İş Planlama Müdürü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir iş planlama yöneticisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir iş planlama yöneticisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

İş planlama yöneticileri, kuruluşlarının geleceğine rehberlik eden planları geliştirmekten ve yürütmekten sorumludur. Şirket hedefleri doğrultusunda kaynakların en iyi nasıl tahsis edileceğini belirlemek için yöneticiler, satış ekipleri, pazarlama departmanları, muhasebeciler vb. dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla birlikte çalışırlar.

İş planlama yöneticileri, bu planların gerçekten amaçlandığı gibi uygulanmasını sağlamakla da görevlendirilebilir. Bu durum çeşitli departmanlardan gelen ilerleme raporlarını gözden geçirmeyi veya herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için departman başkanlarıyla toplantılar düzenlemeyi içerebilir.

İş Planlama Müdürü Görev Sorumlulukları ve Görevleri

Bir iş planlama yöneticisi genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Yeni pazar fırsatlarını belirlemek için rakiplerin faaliyetlerini izlemek
 • Uzun vadeli hedefler geliştirerek ve kısa vadeli hedefler belirleyerek stratejik planlama desteği sağlamak
 • Ürünler veya hizmetler için gelecekteki ihtiyaçlar hakkında tahminler yapmak için verileri analiz etmek
 • Ürün veya hizmetlerin satışını artırmak için amaç ve hedefler belirleyen bir pazarlama planı geliştirmek
 • Muhasebe, insan kaynakları ve BT dahil olmak üzere bir şirketteki tüm departmanlar için bütçe planlama
 • Gelir ve karlılığı artırmak için şirket için stratejik inisiyatifler geliştirmek ve uygulamak
 • Gelecekte sektörü veya şirketi etkileyebilecek yeni teknolojiler hakkında araştırma yapmak
 • Maliyetleri azaltmak için operasyonel verimliliği artırmanın yollarını önermek
 • Şirket tarafından sunulan ürün veya hizmetler için fiyatlandırma stratejilerinin tanımlanmasına yardımcı olacak modeller oluşturmak

İş Planlama Müdürü Maaşı Ne Kadar?

İş planlama yöneticilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve endüstrisine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye veya komisyon şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 21.000 TL (50.40 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 30.000 TL (73.00 TL/saat)

İş planlama yöneticilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Firmalar verimliliği ve üretkenliği artırmaya, yeni pazarlara girmeye ve maliyetleri düşürmeye çalıştıkça, iş planlama hizmetlerine olan talep artmaya devam edecektir. Şirketlerin performans ve karlılığı artıran stratejiler uygulamalarına yardımcı olmak için iş planlama yöneticilerine ihtiyaç duyulacaktır.

İş Planlama Müdürü İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir iş planlama yöneticisinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

En Popüler:  Petrol Delici Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Eğitim: İş planlama yöneticilerinin genellikle işletme, finans veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bu derecelerin içerdiği kurslardan bazıları finansal muhasebe, iş hukuku, pazarlama, ekonomi, iş iletişimi ve işletme yönetimidir.

Antrenman tecrübesi: Bu rol için verilen eğitimin çoğu iş başında gerçekleşir. İş planlama yöneticileri, şirketle çalışırken şirketin politikalarını ve prosedürlerini ve ek olarak endüstrinin en iyi uygulamalarını öğrenir. Ayrıca şirketin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi edinirler.

Bazı iş planlama yöneticileri, ilgili bir rolde daha önce deneyime sahiptir. Mesela bir iş analisti bir iş planlama yöneticisine geçebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar, profesyonellerin niteliklerini mevcut ve gelecekteki işverenlere kanıtlamalarını sağlar. İş planlama yöneticileri, günlük sorumlulukları hakkında daha pratik bilgi edinmek, mesleki becerilerini test etmek ve kariyerlerini daha da ilerletmek için sertifikalar alabilirler.

İş Planlama Yöneticisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

İş planlama yöneticilerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: İletişim, bilgiyi başkalarına iletme eylemidir. Bir iş planlama yöneticisi olarak müşteriler, yatırımcılar, çalışanlar ve diğer paydaşlarla iletişim kurmanız gerekebilir. Etkili iletişim, fikirlerinizi aktarmanıza ve başkalarını harekete geçmeye ikna etmenize yardımcı olabilir. İş planları oluşturmak, sözleşmeleri müzakere etmek ve projeleri yönetmek dahil olmak üzere işinizin birçok alanında iletişim becerilerini kullanabilirsiniz.

Liderlik: Bir iş planlama yöneticisi, bir iş planının oluşturulmasını denetler ve planın tüm yönlerinin tamamlanmasını sağlar. Bu rol, planın eksiksiz ve eksiksiz olmasını sağlamak için güçlü liderlik becerileri gerektirir. Liderlik becerileri, ekibinizi iş planını zamanında tamamlamaları için motive etmenize de yardımcı olabilir.

Stratejik düşünce: Bir iş planı, bir şirketin geleceği için bir yol haritasıdır. Bu yüzden bir iş planlayıcısının stratejik olması önemlidir. Bir iş planlayıcısı yöneticisinin birkaç adım ilerisini düşünebilmesi ve olası zorlukları ve fırsatları öngörebilmesi gerekir. Stratejik düşünme, bir iş planlayıcısı yöneticisinin şirketin genel hedefleriyle uyumlu bir plan geliştirmesine de yardımcı olabilir.

Finansal planlama: Finansal planlama, bir şirketin finansal sağlığını tahmin etme ve izleme sürecidir. Bir iş planlama yöneticisi olarak, şirketiniz için finansal projeksiyonlar oluşturmaktan sorumlu olabilirsiniz. Bu durum gelir, gider ve nakit akışını tahmin etmeyi içerebilir. Şirketinizdeki departmanlar için bütçe oluşturmaktan da sorumlu olabilirsiniz.

Proje Yönetimi: Proje yönetimi becerileri, iş planlamacıları için önemli bir varlık olabilir. Bu durum bir iş planının oluşturulmasının yanı sıra bir iş stratejisinin uygulanmasının planlanmasını ve denetlenmesini içerebilir. Proje yönetimi becerileri, bir iş planlamacıları ekibini yönetme becerisini de içerebilir.

İş Planlama Müdürü Çalışma Şartları Nasıl?

İş planlama yöneticileri, müşterilerle buluşmak veya konferanslara katılmak için seyahat edebilmelerine rağmen, genellikle bir ofis ortamında çalışırlar. Genellikle normal mesai saatlerinde çalışırlar. Fakat zaman zaman son teslim tarihlerini karşılamak için fazla mesai yapabilirler. İş planlama yöneticileri, genellikle pazarlama yöneticileri, finansal analistler ve muhasebeciler gibi diğer yöneticiler ve profesyonellerle birlikte ekipler halinde çalışır. Ayrıca müşteriler, satış personeli ve diğer iş ortaklarıyla etkileşime girebilirler. İş planlama yöneticileri, baskı altında iyi çalışabilmeli ve son teslim tarihlerini karşılayabilmelidir. Aynı anda birden fazla görevi yerine getirebilmeli ve hızlı karar verebilmelidirler.

İş Planlama Yöneticisi İçin Mesleki Gelişme

İşte iş planlama yöneticilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. İş planlama yöneticilerinin becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Eğitim Yardımcısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Daha Çevik Bir Planlama Süreci İhtiyacı

İşletmeler değişen koşullara hızla uyum sağlamanın önemini kavradıkça, işletmelerde planlama süreci giderek daha çevik hale geliyor.

İş planlama yöneticilerinin, güncellenmesi kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilen planlar geliştirerek bu yeni ortamda çalışabilmeleri gerekecektir. Ayrıca planı ekibin diğer üyelerine anlaşılması kolay bir şekilde iletebilmeleri gerekecektir.

Dijital Dönüşüme Odaklanma

İşletmeler dijital dönüşüme odaklanmaya devam ettikçe, daha dijital tabanlı bir operasyona geçiş yapmalarına yardımcı olabilecek profesyonellere ihtiyaç duyacaklar. Bu durum yeni dijital sistemlerin tasarlanması ve uygulanmasından bu sistemler tarafından üretilen verilerin yönetilmesine kadar her şeyi içerir.

İş planlama yöneticileri, işletmelerin daha dijital tabanlı bir operasyona geçiş yapmalarına yardımcı olmak için gerekli deneyim ve bilgiye sahip olduklarından, bu eğilimden yararlanmak için iyi bir konumdadır. Başarılı olmak için, en son teknolojilere aşina olmaları ve bunları tam potansiyelleriyle nasıl kullanacaklarını bilmeleri gerekecektir.

İşbirliğine Vurgu

İşbirliğine daha fazla vurgu yapma eğilimi, iş planlama yöneticisinin rolü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Başarılı olmak için, iş planlama yöneticilerinin başkalarıyla etkili bir şekilde çalışabilmesi ve şirketlerindeki farklı departmanların ihtiyaçlarını anlayabilmesi gerekecektir.

Ayrıca, projeleri etkin bir şekilde yönetebilmeleri ve herkesin aynı amaç için çalışmasını sağlamaları gerekecektir. Bu durum güçlü iletişim becerileri ve başkalarını motive etme yeteneği gerektirir.

İş Planlama Müdürü Nasıl Olunur?

Bir iş planlama yöneticisinin şirkette benzersiz bir rolü vardır. Şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak uzun vadeli stratejik planlar geliştirmekten ve uygulamaktan sorumludurlar. Bu durum şirketin ürün ve hizmetlerinin yanı sıra müşterileri ve rakipleri hakkında derin bir anlayış gerektirir.

Başarılı bir iş planlama yöneticisi olmak için hem iş hem de finans alanında güçlü bir geçmişe sahip olmanız gerekir. Ayrıca stratejik düşünebilmeli ve büyük resmi görebilmelisiniz. Planı geliştirmek ve uygulamak için şirket içindeki farklı departmanlarla çalışmanız gerekeceğinden, iletişim becerileri önemlidir.

Kariyer ve İş İmkanları

İş planlama yöneticileri genellikle daha büyük projeler üstlenerek ve organizasyonlarında daha fazla sorumluluk alarak kariyerlerinde ilerlerler. Tecrübe ve bilgi edindikçe, iş planlama direktörü veya planlama başkan yardımcısı gibi daha üst düzey pozisyonlara terfi edebilirler. Bazı durumlarda, iş planlama yöneticileri kendi danışmanlık firmalarını kurmayı seçebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu