Kimya Mühendisi Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Kimya Mühendisi Nedir?

Kimya mühendisleri bazen “evrensel mühendisler” olarak adlandırılır. Çünkü bilgi tabanları ve yetenekleri çok geniştir. Matematik ve fizikte tüm temel mühendislik eğitiminin yanı sıra kimya ve biyolojide derinlemesine ustalık sahibidirler.

Bu neden bu kadar yararlı? Çünkü ham maddeleri kıyafet, yiyecek, içecek ve enerji gibi hepimizin kullanabileceği faydalı ürünlere dönüştürebiliyorlar.

Kimya Mühendisi Ne Yapar?

Bir kimya mühendisi, malzemeleri üretmek, dönüştürmek ve taşımak için süreçleri düşünerek ve tasarlayarak çeşitli teknoloji alanlarını etkiler. Bir kimya mühendisi bu malzemeleri tam ölçekli üretime getirmeden önce, laboratuvarda bol miktarda deney yapılır.

Birçok kimya mühendisi imalat, makine ve tesis tasarımında çalışır. Süreçlerin sorunsuz ve mümkün olan en ekonomik şekilde çalışmasını sağlamak onların görevidir. Çoğu zaman bu tür işler şu başlıklara sahiptir: Süreç Mühendisi. Kimya mühendisleri, plastikler, kağıtlar, boyalar, ilaçlar, polimerler, gübre, petrokimya ve hatta birçok gıda gibi geniş bir ürün yelpazesinin yaratılması ve üretilmesinin arkasındadır.

Enerji ve petrol endüstrilerinin her zaman kimya mühendislerine ihtiyacı olmuştur. Fakat diğer iş fırsatları daha da büyüyor. Artan enerji verimli ve alternatif enerji kaynaklarına olan talep, kimya mühendislerinin yapacak çok işi olmasını sağlıyor.

Kimya mühendisleri için büyüyen bir başka alan da çevre mühendisliğidir. Kirliliği temizleme veya önleme, zehirli atıkları güvenli bir şekilde imha etme veya bir kanalizasyon arıtma tesisini yönetme yolları üzerinde çalışıyor olsalar da bir kimya mühendisinin çevre biliminde çalışması için fırsat sıkıntısı yoktur. Aslında birçok şirket çevre mühendisliğindeki pozisyonlarını doldurmaları için kimya mühendisleri tutar.

Biyoteknoloji ve eczacılık alanındaki kariyerler de kimya mühendisleri için çok fazladır. Kateterlerden yapay böbreklere veya protezlere kadar ilaçların yanı sıra tıbbi ve cerrahi malzemelerin yaratılması ve üretilmesinde etkilidirler.

Kimya mühendisliği genellikle diğer birçok alanla örtüşmektedir. Örneğin bilgisayar parçalarını ve diğer elektronikleri tasarlamak ve üretmek için kimya mühendislerine ihtiyaç vardır ve elektronik mühendisleriyle yakın çalışırlar.

Nanoteknoloji, kimya mühendislerinin çalıştığı bir başka büyüyen alandır. Bu durum kirlenmiş yeraltı sularını saflaştırmak için nanopartiküller kullanmaktan gen veya kök hücre tedavileri için DNA ile çalışmaya kadar her şey olabilir.

En Popüler:  Bilgi Sistemleri Direktörü Nedir? Nasıl Olunur?

Bunlar bir kimya mühendisinin neler yapabileceğine dair sadece birkaç örnektir. Bir şey insan yapımı ise, bir kimya mühendisinin bununla bir ilgisi vardır.

Kimya mühendisi Nasıl Olunur?

Kimya mühendislerinin farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları anlamına gelir. Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları da gerçekçidir yani; bağımsız, istikrarlı, ısrarcı, gerçek, pratik ve tasarrufludur.

Bu meslek sana göre mi? Kimya mühendisinin en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Kimya Mühendisinin Çalışma Yeri ve Şartları Nasıl?

Kimya mühendisleri çalıştıran pek çok farklı endüstride, çok çeşitli işyeri ortamları vardır.

Büyük şirketler, devlet kurumları ve küçük firmaların hepsinin kimya mühendislerine ihtiyacı vardır. Bununla birlikte çoğu kimya mühendisi bir ekibin parçası olarak daha büyük şirketlerde çalışır. Kimya mühendislerinin yaklaşık dörtte üçü imalat sanayinde belli bir kapasiteyle çalışmaktadır.

Pek çok kimya mühendisi, büyük endüstriyel üretim ekipmanlarının etrafında çalışırken gözlük ve kask gibi koruyucu ekipman giymelidir. Bu ekipman bazen dışarıda ve mühendisin olumsuz hava koşullarında olmasını gerektirebilir.

Diğer kimya mühendisleri tüm çalışma günlerini laboratuvarda geçirebilirler. Bazı mühendisler, bilgisayarda proje tasarlamak, laboratuvarda test etmek ve ardından imalat aşamasına geçmek gibi farklı alanlarda çalışma avantajına sahiptir. Bir projeyi tamamlanana kadar görmek, kariyerin çok tatmin edici bir parçası olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kimya mühendisliği bölümü ile kimya derecesi arasındaki fark nedir?

Bir derece Kimya Mühendisliği kimyasal uygulamalarda mühendislik derecesi almak isteyen öğrenciler için uygundur (teorik temellerin aksine). Akışkan dinamiği, damıtma, soğurma, kurmaya çalışan ve zar ayırma, ısı transferi ve ekipman tasarımı gibi matematik ve fiziğin belirli yönlerine odaklanır.

Bir kimya mühendisinin odak noktası, yeni malzemelerin veya maddelerin geliştirilmesi ve yeni fikirleri ve keşifleri insanlar için yararlı ürünlere ve malzemelere dönüştürmektir. Mezunlar, mühendislikte giriş seviyesi pozisyonlarda çalışabilir veya yüksek lisans veya doktora derecesi alarak eğitimlerine devam edebilirler.

Bir derece kimya kimyanın analitik, organik, inorganik ve biyokimya tarafına bakar. Bir kimyager malzeme ve süreçlere odaklanacak, teorileri test edecek, maddeleri analiz edecek ve maddelerin fiziksel özelliklerini ölçecektir. Bir kimya mezunu, kimya laboratuvarında araştırma görevlisi olarak iş bulabilir veya yüksek lisans veya doktora derecesi alarak eğitimine devam edebilir. Tıp fakültesi de bir seçenektir.

Kimya mühendisi ile bir malzeme bilimcisi arasındaki fark nedir?

Kimya mühendisleri, kimyasalları veya hammaddeleri insan kullanımı için uygun ürünlere dönüştürme sürecine kimya bilgisini uygulayacaklardır. Büyük ölçekli kimyasal reaksiyonlar yürütürler ve moleküllerin birbirleriyle büyük ölçekte ve istenen bir işlem verimi ile reaksiyona girmesini sağlamak için işlemlere odaklanırlar.

Bir malzeme bilimcisi, kimyagerlerin ve fizikçilerin üzerinde çalıştıkları ile mühendislik araştırmacılarının üzerinde çalıştıkları arasında çeviri yapar. Malzemelerin araştırılması, tasarımı ve geliştirilmesinden sorumludurlar ve belirli bir malzemenin fiziksel yapısının malzemenin özelliğini nasıl etkileyeceğine odaklanacaklardır. Aslında yoğun madde fizikçilerine uygulanırlar.

En Popüler:  Bilgi Güvenliği Direktörü Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Kimya mühendisliği öğrencileri için bazı iyi tavsiyeler nelerdir?

Profesörlerinizi tanıyın ve onlarla bir ilişki geliştirin. Bu sayede yardıma ihtiyaç duyduğunuzda veya soruların cevaplanmasına ihtiyaç duyduğunuzda onlara yaklaşabilecek kadar rahat olun. Her zaman önce bir sorunu kendi başınıza çözmeye çalışın. Hala mücadele ediyorsanız, onların bilgilerinden ve yardım etme istekliliğinden yararlanın.

Ağınızı olabildiğince erken oluşturmaya başlayın. Ağınız profesörleriniz, meslektaşlarınız veya ders dışı derslerde, ağ oluşturma etkinliklerinde, atölye çalışmalarında veya stajlarda tanıştığınız kişiler olabilir.

Eğitimin bir sınırlaması, teori öğrenmek için çok zaman harcanmasıdır. Fakat dış dünyada işlerin gerçekte nasıl çalıştığına dair deneyim elde etmek için çok az zaman harcanır. Deneyim edinmenin ve insanlarla tanışmanın mükemmel bir yolu, erken dönemlerde yaz stajı fırsatlarını araştırmak ve stajlarınızı bir ürün/proje portföyü oluşturmak için kullanmaktır. İşverenler, daha önce iş tecrübesi olan bir mezunu her zaman daha ciddiye alacaklardır.

Deneyimin yanı sıra, fen ve matematik becerilerinizin yanı sıra yazma ve sunum becerilerinizin de iyi geliştiğinden emin olun. Hem okulda hem de çalışırken ekiplerle iyi çalışmanız gerekecek, bu nedenle erken geliştirilen sabır ve dinleme yetenekleri işe yarayacaktır. Bunu söyledikten sonra, yine de iddialı olmanız, amacınızı saygın bir şekilde anlatabilmeniz ve başkalarıyla problem çözme üzerinde çalışabilmeniz gerekir.

Kimya mühendisi olmak nasıl bir duygu?

Kimya mühendisleri, kimyasalların ve diğer ürünlerin üretimini veya kullanımını içeren sorunları, kimya ilkelerini uygulayarak çözerler. Kimyasal üretim için süreçler ve ekipmanlar ve üretim ürünleri için test yöntemleri tasarlarlar.

Bazıları oksidasyon gibi belirli bir kimyasal işlemde uzmanlaşmıştır. Diğerleri belirli bir alanda uzmanlaşabilir. Kimya mühendisliğinin her alanı diğerinden oldukça farklı olabilir ve ilgili görev ve sorumluluklar açısından farklılık gösterebilir. Kendinizi hangi alanda görebileceğinizin yanı sıra, çalıştığınızı görebileceğiniz ortamın türünü düşünmek önemlidir. Seçenekler sonsuzdur.

Örneğin bir kimya mühendisi sağlık hizmetleri, inşaat, ilaç, imalat, petrokimya, gıda işleme, biyoteknoloji, tasarım, polimerler, çevre sağlığı ve güvenliği, kağıt hamuru ve kağıt ve özel kimyasallar alanlarında çalışabilir. Çalışma ortamları bir laboratuvarda, bir fabrikada, bir ofis binasında, bir inşaat alanında veya bir petrol ve gaz alanında olabilir. Bazı kimya mühendisleri yoğun bir şekilde seyahat ederken, diğerleri hiç seyahat etmez.

Çalışmayı seçtiğiniz alan veya uzmanlık ne olursa olsun, insanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın süreçleriyle çalışmaktan kaynaklanan kesin iş tatmini vardır.

Kimya Mühendisleri ile benzer meslekler aşağıda listelenmiştir. Ayrıca merak ettiklerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu