İç Denetçi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir iç denetçinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir iç denetçi olarak başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenme zamanı.

İç denetçiler, bir kuruluşun en iyi uygulamaları ve prosedürleri takip etmesini sağlamaktan sorumludur. Genellikle finansal konulara odaklanırlar. Fakat insan kaynakları veya bilgi teknolojisi gibi diğer alanları da inceleyebilirler.

İç denetçiler genellikle dış denetçilerle de çalışır. Bu üçüncü taraf denetçiler, iç denetçinin bulgularına bakmak için yeni bir bakış açısı sağlar ve her şeyin düzgün bir şekilde ele alındığından emin olur.

İç Denetçi Sorumlulukları ve Görevleri

İç denetçiler, genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Denetimlere dayalı bulgu ve önerileri özetleyen raporların yazılması ve yönetime veya diğer paydaşlara sunulması
 • Doğru olduklarından emin olmak için muhasebe kayıtlarını, dergileri, defterleri ve diğer mali kayıtları gözden geçirmek ve analiz etmek
 • Denetim kapsamının belirlenmesi, zamanlamanın belirlenmesi ve kaynakların seçilmesi de dahil olmak üzere ayrıntılı denetim planları ve prosedürleri hazırlamak
 • Denetlenen operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi toplamak için yöneticiler ve personel ile görüşmeler yapmak
 • Mevcut muhasebe prosedürlerini gözden geçirmek ve yönetime iyileştirmeler önermek
 • Bilgisayar korsanlığına veya diğer yetkisiz erişimlere karşı güvende olduklarından emin olmak için bilgisayar sistemlerinde denetimler yapmak
 • ABD’deki Sarbanes-Oxley Yasası gibi hükümet düzenlemeleri veya endüstri standartlarına uygunluk açısından mali tabloların gözden geçirilmesi
 • Dolandırıcılık veya hırsızlığı önlemek için finansal işlemler üzerinde kontroller oluşturmak
 • Etik veya ticari uygulamalarla ilgili yasa ve yönetmeliklere uyduklarından emin olmak için işletmelerin denetimlerini yapmak

İç Denetçi Maaşı Ne Kadar?

İç denetçilerin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne göre değişir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 18.000 TL (39.60 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 26.000 TL (63.40 TL/saat)

İç denetçilerin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Kuruluşlar, düzenlemelere uyumu sağlamak ve verimliliği ve etkinliği artırmak için iç denetçileri işe almaya devam edecek. Bununla birlikte, bazı kuruluşlar maliyetleri azaltmak için denetim fonksiyonlarını dışarıdan temin ettiğinden, iç denetçiler için büyüme oranı sınırlı olabilir.

Dipnot: İç Denetçi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

İç Denetçi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

İç denetçilerin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu işveren, iç denetçilerin muhasebe, finans veya yakından ilgili başka bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmasını ister. Bazı işverenler, muhasebe veya işletme alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip, muhasebe alanında yoğunlaşmış adayları tercih eder. İlgili kurs, finansal muhasebe, denetim, vergilendirme, iş hukuku ve iş iletişimini içerir.

Antrenman tecrübesi: İç denetçiler genellikle üst düzey denetçiler veya yöneticilerden mentorluk şeklinde iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, iç denetçinin şirketin belirli süreç ve prosedürlerini öğrenmesini sağlar. Ayrıca iç denetçinin, şirketin kullandığı belirli yazılımları ve bilgisayar sistemlerini öğrenmesini sağlar.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar, mesleki yeterlilik ve özveri gösterdikleri için iç denetçilere iş piyasasında bir avantaj sağlayabilir. İç denetçilerin bilgilerini genişletmelerine ve bir işveren tarafından işe alınma şanslarını artırmalarına yardımcı olacak birkaç farklı sertifika mevcuttur.

İç Denetçi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Başarılı olmak için iç denetçilerin aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim yetenekleri: Etkili iç denetçiler, diğer denetçiler, yöneticiler, çalışanlar ve müşteriler dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla iletişim kurar. Karmaşık finansal bilgileri herkesin anlayabileceği şekilde açıklayabilmelidirler. Ayrıca, denetimin beklentilerini anladıklarından emin olmak için çalışanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekir.

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri: Etkili iç denetim için eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gereklidir. Mali tutarsızlıklar, çalışan suistimali ve diğer zorluklar dahil olmak üzere çeşitli sorunları araştırmanız ve bunlara çözüm getirmeniz istenebilir. Sorunun kaynağını belirleme, bir eylem planı geliştirme ve çözümleri uygulama yeteneğiniz, bir iç denetçi için önemli bir beceridir.

Detaylara dikkat: Ayrıntılara dikkat, verilerdeki veya belgelerdeki küçük değişiklikleri fark etme yeteneğidir. Bir iç denetçi olarak, büyük miktarda veriyi gözden geçirmekten sorumlu olabilirsiniz. Bu yüzden ayrıntılara gösterilen özen, herhangi bir düzensizlik veya tutarsızlığı fark etmenize yardımcı olabilir. Bu durum kuruluşunuzun süreçlerindeki olası riskleri ve güvenlik açıklarını belirlemenize yardımcı olabilir.

Denetim standartları hakkında bilgi: Standartlar, şirketlerin finansal bilgilerini nasıl kayıt tutmaları ve raporlamaları gerektiğini belirleyen düzenlemelerdir. Denetim standartları hakkında bilgi sahibi olmak, şirketinizin kural ve düzenlemelerine uyduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, şirketinizin kayıtlarındaki herhangi bir düzensizliği belirlemenize yardımcı olabilir.

Bağımsız çalışabilme yeteneği: Bağımsız çalışma, görevlerini tamamlamak için genellikle yalnız çalıştıkları için iç denetçiler için gerekli bir beceridir. Bu durum verilerin araştırılmasını ve analiz edilmesini, raporların hazırlanmasını ve bulguların yönetime sunulmasını içerir. Bağımsız çalışabilmek, görevlerinizi verimli ve etkili bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olabilir.

İç Denetçi Çalışma Şartları Nasıl?

İç denetçiler, şirket ofisleri, üretim tesisleri ve perakende mağazaları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Özel projeleri tamamlamak veya son teslim tarihlerini karşılamak için zaman zaman fazla mesai yapmalarına rağmen, genellikle haftada 40 saat çalışırlar. İç denetçiler, denetimlerini yürütürken diğer denetçilere, yöneticilere ve çalışanlara danışabilmelerine rağmen, genellikle bağımsız çalışırlar. Ayrıntılara çok dikkat edebilmeli ve mükemmel analitik ve iletişim becerilerine sahip olmalıdırlar.

İç Denetçi İçin Mesleki Gelişme

İşte iç denetçilerin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. İç denetçilerin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

İç Denetçinin Rolü Daha Stratejik Olacak

Kendi kurumlarında daha stratejik bir rol oynamaları istendiğinden, iç denetçinin rolü gelişmektedir.

İç denetçiler artık risk yönetimi ve uyum izleme gibi daha geniş bir faaliyet yelpazesine dahil olmayı bekleyebilirler. Ayrıca, bilinçli kararlar vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için yönetim ekibinin diğer üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekecektir.

Siber Güvenliğe Odaklanma

İşletmeler teknolojiye daha bağımlı hale geldikçe, siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış iç denetçilere olan ihtiyaç artmaya devam edecek.

İç denetçiler, güvenlik açıklarını belirleyerek ve bunları azaltmak için stratejiler geliştirerek işletmelerin kendilerini siber saldırılardan korumalarına yardımcı olmak için uzmanlıklarından yararlanabilir. Ayrıca çalışanları online ortamda nasıl güvende kalacakları konusunda eğitmeye yardımcı olabilirler.

Risk Yönetimine Dikkat

Risk yönetimi, son yıllarda işletmeler için giderek daha önemli bir odak noktası haline geldi. Bunun nedeni, birçok işletmenin zayıf risk yönetimi uygulamalarının bir sonucu olarak önemli kayıplara uğramasıdır.

İç denetçiler, bir işletmenin karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirmekten sorumlu olduklarından, işletmelerin bu riskleri yönetmelerine yardımcı olacak benzersiz bir konumdadırlar. Bunu yaparak, işletmelerin köşede gizlenebilecek olası felaketlere hazırlıklı olmalarını sağlamaya yardımcı olabilirler.

Nasıl İç Denetçi Olunur?

Bir iç denetçi olarak bir kariyer çok faydalı olabilir. Çeşitli endüstrilerde ve farklı organizasyon türlerinde çalışma fırsatı sunar. Ayrıca şirketlerin operasyonlarını iyileştirmelerine ve israfı, dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı azaltmalarına yardımcı olarak gerçek bir fark yaratma şansına sahip olacaksınız.

Bu alanda başarılı olmak için güçlü analitik becerilere sahip olmanız, eleştirel düşünebilmeniz ve olaylara birden çok açıdan bakabilmeniz gerekir. Ayrıca hem sözlü hem de yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelisiniz.

Dipnot: İç Denetçi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

İç denetçiler genellikle kariyerlerine giriş seviyesindeki pozisyonlarda başlarlar ve deneyim kazandıkça daha üst seviye pozisyonlara terfi ederler. Birçok iç denetçi, sonunda iç denetim yöneticisi veya muhasebe firmalarında ortak olur.

Bazı iç denetçiler, finans veya yönetimde ilgili pozisyonlara geçer. Diğerleri, sertifikalı mali müşavir veya sertifikalı dolandırıcılık denetçisi olabilir. Bazıları kendi muhasebe veya danışmanlık firmalarını açar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu