İnsan Kaynakları Başkanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir insan kaynakları şefinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir insan kaynakları şefi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Baş insan kaynakları görevlileri (CHRO’lar), bir kuruluştaki en üst düzey İK uzmanlarıdır. İşe alım, eğitim, çalışan ilişkileri, sosyal yardım yönetimi ve daha fazlası dahil olmak üzere şirketin insan kaynakları stratejisinin tüm yönlerini denetlemekten sorumludurlar.

İnsan kaynakları şeflerinin genellikle çeşitli sorumlulukları vardır. Fakat genellikle üç ana alana odaklanırlar: liderlik geliştirme, yetenek edinme ve kurumsal performans.

İnsan Kaynakları Başkanı Sorumlulukları ve Görevleri

Bir baş insan kaynakları görevlisi genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Şirketin kurumsal hedeflere ulaşmak için uygun becerilere sahip çeşitli bir işgücüne sahip olmasını sağlayan işe alma uygulamaları geliştirmek ve uygulamak
 • Çalışanların sigorta, emeklilik planlaması, çalışan yardım programları ve ölüm izni politikaları dahil olmak üzere mevcut fayda ve hizmetlerden haberdar olmalarını sağlamak
 • Yeni işe alınanların işlerine yeterince hazırlanmalarını ve mevcut çalışanların işlerini etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli beceri ve bilgiye sahip olmalarını sağlamak için çalışan eğitim programlarını denetlemek
 • Şirketin işe alım uygulamalarında veya işyeri kültüründe iyileştirme alanları hakkında bilgi edinmek için ayrılan çalışanlarla çıkış görüşmeleri yapmak da dahil olmak üzere, gerektiğinde çalışan işten çıkarma prosedürlerini denetlemek
 • İş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadıklarını ve şirket politika ve prosedürlerine uyup uymadıklarını belirlemek için çalışan performansını değerlendirmek
 • Çalışan davranışları ve işyeri güvenliği ile ilgili politikaların geliştirilmesi ve uygulanması
 • En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için çalışanlar için ücret ve yan haklar paketleri geliştirmek ve uygulamak
 • Çalışma koşulları hakkında geri bildirim toplamak ve şirket kültüründe veya süreçlerinde iyileştirme yapılabilecek alanları belirlemek için ayrılan çalışanlarla çıkış görüşmeleri yapmak
 • Yeni çalışanların işe alımını, seçilmesini, işe alınmasını ve eğitimini denetlemek

Baş İnsan Kaynakları Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

İnsan kaynakları şeflerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve endüstrisine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye ve komisyon şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 24.000 TL (60.10 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 38.000 TL (93,20 TL/saat)

İnsan kaynakları şeflerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Kuruluşlar, özellikle tazminat ve sosyal haklar gibi konularla ilgili olduklarından, karmaşık istihdam yasaları ve düzenlemelerinde gezinmelerine yardımcı olmak için CHRO’ları işe almaya devam edecek. Kuruluşların ek olarak insan kaynakları departmanlarının verimli ve uygun maliyetli olmasını sağlamak için CHRO’lara ihtiyacı olacaktır.

Dipnot: Baş İnsan Kaynakları Sorumlusu İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

İnsan Kaynakları Başkanı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir CHRO pozisyonu için genellikle gerekli olan niteliklerden bazıları şunlardır:

Eğitim: Bir lisans mezuniyeti genellikle baş insan kaynakları görevlisi olmak için asgari bir gerekliliktir. Bu rol için en yaygın ana dallardan bazıları insan kaynakları, işletme yönetimi ve endüstriyel ilişkilerdir.

Antrenman tecrübesi: Bir insan kaynakları şefinin eğitiminin çoğu, bu alandaki eğitimleri ve deneyimleri ile gerçekleşecektir. Ayrıca, alt düzey bir İK profesyoneli olarak görevlerinde iş başında eğitim alabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Baş insan kaynakları görevlisi rolü için sertifikalar her zaman gerekli olmasa da, bir adayın bir işverene becerilerini ve yeteneklerini göstermede faydalı olabilirler.

İnsan Kaynakları Direktörü Olmak İçin Gerekli Beceriler

Baş İnsan Kaynakları Görevlileri başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Stratejik düşünce: Stratejik düşünme, büyük resmi görme ve bir işletmenin çeşitli yönlerinin birlikte nasıl çalıştığını anlama yeteneğidir. Bir insan kaynakları görevlisi olarak, bir şirketin insan kaynakları stratejisini geliştirmekten ve uygulamaktan sorumlu olabilirsiniz. Bu durum şirketin amaç ve hedeflerini ve bunların çalışanların ihtiyaçlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamayı içerir. Daha sonra bu bilgileri, çalışanların ihtiyaçlarını karşılarken şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan programlar ve girişimler geliştirmek için kullanabilirsiniz.

İletişim: İletişim, genellikle çalışanlara ve yöneticilere bilgi aktarmaları gerektiğinden, insan kaynakları görevlileri için çok önemli bir beceridir. E-posta yazmak ve göndermek, toplantı düzenlemek ve sunum yapmak için iletişim becerilerinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca, çalışanların geri bildirimlerini dinlemek ve endişelerini gidermek için iletişim becerilerinizi kullanabilirsiniz.

Liderlik: Liderlik becerileri, şirketlerinin İK ekibine rehberlik etmekten ve yönlendirmekten sorumlu olabileceğinden, bir insan kaynakları görevlisi için önemli bir varlık olabilir. Liderlik becerileri, bir insan kaynakları görevlisinin ekiplerini motive etmesine yardımcı olabilir, onlara iyi performans göstermeleri için ilham verebilir ve yeni zorluklar üstlenmeleri için onları teşvik edebilir.

Çalışan yönetimi: Çalışan yönetimi, bir çalışan ekibini etkin bir şekilde yönetme yeteneğidir. Bu durum çalışan sorunlarının nasıl ele alınacağını, çalışanları nasıl motive edeceğini ve çalışan ilişkilerinin nasıl ele alınacağını bilmeyi içerir. Bir insan kaynakları görevlisi olarak, bir çalışan ekibini yönetmekten sorumlu olabilirsiniz. Bu yüzden güçlü çalışan yönetimi becerilerine sahip olmak önemlidir.

İş zekası: Bir insan kaynakları görevlisinin, şirketin hedeflerini ve insan kaynakları uygulamalarını bu hedeflerle nasıl hizalayacağını anlamak için iş zekasına ihtiyacı vardır. Mesela bir insan kaynakları görevlisi, çalışanları verimli çalışmaya ve şirkete para kazandırmaya teşvik eden tazminat planları geliştirmek için bir şirketin finans ekibiyle birlikte çalışabilir.

İnsan Kaynakları Başkanı Çalışma Şartları Nasıl?

İnsan kaynakları sorumlusu (CHRO), bir kuruluştaki insan kaynakları işlevinin genel yönetiminden sorumludur. CHRO, kuruluşun iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak stratejiler geliştirmek ve uygulamak için CEO ve üst yönetim ekibinin diğer üyeleri ile yakın bir şekilde çalışır. CHRO ek olarak kuruluşun insan kaynakları politikalarının ve uygulamalarının yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. CHRO genel olarak bir ofis ortamında çalışır ve standart bir haftada 40 saat çalışır. Fakat CHRO’nun son teslim tarihlerini karşılamak veya acil durumlara müdahale etmek için ek saatler çalışması gerekebilir.

Baş İnsan Kaynakları Sorumlusu İçin Mesleki Gelişme

İşte CHRO’ların çalışma şeklini etkileyen üç metod. CHRO’ların becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İhtiyacı

Çeşitlilik ve kapsayıcılık ihtiyacı iş dünyasında giderek daha önemli hale geliyor. Bunun nedeni, daha çeşitli bir işgücünün daha iyi fikirlere ve ürünlere ve ek olarak daha olumlu bir çalışma ortamına yol açabilmesidir.

İnsan kaynakları şefleri, şirketlerinin daha çeşitli ve kapsayıcı hale gelmesine yardımcı olmak için benzersiz bir konumdadır. Bunu, şirket içinde çeşitliliği teşvik ederek ve farklı geçmişlere sahip çalışanları birlikte çalışmaya teşvik eden programlar oluşturarak yapabilirler.

Çalışan Bağlılığının Önemi

Çalışan bağlılığı, hem çalışan verimliliği hem de elde tutma üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğinden, İK alanında önemli bir eğilimdir. Çalışanlarını etkin bir şekilde bağlayabilen insan kaynakları şefleri, uzun vadede daha başarılı olacaktır.

Başarılı olmak için, baş insan kaynakları görevlilerinin her bir çalışanı neyin harekete geçirdiğini anlaması gerekir. Bu durum onların amaçlarını ve motivasyonlarını ve onları neyin mutlu ettiğini anlamayı içerir. İnsan kaynakları şefleri bu bilgilere sahip olduklarında, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayan bir iş yeri ortamı oluşturabilirler.

Kültüre Odaklanma

İşverenler, şirketlerinin kültürüne uyan adaylar aradıkça, kültür işe alım sürecinde giderek daha önemli bir faktör haline geldi.

İnsan kaynakları şefi olarak, bu eğilimin farkında olmanız ve ekibinizin en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığından emin olmanız gerekir. Bu durum iş ilanlarında ve mülakatlarda şirketinizin kültürünü tanıtmanın yanı sıra, şirketinizin değerlerinin çalışanlarınıza davranış şeklinize yansıtıldığından emin olmayı içerir.

Nasıl Baş İnsan Kaynakları Görevlisi Olunur?

Bir İnsan Kaynakları Baş Sorumlusu (CHRO), insan kaynakları departmanına liderlik etmek, İK politikaları ve prosedürlerini geliştirmek ve uygulamak ve şirketin yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak dahil olmak üzere birçok sorumluluğa sahiptir. CHRO’lar hem çalışanlarla hem de yöneticilerle etkin bir şekilde çalışabilmeli, güçlü iletişim becerilerine sahip olmalı ve iş gücünün ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl karşılayacakları konusunda stratejik düşünebilmelidir.

Bir CHRO olmak için, genellikle yönetim deneyimi de dahil olmak üzere insan kaynakları alanında en az 10 yıllık deneyime ihtiyacınız vardır. Ayrıca, iş hukuku ve uyum konuları hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmalısınız.

Dipnot: Baş İnsan Kaynakları Görevlisi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO) pozisyonu, bir şirketteki en üst düzey İK pozisyonudur. Bu itibarla, yetenek yönetimi, yan haklar ve ücretlendirme, çalışan ilişkileri ve eğitim ve geliştirme dahil olmak üzere şirketin insan kaynakları fonksiyonunun tüm yönlerinden sorumludur.

CHRO pozisyonu genel olarak, bu alanda uzun yıllara dayanan deneyime sahip üst düzey İK yöneticileri için ayrılmıştır. Pozisyon için değerlendirilmek üzere adayların, insan kaynakları fonksiyonunun tüm yönleri hakkında derin bir anlayışa sahip olmaları ve büyük ve karmaşık bir İK operasyonunu etkin bir şekilde yönetme yeteneklerini gösterebilmeleri gerekir.

CHRO pozisyonuna yükselmek için adayların öncelikle insan kaynakları alanında, tercihen üst yönetim seviyesinde önemli miktarda deneyime sahip olması gerekir. Ayrıca, insanları yönetme ve geliştirme konusunda kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip olmalı ve insan kaynakları işlevi hakkında stratejik düşünme yeteneklerini gösterebilmelidirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu