştırma görevlisi olmak için, hemşirelik, yaşam bilimleri veya tıp bilimlerinde bir derece veya yüksek lisans derecesine sahip olmanız gerekir.

Bu gibi konuları içerebilir:

 • Anatomi
 • Biokimya
 • Biyoloji
 • Biyomedikal Bilim
 • Kimya
 • İmmünoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Moleküler Biyoloji
 • Farmakoloji veya eczane
 • Fizyoloji
 • Toksikoloji.

Bir derece ile giriş sadece olası değildir. Bazen yönetim tarafından girebilirsiniz. Örneğin klinik bir deneme yöneticisi olarak başlayabilirsiniz. Fakat ilerlemek için önemli bir deneyime ve daha fazla niteliklere ihtiyacınız olacaktır.

Bir lisansüstü yeterlilik size klinik deneylerde değerli bir deneyim verebilir ve iş başvurusunda bulunurken rekabete karşı bir avantaj sağlayabilir. İlgili bir doktora derecesi, bazı şirketlerde de avantajlı olabilir, bunu, üst düzey pozisyonlara terfi kazanmak veya protokol geliştirmeye doğru ilerlemek için yüksek önemde bir iş deneyimi olarak kabul edebilir.

Klinik araştırma veya klinik deneylerde lisansüstü derslerini almanızı tavsiye ederiz.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Hem yazılı hem de sözlü olarak mükemmel iletişim, kişilerarası beceriler
 • Deneme merkezi personeli ve meslektaşları ile etkili ilişkiler kurabilme
 • Başkalarını motive etme yeteneği
 • Güçlü müşteri odaklılık
 • Mükemmel bir aritmetik anlayışı ve detaylara keskin bir bakış
 • Sunum becerileri
 • Multitask ve ayakları üzerinde düşünmek için yeteneği
 • Proje yönetimi becerileri
 • İşe esnek ve uyarlanabilir bir yaklaşım
 • Organizasyonel, BT ve idari beceriler; iş, klinik deneme yönetim sistemleri ve elektronik veri yakalama gibi bilgisayarlı süreçler aracılığıyla birçok bilginin belgelenmesi ve kaydedilmesini içerir.
 • Tüm klinik araştırmacı’lar için yasal bir gereklilik olan iyi klinik uygulamanın öneminin anlaşılması.

Deneme siteleri ile ofisiniz arasında seyahat etmek için genellikle temiz bir sürücü belgesine ihtiyacınız olacaktır.

Hollandaca, Fransızca, İtalyanca veya Rusça gibi ek bir dilde beceriler, yurtdışındaki roller için de yararlı olabilir.

En Popüler:  Akademik Kütüphaneci Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

İlgili deneyimler olmadan, denemeleri başlatmaya veya tasarlamaya dahil olmayacağınız klinik veri koordinatörü veya klinik denemeler yöneticisi olarak daha düşük bir seviyede çalışmaya başlayabilirsiniz. Deneyim kazandıktan sonra, tam bir klinik araştırmacı pozisyonuna geçersiniz.

Çok az sayıda şirket, gerekli kişisel yeteneklere sahiplerse, deneyimsiz mezunlar istihdam edebilir. Fakat mümkünse bazı giriş öncesi deneyimleri elde etmek iyi bir fikirdir. Bu durum bilimsel ve analitik yetenekleri kullanan herhangi bir çalışmayı içerebilir, örneğin:

 • Akademik veya farmasötik araştırma
 • Klinik veri çalışması
 • Klinik laboratuvar çalışması
 • Tıbbi satışlar
 • Hemşirelik
 • Eczane.

İş rekabeti güçlüdür ve klinik olarak alakalı bir alanda iş deneyimi şansınızı önemli ölçüde artıracaktır.

İşverenler ve İş İlanları

İşverenler arasında, ilaç şirketleri adına araştırma yapan ilaç şirketleri veya sözleşmeli araştırma kuruluşları (CRO’lar) bulunmaktadır.

Bir CRO, bir klinik araştırmacı’nın yerleştiricisini destekleyici (ilaç şirketi) adına organize edecek ve tüm çalışmayı veya bir kısmını planlama, organize etme ve yürütmede yer alabilir. klinik araştırmacı organizasyona geri rapor verecek ve sponsora geri besleyecektir.

Büyük sözleşmeli kuruluşların deneyimsiz bir mezunu izleme seviyesine alma ve bir klinik araştırmacı seviyesine ilerleme için eğitim sağlama olasılığı daha yüksektir.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Eğitim, çoğunlukla kurum içi ve işte gerçekleşir. Eğitimin niteliği şirketten şirkete değişebilir, bazı işverenler yapılandırılmış bir sistem sunar.

Bazı şirketler Klinik Araştırma Enstitüsü gibi kuruluşlar aracılığıyla dış eğitim kurslarını ödeyeceklerdir. Aşağıdaki alanlarda eğitim veriyorlar:

 • Etkili klinik deneme proje yönetimi
 • Risk bazlı izleme
 • Klinik deney yöneticisinin beceri ve yetkinlikleri.

Klinik araştırma bilgilerinizin ve becerilerinizin kanıtını sağlamak için Sertifikasını veya Diplomasını da tamamlayabilirsiniz.

Zaten bir lisansüstü yeterliliğiniz yoksa, aşağıdaki alanlarda lisansüstü sertifika, diploma veya yüksek lisans derecesi alabilirsiniz:

 • Klinik farmakoloji
 • Klinik eczacılık
 • Klinik araştırma
 • Eczacılık ilacı.

Doktora yapmak da mümkündür. Bu kurslar mesleki gelişimi ve kariyer ilerlemesini kolaylaştırabilir.

Kariyer ve İş İmkanları

Kariyer yapıları şirketten şirkete değişir. Notları ne kadar çabuk artırdığınız, motivasyon, eğitim ve gelişim için mevcut fırsatlar, yetenek ve önceki deneyimler gibi birçok faktöre bağlıdır.

Bir klinik araştırmacı olmadan önce, klinik bir deneme yöneticisi veya küçük klinik araştırmacı gibi daha düşük bir seviyede başlayabilirsiniz. Bir klinik araştırmacı (aynı zamanda klinik araştırmacı I olarak da bilinir), deneme öncesi prosedürler üzerinde çalışacak, klinik deneme sahaları kuracak ve düzenleyeceksiniz (bazı denetimlerle), belgeleri ve yazışmaları arşivleyerek.

Doğru beceri ve deneyim kombinasyonuylaaynı zamanda klinik araştırmacı II olarak da bilinen kıdemli klinik araştırmacı seviyesine geçebilirsiniz. Çalışma, araştırmacı seçmeyi, etik kurulu ve düzenleyici otorite uygulamalarını koordine etmeyi, deneme malzemelerini denetlemeyi ve araştırmacı toplantılarına katılmayı içerecektir.

Ayrıca ilerledikçe, genç personelin denetiminden, eğitiminden ve mentorluğundan, tüm denemelerin proje yönetimi (muhtemelen uluslararası ölçekte), protokol geliştirme ve vaka raporu formlarının tasarlanmasından da sorumlu olacaksınız.

Bir sözleşmeli araştırma kuruluşu içinde çalışıyorsanız, farklı terapötik alanlarda ve klinik araştırmanın farklı aşamalarında çeşitli sponsor ilaç şirketleri ile deneyiminizi geliştirebilir ve genişletebilirsiniz. Bu bir ilaç firmasına geçmenize izin verebilir.

Klinik araştırmacı’lar belirli şirketler tarafından serbest olarak çalıştığından serbest meslek sahibi olabilir. Bu genellikle yalnızca deneyim, irtibat ve müşteriler geliştirdiğinizde dikkate alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu