Hidrolog Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir hidrolog olarak bir kariyer, eğer verileri yorumlamada başarılıysanız ve çevre ve sürdürülebilirlikle ilgileniyorsanız, size uygun olacaktır.

Hidrologlar ticari, çevresel ve akademik ortamlarda su ve su kaynaklarının izlenmesi, yönetimi ve korunmasına katılmaktadırlar.

Su temini mühendisliği ve kontrolü için suyun kanallar ve borulardan etkili biçimde akmasını sağlarlar. Çalışmaları, suyun en uygun maliyetle tedarik edilmesini sağlamak için doğal ve evsel su kaynaklarının verimli bir şekilde planlanmasına, geliştirilmesine ve sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunur.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Bir hidrolog olarak yapmanız gerekenler:

 • Belirli bir alanda mevcut suyun yönetilmesinde en etkili yöntemleri değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış bilgisayar modelleme paketleriyle çalışın
 • Çevresel değişimlerin su akışı üzerindeki etkilerini analiz edebilecek
 • Ağaçlandırma veya bitki sulama gibi arazi kullanımındaki değişikliklerin neden olduğu akışlar üzerindeki etkileri incelemek
 • Kuraklık ve sel gibi belirli hava koşullarına tepkileri planlamak ve bu tür olayların su havzaları ve kaynakları üzerindeki etkilerini değerlendirmek
 • Taşkın tahmin ve kuraklık yönetimi stratejisinin geliştirilmesine olanak sağlamak için hidrolojik modelleme yapılması
 • Su kullanımı ve yağış tahminini yaparak ve izleyerek su kaynakları geliştirme planlamasına yardımcı olunması
 • Suyun belirli bir doğal drenaj alanında kullanılmasını dikkate alarak su verimini tahmin etmek (“havza”)
 • Yağış, kaçak ve toprak ile kayaç özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek
 • Asitliği, nitrat seviyelerini veya yüzey suyunun diğer yaygın kirlenmesini etkileyen faktörleri araştırmak
 • Su kaynakları sistemlerini hesaplamak ve denetlemek ve bu verileri analiz etmek
 • Nehir kaynaklarını kullanmak isteyen şirketler ve kuruluşlar için lisansları belirlemek
 • İlgili düzenlemeleri uygulamak
 • Su düzenleyicileri, danışmanlar ve araştırmacılar gibi dış kurumlardan ve bireylerden gelen sorular ile ilgilenmek
 • Yeni nehir debisi ölçüm cihazlarının kurulumunda proje yönetimi danışmanlığı sağlamak
 • Uzmanlar, danışmanlar ve müşterilerle bağlantı kurmak
 • Su şirketlerinin ürettiği kuraklık ve su kaynağı planları hakkında geri bildirim sağlamak
 • Yerinde hidrometristler ve diğer personel tarafından veri toplanmasını denetler
 • Su kaynakları planlaması ve taşkın yönetimi için verilerin toplanmasını, işlenmesini ve değerlendirilmesini denetleyin
 • Hidrolojik ve istatistiksel teknikleri su kaynağı modellemesi ve analizine uygulayabilir.
 • Veri toplama ve analiz verimliliğini artırmak için bilgisayar sistemleri geliştirmek
 • Hidrolojinin her alanında yeni araştırma ve tekniklerle güncel kalmak.

Deneyimle aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hidroloji projelerinin teknik yönetiminden sorumlu olan proje yöneticisi rolünü üstlenebilirsiniz:

 • Su kaynakları planlaması
 • Rezervuar ve nehir sel risk değerlendirmesi
 • Su kalitesi
 • Drenaj.
En Popüler:  Kişisel Asistan Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Ekstra aktiviteler içermelidir:

 • Bir projenin zamanında ve maliyet ve kalite hedeflerine ulaştırılmasını sağlamak
 • Finansal izleme, işletme ve strateji geliştirme de dahil olmak üzere işletmenin yönetimine katkıda bulunmak
 • Yeni fırsatları araştırmak ve kullanmak.

Maaşları Ne Kadar? (2024 Güncel Zamlı Maaş)

 • Başlangıç ​​maaşları genellikle 49.000 TL ile 60.000 TL arasında değişmektedir.
 • Deneyimle beraber kıdemli hidrologlar 80.000 TL kazanabilir.
 • Yurtdışında ise seçkin hidrologlar 100.000 TL’den fazla para kazanabilirler.

Bazı işverenler ise performansla ilgili maaş planları sunar.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2024’te güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri normal ekstra saatler içerebilir. Genellikle vardiya değildir. Sel gibi acil durumlarda uzun saatler ve baskı altında çalışmak gerekebilir.

Esnek çalışma, bazen evden çalışmayı mümkün kılacak esnekliğin olabileceği bazı şirketlerde mevcuttur. Bazı işverenlerde yarı zamanlı çalışma ve kariyer araları olabilir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Ofis dışında yapılan site temelli çalışmaların görevi roller arasında değişmektedir. Müşteriler, danışmanlar, düzenleyici kurumlar ve paydaşlarla yapılan toplantılarda ofis dışında zaman geçirilebilir.
 • Çalışma genellikle proje tabanlıdır ve iyi bir çeşitlilik sunar. Projeler genellikle ekip bazındadır, bağımsız çalışma ise meslektaşlarla ve dış kuruluşlarla bağlantı kurmayı içerebilir.
 • Şu anda meslekte kadınlardan daha fazla erkek var.
 • Çalışma günü içerisinde seyahat etmek normaldir. Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinden gece gelmesi gerekebilir.
 • Yurtdışı çalışmalara, özellikle uluslararası danışmanlarla yapılan çalışmalarda ulaşılabilir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Hidrolojide kendi başına bir ders olarak lisans derecesi yoktur. Bununla birlikte hidrolojinin unsurlarını kapsayan ilgili derece konuları şunlardır:

 • İnşaat ve çevre mühendisliği
 • Ekoloji
 • Çevre Yönetimi
 • Çevre Bilimleri
 • Coğrafya (fiziksel bilimler temelli)
 • Jeoloji
 • Toprak Bilimi.

Hidrolojide detaylı eğitim genellikle lisansüstü düzeyde verilmektedir. Tüm işler için gerekli olmamakla birlikte, yüksek lisans derecesi önerilir. Ve görevler için rekabete bağlı olarak üst düzeyde artan bir şekilde gereklidir.

Mezuniyet sonrası kurslar odakta değişiklik gösterir. Bu yüzden kariyerinize uygun bir kursu seçmeniz önemlidir. Konu alanları:

 • Su kaynakları yönetimi
 • Çevre mühendisliği
 • Çevre Yönetimi
 • Taşkın risk yönetimi
 • Hidroloji ve su kalitesi
 • Su yönetimi
 • Su kaynakları.

Ekoloji ve Hidroloji Merkezi, doktora öğrenci projelerine bilimsel ve denetleyici uzmanlık kazandırmak için İstanbul’daki üniversitelerle ve uluslararası olarak işbirliği yapar.

Bir lisans ya da daha fazla derece seçerken, gelecekte üyelik için başvurmak isteyebileceğiniz meslek kuruluşu tarafından tanınmış ve onaylanmış olup olmadığını, örneğin:

 • İnşaat Mühendisleri Enstitüsü
 • Su ve Çevre Yönetimi Kurumu
En Popüler:  Jeofizikçi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Gerekli Beceriler Nedir?

Aşağıdaki kanıtları göstermeniz gerekecek:

 • Sağlam teknik bilgi
 • Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Matematiksel modelleme ve BT programlama becerilerinin iyi bir şekilde anlaşılması (rolüne bağlı olarak)
 • Analitik beceri
 • Bir dizi farklı gruba katılmak için insan becerileri
 • Proje yönetimi becerileri
 • Yüksek düzeyde bağlılık ve öz motivasyon
 • Mantıklı, metodik bir yaklaşım ve iyi organizasyon becerileri
 • İşe esnek bir yaklaşım ve değişen durumlarla etkin bir şekilde değişime ve değişime uyum sağlama becerisi

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Hidrometri gibi ilgili veya alakalı bir alanda bir işe yerleştirme yaparak, ilgili deneyim kazanmaya çalışmalısınız.

Gönüllü koruma projeleri üzerinde çalışmak, bölgeye olan bağlılığı gösterir ve becerilerinizi geliştirmenize ve faydalı bağlantılar kurmanıza yardımcı olur. Hayırsever gruplar ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) için çalışma deneyimi önemlidir.

Uzmanlık seviyesi nedeniyle rekabet güçlüdür. Bu yüzden iş deneyimi fırsatı aramak için mümkün olduğunca proaktif olmanız gerekir.

İşverenler ve İş İlanları

 • Su tedarik şirketleri
 • Su ve kanalizasyon hizmetleri sunan kamu hizmeti kuruluşları ve kamu kuruluşları
 • İnşaat mühendisliği ve çevre yönetimi ve değerlendirme şirketleri dahil olmak üzere danışmanlık
 • Doğal Çevrenin bir parçası olan Ekoloji ve Hidroloji Merkezi de dahil olmak üzere araştırma ve geliştirme ajansları
 • İlgili öğretim ve araştırmayı üstlenen eğitim kurumları.

Faaliyetleri yüzeysel ve yeraltı suyunu etkileyen endüstrilerde zaman zaman ortaya çıkan fırsatlar.

Ayrıca özellikle acil yardımın gerekli olduğu alanlarda, su kaynakları stratejileri geliştiren ve yöneten uluslararası kuruluşlarla fırsatlar bulabilirsiniz.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

İşin teknik yönleri için iş eğitimi alırsınız ve ayrıca belirli BT yazılımlarında ve zaman yönetimi gibi yumuşak becerilerde ek eğitim alabilirsiniz.

Mesleki eğitim genellikle kurum içi personel, meslek kuruluşları ve dış danışmanlardan oluşan bir karışım tarafından verilmektedir. Deneyimli bir meslektaştan mentorluk yapmak özellikle faydalı olabilir ve bilginin pekiştirilmesine ve güven oluşturmasına yardımcı olabilir.

Kariyeriniz boyunca yeni teknikler, teknolojiler ve yasal düzenlemelere ayak uydurmak önemlidir. Profesyonel kuruluş üyeliği, eğitim, ağ kurma ve sürekli mesleki gelişim açısından faydalıdır.

Kariyer ve İş İmkanları

Promosyon, liyakat ve hidrolojinin pratik yönlerinde geniş bir tecrübe kazanımına dayanmaktadır. Bir kurumda ilerleme, ilk iki ile beş yıl arasında bu alanda gelişmenin en açık yoludur.

Yetenek tabanınızı, kuruluşun işinin diğer bölümlerine bir başlangıç ​​yaparak veya departmanı veya araştırma ekibini değiştirerek genişletebilirsiniz. Yurtdışında uluslararası bir ofiste çalışmak için fırsatlar da olabilir.

Akademik bir kariyeri araştırmada takip etmek, kariyerinizi alabileceğiniz bir yöndür, diğeri ise bağımsız bir danışmanlık kurmak veya daha büyük, çok disiplinli bir danışmanlık şirketinin bir parçası olarak danışman olarak çalışmaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu