İnsan Kaynakları Memuru Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Kendini motive ediyorsan, başkalarına yardım etmekten zevk alırsın ve kişilerarası yeteneklerin güçlüyse, insan kaynakları görevlisi olmak için gerekenlere sahip olabilirsin.

Bir insan kaynakları (İK) görevlisi olarak bir kurumdaki personelin etkin kullanımı ile ilgili politikaları geliştirecek, tavsiye edecek ve uygulayacaksınız.

Göreviniz, çalıştığınız kuruluşun beceri ve deneyim açısından doğru personel dengesini kullanmasını ve meslektaşların performanslarını arttırmak ve şirketin iş hedeflerine ulaşmasını sağlamak için eğitim ve gelişim fırsatlarının mevcut olmasını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları yetkilileri, işin büyüklüğü veya türü ne olursa olsun, birçok faaliyette bulunmaktadır. Bu gibi alanlar:

 • İstihdam şartları
 • Eşitlik ve Çeşitlilik
 • Dış işle ilgili kurumlarla müzakere
 • Ödeme
 • İşe alım
 • Pratik çalışma.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Bu rolde başarılı olmak için, işvereninizin iş hedeflerini açıkça anlama ve bu hedefleri yerine getirmek için doğru personeli seçen, geliştiren ve elinde tutan politikalar tasarlayıp uygulayabilmelisiniz.

Yalnızca personelin refahı ve yönetim merkezli faaliyetlerle değil aynı zamanda strateji ve planlama ile de ilgileneceksiniz.

İnsan Kaynakları departmanlarının destekledikleri kuruma değer katması beklenmektedir. İşin tam yapısı, kuruma göre değişir. Fakat aşağıdakileri içermesi muhtemeldir:

 • Danışmanlık departmanında gittikçe artan bir şekilde danışmanlık departmanında yakın çalışmak, hat yöneticilerine politika ve prosedürleri anlama ve uygulama konusunda yardım etmek
 • Örgüt kültürünün bir parçası olarak eşitliği ve çeşitliliği teşvik etmek
 • Personel performansı, sağlık ve güvenlik gibi politika alanlarında yer alan birçok insanla bağlantı kurmak
 • İş tanımları ve kişi özelliklerinin geliştirilmesini, iş ilanlarının hazırlanmasını, başvuru formlarını kontrol etmeyi, kısa listeyi, görüşmeyi ve adayları seçmeyi içeren personeli işe alma
 • Çalışma şartları, performans yönetimi, fırsat eşitliği, disiplin prosedürleri ve devamsızlık yönetimi gibi konularda politikalar geliştirmek ve uygulamak
 • Personel el kitaplarının hazırlanması
 • Promosyon ve sosyal haklar dahil ücret ve diğer ücretlendirme konularında danışmanlık
 • Düzenli maaş yorumlar
 • Personel ve temsilcileriyle (örneğin, sendika yetkilileri) ücret ve şartlarla ilgili konularda müzakere etmek
 • Bordro yönetimi ve çalışan kayıtlarının tutulması
 • İş hukukunu yorumlama ve danışmanlık
 • Şikayetlerle ilgilenmek ve disiplin prosedürlerini uygulamak
 • Acil ve uzun vadeli personel gereksinimlerini dikkate alan İnsan Kaynakları planlama stratejileri geliştirmek
 • Yeni personel indüksiyonları dahil olmak üzere eğitim planlaması ve bazen de verilmesi
 • Bölüm yöneticileri ile birlikte eğitim ihtiyaçlarını analiz etmek.

Maaşları Ne Kadar? (2024 Güncel Zamlı Maaş)

 • İnsan Kaynakları yardımcısı başlangıç ​​maaşları yılda 49.000 TL civarındadır.
 • İnsan Kaynakları memurları veya çalışanlar 49.000 TL ile 60.000 TL arasında alırlar.
 • Tecrübe kazandıkça hızlı ilerleme ve maaş artışları için fırsatlar var. Tecrübeli İnsan Kaynakları görevlileri 60.000 TL+ kazanmayı bekleyebilirler.
 • İnsan Kaynakları müdürleri gibi kıdemli görevlerde maaşlar 135.000 TL ile 180.000 TL arasında değişebilir.

İnsan Kaynakları içindeki maaşlar işverenler arasında önemli ölçüde değişmektedir.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2024’te güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Genelde sabah 9’dan akşam 5’e kadar standart bir çalışma yaparsınız ancak saatler bazen vardiya veya hafta sonu çalışmasını içerebilir. Son başvuru tarihlerini karşılamak için fazladan çalışma saatleri de gerekebilir.

En Popüler:  Kariyer Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Yarı zamanlı ve iş paylaşımı pozisyonları mevcut olabilir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • İş ofis bazındadır ancak işverenin türüne ve yapısına bağlı olarak fabrikalar, oteller, devlet daireleri veya perakende satış yerleri gibi diğer yerlere seyahat içerebilir. Bir kuruluş coğrafi veya işlevsel olarak farklı birimlere bölünebilir. Örneğin büyük bir perakendecinin, genel bir İnsan Kaynakları görevlisinin perakende şubelerindeki ve depolardaki günlük meselelere baktığı genel personel politikaları ile ilgilenen bir merkez ofisi olabilir.
 • Serbest meslek veya serbest çalışma bazen mümkündür ve kurum içinde hüküm bulunmadığında kuruluşlar belirli alanlarda kısa süreli olarak giderek daha fazla uzmanlık kazandıkça daha da yaygınlaşmaktadır. İnsan Kaynakları danışmanlığı, dış kaynaklı İnsan Kaynakları uygulamalarındaki artıştan dolayı daha yaygın hale geliyor. Bu fırsatlar genellikle, muhtemelen bir yönetim ya da İnsan Kaynakları danışmanlığı geçmişine sahip, alanında tecrübeli olanlar için.
 • Çoğu iş daha büyük şehirlerde mevcuttur. Bazı uzmanlık rollerinin bir organizasyonun merkezinde, genellikle büyük bir şehirde bulunma olasılığı daha yüksektir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bu çalışma alanı tüm mezunlara açık olanlara açık olsa da aşağıdaki konular özellikle uygun olabilir:

 • Dillerle iş
 • İşletme veya yönetim
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Psikoloji
 • Sosyal yönetim

İK’ya girmenin çeşitli yolları vardır. Fakat rekabet tüm güzergahlar için genellikle zorludur. İnsan Kaynakları lisansüstü eğitim programına başvurmak bir olasılıktır. Bu tür programlar için erken uygulama şiddetle tavsiye edilir. Lisansüstü roller için spekülatif uygulamalar göndermeyi de deneyebilirsiniz.

Bazı mezunlar, genel yönetim eğitim programının bir parçası olarak bir kuruluşun çeşitli alanlarında yerleştirmeler yaptıktan sonra İK’ya geçerler. Bir İnsan Kaynakları departmanında idari bir role başlamak yararlı bir deneyim sağlar ve uygun pozisyonlar ortaya çıkarsa İnsan Kaynakları yönetimine terfi etmek mümkündür.

İnsan kaynakları/personel yönetiminde giriş öncesi lisansüstü yeterlilik, zorunlu olmamakla birlikte, faydalı olabilir. Birçok lisansüstü ders, giriş için bir derece gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki lisansüstü derslerini almanızı tavsiye ederiz.

Neredeyse her zaman üst düzey roller için başvururken bir mesleki yeterliliğine sahip olmanız beklenir. Bireysel işverenlerle, size bir mesleki yeterliliği eğitimi için sponsorluk önerebileceklerini kontrol etmelisiniz. Tam zamanlı, yarı zamanlı ve uzaktan öğrenmeyi içeren çeşitli çalışma yöntemleri vardır.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • İş bilinci ve yönetimi becerileri
 • Örgütsel beceriler ve ayrıntılı bilgileri anlama becerisi
 • Bilgisayarlı bordro ve sosyal yardım sistemlerinin yönetiminde/işletilmesinde gerekli olan güçlü BT becerilerine sahip BT ve sayısal beceriler
 • Her seviyedeki insanlarla etkili iş ilişkileri kurmak için kişilerarası beceriler
 • İş hukukunu analiz etme, yorumlama ve açıklama becerisi
 • Dürüstlük ve ulaşılabilirlik. Çünkü yöneticiler ve personel sizinle hassas ve gizli konuları tartışabilmeliler.
 • Merak ve gerektiğinde kurum kültürüne meydan okuma isteği
 • İstatistiksel verileri derleme, yorumlama ve profesyonel ve anlaşılır bir şekilde iletme becerisi
 • Personel politikalarını uygulamak için yetenekleri etkilemek ve müzakere etmek
 • Liderlik rolünü üstlenme potansiyeli.

Bazı büyük kuruluşlarda, denizaşırı personel ile de çalışıyor olabilirsiniz. Bu yüzden kültürel farkındalık ve diğer ülkelerdeki iş konularını anlama konusunda önemli olabilir.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Bir kurs yerleştirme, önceki istihdam veya tatil çalışmaları sırasında edinilen ilgili deneyim şansınızı büyük ölçüde artırır. Ayrıca ister gönüllü isterse ücretli olarak veya öğrenci grupları ve organizasyonlar aracılığıyla sorumluluk üstlenerek, uygun beceriler geliştirebilirsiniz.

Halen İK’da çalışan personel ile konuşmak, aşağıdakiler gibi uygun yayınları ve web sitelerini okuyacak şekilde iyi bilgilendirilmiş uygulamalar yapmanıza yardımcı olacaktır:

 • İnsan yönetimi
 • Bugünkü Personel
En Popüler:  Yönetim Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İşverenler ve İş İlanları

İnsan Kaynakları memurları, personel istihdam eden kuruluşlarda çalışmaktadır. Bunlar şu maddeleri içermektedir:

 • Küçük ve büyük özel firmalar
 • Kamu sektörü, örneğin: Kamu Hizmeti ve yerel yönetim ofisleri
 • Hem ücretli personel hem de gönüllüler istihdam edebilen hayır kurumları gibi gönüllü kuruluşlar.

Bu kuruluşlardaki iş yapısı çok değişkendir. Bazı işverenlerin tüm İnsan Kaynakları faaliyetlerini kapsayan yalnızca bir veya iki kişi vardır. Büyük işverenler İnsan Kaynakları departmanlarını farklı uzmanlık rollerine göre yapılandırabilir veya fonksiyonlar bir bölüm veya belki de lokasyon bazında birkaç genel İnsan Kaynakları memuru arasında bölünebilir.

Bazı çok büyük kuruluşların, merkezde, çeşitli bölümlerden veya yerlerden çalışan genel İnsan Kaynakları görevlilerine destek sağlayan bir grup İnsan Kaynakları uzmanı vardır.

Ayrıca bir kişiden küçük şirketlere ve ortaklıklara kadar değişen büyüklükteki uzmanlık danışmanlığında çalışma fırsatları da vardır. Bir firma personelin işten çıkarma ile ilgilenmesine yardımcı olmak için bir uzman danışmanlığı yaptığında bir yer değiştirme hizmeti bu türden çalışmalara bir örnektir. Birçok tanınmış yönetim danışmanı firması aynı zamanda tazminat ve menfaat gibi alanlarda hizmet sunan İnsan Kaynakları uygulamaları geliştirmektedir.

Ayrıca İK’daki idari işler için yerel basına ve daha üst düzey roller için ulusal basına da bakabilirsiniz. İşe alım ajansları ve online iş siteleri genellikle boş pozisyonları idare eder. Büyük kuruluşlar genellikle lisansüstü eğitim programlarını kendi web sitelerinde ilan eder ve ağ oluşturma ve spekülatif uygulamalar reklamı yapılmamış fırsatları ortaya çıkarabilir.

Mesleğe giren yeni mezunların, coğrafi konum ve istedikleri iş türü bakımından esnek olmaları gerekir; çünkü boş pozisyonlar için rekabet genellikle yoğundur.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Mesleğin içinde ilerlemek istiyorsanız kariyeriniz başındayken niteliklere çalışmak için gerekli olabilir.

Çalışacağınız tam nitelik sizin alanınıza ve eğitim geçmişinize bağlıdır. İnsan Kaynakları nitelikleri temel, orta ve ileri düzeyde sunulur. Bu yeterlilikler, öğrencilerin kariyer gelişim ihtiyaçları ile ilgili alanlarda uzmanlaşmasını sağlayan birçok isteğe bağlı ünite içerir.

Kısa süreli kurslar, seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar da sürekli olarak çeşitli yerlerde, aşağıdakiler gibi profesyonel alaka konularına odaklanarak sunulmaktadır:

 • Öğrenme ve performansı değerlendirme
 • Koçluk ve mentorluk
 • Çeşitlilik
 • İş kanunu
 • Ödeme ve ödül.

Ayrıca bazı kuruluşlar, rolünüzle ilgili iç veya dış eğitim kurslarına katılmanıza izin verecektir, örneğin:

 • Psikometrik testleri yönetme yeterliliği
 • Danışmanlık gibi özel beceriler kazanmak
 • Belirli iş kanunu alanları hakkındaki bilgilerinizi arttırın.

Kariyer ve İş İmkanları

Yeni mezunların genel İnsan Kaynakları alanında çalışarak kariyerlerine insan kaynakları alanında başlaması muhtemeldir. Birçoğu bu çalışmanın genişliğinden zevk alır ve bu ortamda kalmayı ya da bazı İnsan Kaynakları görevlilerinin sorumluluğuyla daha üst bir pozisyona geçmeyi seçer.

İK’da daha fazla uzman kariyer yapmak isteyenler için, aşağıdakiler gibi çeşitli roller mevcuttur:

 • Tazminat ve tazminat müdürü
 • Çalışan ilişkileri görevlisi
 • Fırsat eşitliği görevlisi
 • İşe Alım Müdürü
 • Öğrenme ve gelişimde çalışmak.

Bu uzmanlık rollerinin büyük şehirlerde faaliyet gösteren organizasyonların merkezinde bulunma olasılığı daha yüksektir. Bu yüzden kariyer gelişimi için coğrafi esneklik gerekebilir.

Uzun vadede, İnsan Kaynakları yöneticileri bir kurum içinde daha üst düzey bir rol üstlenebilir ve muhtemelen yönetim kurulu düzeyinde olduğu gibi bir İnsan Kaynakları yöneticisi seviyesine yükseltilebilir. Terfi, kabiliyete bağlıdır ve kariyer olanakları artar.

Tecrübeli İnsan Kaynakları personeli için serbest meslek ve İnsan Kaynakları departmanlarına danışman olarak serbest çalışmak bazen mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu