İş ve İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir işçi ve istihdam avukatının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir işçi ve istihdam avukatı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

İş ve iş avukatları, işverenleri tarafından haksız muameleye maruz kalan çalışanları temsil eder. Ayrıca iş veya iş hukuku ile ilgili çeşitli nedenlerle çalışanları tarafından dava açılan şirketleri de temsil edebilirler.

İş ve iş avukatları genellikle ayrımcılık, haksız işten çıkarma, ödenmemiş ücretler, fazla mesai ücreti, sağlık ve güvenlik endişeleri vb. dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla ilgilenir.

İş ve İş Vekili Sorumlulukları ve Görevleri

İş ve iş avukatları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli görevlerden sorumludur:

 • Maaş, sosyal haklar ve diğer tazminatlar dahil olmak üzere tüm istihdam koşulları üzerinde bir anlaşmaya varmak için müşterilerle müzakere etmek
 • Federal ve eyalet yasalarına uygunluğu sağlamak için istihdam politikalarını, el kitaplarını ve kılavuzları derlemek ve gözden geçirmek
 • İş sözleşmeleri, kıdem sözleşmeleri, ifşa etmeme sözleşmeleri (NDA), tahkim sözleşmeleri ve yeni çalışanların işe alınmasıyla ilgili diğer yasal belgelerin hazırlanması
 • Hukuki konuları tartışmak ve onları mahkeme işlemlerine veya karşı avukatla toplantılara hazırlamak için müşterilerle iletişim kurmak
 • Duruşma veya diğer işlemler için davalarla ilgili yasal özetleri ve diğer yazılı materyalleri hazırlamak
 • Tanıklarla görüşme ve belgelerin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere davalar için kanıt toplamak için soruşturmalar yürütmek
 • Müvekkillerden kanıt toplayarak, tanıklarla görüşerek ve yasal sorunları araştırarak davaları yargılamaya hazırlamak
 • Davayla ilgili keşif ve diğer faaliyetleri yürüterek duruşmalar veya duruşmalar sırasında müvekkilleri mahkemede temsil etmek
 • Müvekkiller adına uzlaşma anlaşmaları hazırlamak ve karşıt avukatla uzlaşma müzakereleri yapmak

İş ve İstihdam Avukatı Maaşı Ne Kadar?

İş ve iş avukatlarının maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve çalıştıkları şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 24.000 TL (60.10 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 44.000 TL (108.10 TL/saat)

İş ve istihdam avukatlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

İstihdam artış oranları sektörler arasında farklılık gösterecektir. Fakat iş hukukunun artan karmaşıklığı nedeniyle yasal hizmetlere olan genel talep artmalıdır. Şirketler maliyetleri düşürmeye ve rekabetçi kalmaya çalıştıkça, yeniden yapılanma ve işten çıkarmalara yardımcı olması için daha fazla iş avukatı tutabilirler.

Dipnot: İş ve İş Hukuku Avukatı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

İş ve İş Avukatı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir iş ve istihdam avukatının genel olarak aşağıdakilere sahip olması gerekir:

Eğitim: İş ve iş avukatlarının, istihdam için dikkate alınması için en az bir lisans mezuniyetine ihtiyacı vardır. Birçok işveren, çalışma ilişkileri, çalışma çalışmaları veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder. Öğrencilerin bu programlarda tamamladıkları derslerden bazıları iş hukuku, toplu pazarlık, iş hukuku, ekonomi ve iş hukukudur.

En Popüler:  Kafe Müdürü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Çoğu iş ve iş avukatı, işe alındıktan sonra işverenlerinden iş başında eğitim alır. Bu eğitim, davaları nasıl ele alacağınızı ve firmanın müşterilerini nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için deneyimli bir avukatın gözetimini içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: İş ve iş avukatları, eyaletlerinde veya bölgelerinde çalışma iznine sahip olmalıdır. Gereksinimler eyalete göre değişir. Fakat çoğu eyalet, avukatların baro onaylı bir hukuk fakültesinden mezun olmasını, eyalet baro sınavını geçmesini ve ahlaki karakter kanıtı sunmasını ister.

İş ve İstihdam Avukatı Olmak İçin Gerekli Beceriler

İş ve iş avukatları başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

İletişim yetenekleri: İş ve iş avukatları, müşterileri, işverenleri, meslektaşları ve diğer avukatlar dahil olmak üzere kariyerleri boyunca birçok kişiyle iletişim kurar. Etkili iletişim becerileri, başkalarıyla ilişkiler kurmanıza, birbirinizden öğrenmenize ve sorunları çözmek için birlikte çalışmanıza yardımcı olabilir. Müşterileri hakları ve sorumlulukları konusunda eğitmek için iletişim becerilerini de kullanabilirsiniz.

Detaylara dikkat: İş ve istihdam avukatları genellikle büyük miktarda bilgiyi inceler ve analiz eder. Bu yüzden ayrıntılara mükemmel bir dikkat göstermeleri onlar için önemlidir. Bilgileri anladıklarından ve müşterilerine en iyi temsili sağlayabildiklerinden emin olmak için iş sözleşmelerini, çalışan el kitaplarını ve diğer belgeleri inceleyebilirler.

Araştırma becerileri: İş ve istihdam avukatları, argümanlarını desteklemek için genellikle yasaları, düzenlemeleri ve emsalleri araştırır. Ayrıca, iş yasalarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlamak için bir şirketin veya endüstrinin tarihini araştırabilirler. Bu araştırma, bir anlaşmazlığı çözmek için en etkili stratejileri belirlemelerine yardımcı olabilir.

Analitik beceri: İş ve istihdam avukatları, sözleşmeleri gözden geçirmek, çalışan performansını değerlendirmek ve araştırma yapmak için analitik beceriler kullanır. Müşterileri için en iyi hareket tarzını belirlemek için analitik becerileri kullanırlar ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirirler.

Müzakere Olmak İçin Gerekli Beceriler: İş ve iş avukatları, müşterilerin işverenleriyle anlaşmaya varmalarına yardımcı olmak için genellikle müzakere becerilerini kullanır. Mesela bir müşteri bir yaralanma için tazminat istiyorsa, avukat, müşterinin adil bir anlaşma almasını sağlamak için işverenle görüşebilir. Benzer şekilde, bir çalışan çalışma koşullarını değiştirmek istiyorsa, bir avukat, çalışanın ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için işverenle görüşebilir.

İş ve İş Avukatı Çalışma Şartları Nasıl?

İş ve iş avukatları için çalışma ortamı genellikle hızlı tempolu, son teslim tarihi odaklı ve yüksek baskıdır. Son teslim tarihlerini karşılamak için genellikle akşamları ve hafta sonları da dahil olmak üzere uzun saatler çalışırlar. Birçok iş ve iş avukatı özel muayenehanede olup, işletmeleri veya bireyleri temsil eden hukuk firmaları için çalışmaktadır. Diğerleri hükümet için çalışıyor ve ya işçilerin ya da işverenlerin çıkarlarını temsil ediyor. Yine de diğerleri, düşük gelirli işçilere yasal yardım sağlayan veya işçi haklarını savunan kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışıyor. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar, iş ve iş avukatları hızlı düşünebilmeli, baskı altında iyi çalışabilmeli ve büyük hacimli işlerin üstesinden gelebilmelidir.

İş ve İstihdam Avukatı İçin Mesleki Gelişme

İşte işçi ve iş avukatlarının nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. İş ve istihdam avukatlarının, becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Filo Teknisyeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Müteahhit Büyümesi ve Konser Ekonomisi

Giderek daha fazla insan geçimini sağlamak için bu tür işlere yöneldiğinden, müteahhitlik ve konser ekonomisi hızla büyüyor. İş ve iş avukatlarının müteahhitler ve konser işçileri için geçerli olan yasalara aşina olması gerektiğinden, bu eğilimin hukuk mesleği üzerinde önemli bir etkisi var.

Yüklenici ve konser ekonomisi büyümeye devam ettikçe, iş ve istihdam avukatlarının rekabetçi kalabilmeleri için bu alanda uzmanlık geliştirmeleri gerekecektir. Sağlık sigortası ve emeklilik planları bulmak gibi müteahhitlerin ve konser çalışanlarının karşılaştığı benzersiz zorlukları anlayabilmeleri gerekecek.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Üzerine Odaklanma

Hukuk alanı, çalışmalarının kalitesini artırmanın bir yolu olarak giderek çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine odaklanmaktadır. Bu durum çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını etkin bir şekilde yönetebilen işçi ve iş avukatlarına yüksek talep olacağı anlamına gelir.

İş ve iş avukatları çeşitlilik ve içerme sorunlarıyla başa çıkma konusunda daha yetenekli hale geldikçe, müvekkillerine daha iyi temsil sağlayabileceklerdir. Ayrıca, müşterilerinin hem çalışanlar hem de müşteriler üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek daha kapsayıcı iş yerleri yaratmalarına yardımcı olabilecekler.

Artan Teknoloji Kullanımı

İşyerinde teknolojinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor ve bu durum hukuk mesleği üzerinde büyük bir etki yaratıyor. İş ve iş avukatları artık davalarını yönetmek ve müşterilerle iletişim kurmak için teknolojiyi kullanıyor.

Teknoloji işyerinde daha da yaygınlaştıkça bu eğilimin devam etmesi muhtemeldir. Sonuç olarak, iş ve istihdam avukatlarının teknolojiyi kendi avantajlarına nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekecektir. Bu durum vakaları yönetmek ve müşterilerle iletişim kurmak için yazılımın nasıl kullanılacağını öğrenmeyi içerir.

İş ve İş Avukatı Nasıl Olunur?

İş ve iş avukatı olarak bir kariyer birçok yönden ödüllendirici olabilir. İşverenleri tarafından haksızlığa uğrayan işçilere yardım etme fırsatına sahip olacaksınız ve bu çok tatmin edici olabilir. Ayrıca, her zaman ilginç olan farklı geçmişlere sahip çeşitli insanlarla çalışacaksınız.

Bu kariyer yolunu düşünürken akılda tutulması gereken bir şey, zaman zaman stresli olabileceğidir. Kızgın veya üzgün müşterilerle ilgilenmeniz gerekebilir. Bu yüzden baskı altında sakin kalabilmeniz önemlidir. Ek olarak, davanızı mahkemede tartışmanız gerekebilir, bu da göz korkutucu olabilir.

Dipnot: İş ve İş Avukatı İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

İş ve iş avukatları, hukuk firmalarında ortak olarak veya profesyonel kuruluşlarda liderlik rolleri üstlenerek kariyerlerinde ilerleyebilirler. Ayrıca akademiye geçmeyi veya bir şirket için kurum içi danışman olmayı da seçebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu