Kimyager Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Kimyager Nedir?

Çocukken bilimi seviyor muydun? Patlayan yanardağınız sınıfınızın en iyisi miydi? Muhtemelen yapımda kimyagerdin!

Kimyager, kimyasal maddeleri araştıran, kimyasal maddelerin özellikleri ile deneyler yapan, kimyasal bileşiklerin çeşitli durumlarda etkilerini ölçen ve kimyasallar arası reaksiyonları inceleyen bilim adamıdır.

Bir kimyager, çok çeşitli pratik uygulamalarda kullanılmak üzere çok ihtiyaç duyulan bileşikleri oluşturmak için genellikle daha büyük bir araştırma ekibinin parçası olarak çalışacaktır. Bir kimyager ayrıca yerleşik kimyasal ürünlerin kalitesini artırmak için çalışır ve bu alanda yeni teknolojiler oluşturmak için gelişmiş bilgisayar programları kullanır.

Neredeyse her endüstri, kimya bilimlerindeki araştırmaların ortaya çıkardığı teorilerden ve kimyasal bileşiklerden yararlanmaktadır.

Kimyager Ne Yapar?

Tüm kimyagerler, kimyasalın kendisini daha iyi anlamak, alışılmadık maddelerin unsurlarını ortaya çıkarmak veya çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere tamamen yeni kimyasal bileşikler oluşturmak için basit madde biçimleriyle çalışır.

Kimyagerler genel olarak kimyanın alt disiplinlerinden birinde uzmanlaşmıştır, bunlardan en önemlileri:
– biyokimya
– nörokimya
– nükleer kimya
– teorik kimya

Hatta adli kimyaya dahil olanlar, ceza soruşturmalarında kanıt oluşturmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyorlar. Alanın karmaşık ve yaygın yapısı nedeniyle bazı alt disiplinler birbiriyle ilişkilidir.

Biyokimyacı

Biyokimyacılar sadece canlı organizmalarda meydana gelen kimyasallar ve reaksiyonlarla çalışırlar. Uzun adı olan biyolojik kimya ile de bilinen bu alan, her türlü biyomedikal araştırmayı kapsar.

Biyokimyacılar, genetik mühendisliği, farmasötik ilaçlar, DNA tedavileri ve hatta tarım ürünlerinde yeni teknolojiler üretmek için organik maddeyi hücresel düzeyde derinlemesine araştırır ve deneyler. İnsan insülini, genetik koşulların doğum öncesi teşhisi, DNA testi ve mahsul verimindeki gelişmeler, biyokimyacıların çalışmalarının bir sonucuydu.

Temel araştırmalarda çalışan biyokimyacılar, kansere ve diğer hastalıklara yol açan organizmalardaki genetik mutasyonları inceleyebilirler. Diğerleri, genetik özelliklerin birbirini takip eden nesiller boyunca nasıl taşındığını anlamak için bitki ve hayvanların evrimini inceleyebilir.

Uygulamalı araştırma yapan biyokimyacılar, hayatımızı iyileştiren ürünler ve süreçler geliştirir. Örneğin tıpta biyokimyacılar ve biyofizikçiler hastalıkları, genetik bozuklukları ve diğer hastalıkları tespit etmek için kullanılan testler geliştirirler. Ayrıca kanser veya Alzheimer hastalığını tedavi etmek için kullanılanlar gibi yeni ilaçlar ve ilaçlar geliştirirler.

Nörokimyacı

Nörokimya (sinirbilim ve kimyanın birleşimi) nörokimyasallarla ilgili çalışmadır; beynin kimyasallar (nörotransmiterler) kullanarak çalışmasını sağlayan sistem. Bilgiyi beyinde hareket ettirmek için bu nörotransmiterler gereklidir.

Her insanın beyin kimyası değiştiğinden, her beyindeki nörotransmiter seviyeleri de değişir. Bu seviyeler, her bir kişinin beyin fonksiyonunu farklı şekilde etkiler, bu nedenle oradaki birçok davranış bozukluğunu açıklar. Çevre, yaş, diyet, ilaçlar, ilaçlar, sigaralar ve alkol, beyindeki nörotransmiterlerin ve reseptörlerinin seviyelerini etkileyebilir. Bunlardan bazıları uzun vadeli etkilere (nikotin gibi) sahiptir.

Bir nörokimya uzmanı, nörokimyasallar alanında uzmanlaşmış ve sinir sistemindeki organik bileşiklerin biyokimyasını ve moleküler biyolojisini araştırıp anlamaya çalışan bir biyokimyacıdır. Nörokimyacılar çoğunlukla, insan düşüncelerini, duygularını ve davranışını anlamak için insan beynini ve sinir sistemini inceledikleri araştırma temelli işlere sahiptir.

En Popüler:  Arama Pazarlama Stratejisti Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Nükleer Kimyager

Başka bir alt alan olan nükleer kimya, özellikle radyoaktivite ve nükleer maddenin diğer özellikleri ve işlemleriyle ilgilenir. Nükleer kimyagerler, hücresel düzeyde olumsuz sonuçları önleyecek veya önleyecek tıbbi tedaviler oluşturmak için radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini inceler. Radyoaktif güç yaratmak veya kullanmak için yeni teknolojilerin geliştirilmesine de yardımcı olabilirler.

Örneğin bir enerji santralinde çalışan bir nükleer kimyager, hangi kimyasal bileşiğin radyoaktif materyalin en güvenli depolanmasına izin verdiğini inceleyebilir veya nükleer enerjiyi çıkarmanın yeni ve daha verimli yollarını araştırabilir.

Teorik Kimyager

Teorik kimyagerler, kimyasal reaksiyonları daha tam olarak açıklama girişiminde bilimsel fikirleri ve teorileri keşfederler. Bu alandaki bilim adamları, endüstriyel, tıbbi ve nükleer uygulamalarda uygulanabilecek sağlam teoriler geliştirmek için kuantum kimyası, moleküler dinamik, istatistiksel termodinamik ve kuantum mekaniği gibi ileri konularla çalışırlar.

Formüle ettikleri teoriler, DNA analizi, gelişmiş tıbbi tedaviler ve yeni alternatif yakıtlar gibi modern teknolojilerin temelini oluşturur.

Kimyager Nasıl Olunur?

Kimyagerlerin farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları anlamına gelir. Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları da gerçekçidir yani; bağımsız, istikrarlı, ısrarcı, gerçek, pratik ve tasarrufludur.

Bu meslek sana göre mi? Kimyagerin en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Kimyacının Çalışma Yeri ve Şartları Nasıl?

Kimyagerler çoğunlukla iç mekanlarda laboratuvarlarda ve diğer kontrollü ortamlarda, riskli araştırmalara elverişli olarak çalışırlar. Kimyasalları ve bileşikleri mikroskobik düzeyde incelemelerine ve değerlendirmelerine olanak tanıyan spektrometreler ve kromatograflar gibi çeşitli bilimsel ekipmanlarla çalışırlar.

Kimyagerler ekipler halinde çalışma eğilimindedir ve emrinde asistanlar veya çalışan öğrenciler olabilir. Bu çıraklar daha basit görevler yerine getirirler. Bu sayede kimyagerler kimyasal bileşikler için yeni teoriler ve uygulamalar oluşturmak için sonuçları değerlendirmeye odaklanabilirler.

Hem devlet kurumları hem de özel sektördeki şirketler tarafından istihdam edilmektedir. Bazı kimyagerler kolej ve üniversite araştırma bölümlerinde çalışır ve doktora derecesine sahip olanlar, öğrencilere kimyanın temellerini öğreterek eğitim ortamında çalışabilirler.

Kimyagerler genel olarak düzenli bir çalışma programını sürdürürler ve işlerinin öngörülemeyen doğası nedeniyle büyük ölçüde iş günü boyunca kendi kendilerine yönetilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Kimya mühendisliği bölümü ile kimya derecesi arasındaki fark nedir?

Bir derece Kimya Mühendisliği kimyasal uygulamalarda mühendislik derecesi almak isteyen öğrenciler için uygundur (teorik temellerin aksine). Akışkan dinamiği, damıtma, soğurma, kurmaya çalışan ve zar ayırma, ısı transferi ve ekipman tasarımı gibi matematik ve fiziğin belirli yönlerine odaklanır.

Bir kimya mühendisinin odak noktası, yeni malzemelerin ve/veya maddelerin geliştirilmesi ve yeni fikirleri ve keşifleri insanlar için yararlı ürünlere ve malzemelere dönüştürmektir. Mezunlar, mühendislikte giriş seviyesi pozisyonlarda çalışabilir veya yüksek lisans veya doktora derecesi alarak eğitimlerine devam edebilirler.

Bir derece kimya kimyanın analitik, organik, inorganik ve biyokimya tarafına bakar. Bir kimyager malzeme ve süreçlere odaklanacak, teorileri test edecek, maddeleri analiz edecek ve maddelerin fiziksel özelliklerini ölçecektir. Bir kimya mezunu, kimya laboratuvarında araştırma görevlisi olarak iş bulabilir veya yüksek lisans veya doktora derecesi alarak eğitimine devam edebilir. Tıp fakültesi de bir seçenektir.

En Popüler:  Biyolog Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Kimyager ile malzeme bilimcisi arasındaki fark nedir?

Çoğu kimyager ve malzeme bilimcisi, bir araştırma ekibinin parçası olarak birlikte çalışır. Kimyagerlerin ve malzeme bilim adamlarının biyologlar, fizikçiler, bilgisayar uzmanları ve mühendisler gibi diğer bilim insanlarıyla ekipler halinde çalışması da yaygındır.

Birçok kolej ve üniversite, kimya programlarında bir uzmanlık olarak malzeme bilimi sunan bazı kolejlerle American Chemical Society tarafından onaylanan kimya lisans programları sunmaktadır. Bazı mühendislik okulları ayrıca malzeme bilimi ve mühendisliği ortak alanında dereceler sunar.

Bir kimyager ile bir malzeme bilimcisi arasındaki farklar aşağıdaki gibidir:

Eczacı

Kimya, elementler ve moleküller arasındaki reaksiyonlarla ve bunların nasıl kontrol edilip geliştirilebileceğiyle ilgilenir. Kimyagerler kimyasal maddelerin özelliklerini araştırır ve dener, yerleşik kimyasal ürünlerin kalitesini iyileştirir, çeşitli durumlarda kimyasal bileşiklerin etkilerini ölçer, kimyasallar arası reaksiyonları inceler ve bu alanda yeni teknolojiler oluşturur.

Ya kimyasalın kendisini daha iyi anlamak, alışılmadık maddelerin unsurlarını ortaya çıkarmak veya çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere tamamen yeni kimyasal bileşikler oluşturmak için basit madde biçimleriyle çalışırlar. Birçok endüstri, kimyagerler tarafından yapılan araştırmaların getirdiği teorilerden ve kimyasal bileşiklerden yararlanır.

Kimyacılar genellikle alanın belirli bir dalında uzmanlaşırlar, örneğin inorganik kimya, tıbbi kimya, organik kimya, fiziksel kimya, adli kimya, teorik kimya, biyokimya, nörokimya ve nükleer kimya.

Malzeme Bilimcisi

Malzeme bilimi, atomlar ve moleküller gibi mikroskobik elementlerin birlikte malzemelerin makroskopik özelliklerini nasıl açıkladığıyla ilgilenir. Temelde hangi malzemelerde ve hangi işlemlerde kullanıldığı gibi nesnelerin nasıl yapıldığı ile ilgilenir.

Malzeme bilimcileri, cam, kauçuk, seramik, alaşımlar, polimerler ve metaller gibi farklı insan yapımı ve doğal malzemelerin kimyasal özelliklerini ve yapısını inceler ve analiz eder. Daha sonra bu bilgileri alırlar ve mevcut malzemeleri güçlendirmenin, belirli malzemeleri birleştirmenin veya farklı uygulamalarda ve ürünlerde kullanılmak üzere belirli özelliklere sahip yepyeni malzemeler üretmenin yollarını bulurlar. Ayakkabılar, sabun, bidonlar, kaplar, makyaj malzemeleri, ambalaj malzemeleri gibi günümüzde insanların kullandığı birçok eşyayı yarattılar.

Malzeme bilimcileri en sık çalıştıkları malzemede uzmanlaşma eğilimindedir. Örneğin seramikler, camlar, metaller, nanomalzemeler (son derece küçük maddeler), polimerler ve yarı iletkenler.

Kimyagerin günü nasıldır?

Kimya, günlük olarak kullandığımız pek çok şeyden sorumludur. Bunlardan bazıları çeşitli ilaçlar, giyim malzemeleri, yarı iletkenler ve çevresel iyileştirmeleri içerir.

Kimyagerler, kişinin görebileceği, hissedebileceği ve dokunabileceği makroskopik bir ortamda çalışmayı veya doğrudan göremeyeceği, hissedemeyeceği veya dokunamayacağı mikroskobik bir dünyada çalışmayı seçebilirler. Ayrıca hiçbir pratik uygulaması olmayan ve sadece bilgi toplama olan araştırmada (saf kimya) çalışmayı da seçebilirler.

Kimyagerler bu kadar çok alanda yer aldıklarından, genel bir gün yoktur. Fakat hepsinin paylaştığı bazı ortak görevler vardır.

Ortak Görev ve Sorumluluklar:
– Yeni maddeler oluşturun veya sentezleyin
– Maddeleri analiz edin ve veri oluşturun
– Hem yeni hem de mevcut ürünleri geliştirmek ve iyileştirmek için laboratuvar çalışması yapın
– Modeller oluşturun ve teorilerin tahmin gücünü test edin
– Laboratuvarda formülasyonlar geliştirin
– Maddelerin fiziksel özelliklerini ölçün
– Yeni kullanımlar ve uygulamalar bulmak için maddenin temel özelliklerini analiz edin
– Kalite kontrol testleri yapın
– Kimyasal veya fiziksel özellikleri belirlemek için bileşikleri analiz edin
– Bileşimi, yapıyı, ilişkileri belirlemek için bileşikleri analiz edin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu