Hidrojeoloji Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir hidrojeoloji mühendisi olarak yeraltı su kaynaklarını daha iyi korumak ve yönetmek için çalışarak çevreye önemli bir katkıda bulunacaksınız.

Bir hidrojeoloji mühendisi olarak rolünüz, temel olarak yüzeysel su ile ilgilenen hidrojeoloji mühendislerinin aksine, yeraltındaki suyun dağıtımını, akışını ve kalitesini incelemektir.

Yeraltı suyu akışı ve kalitesinin kavramsal bir modelini oluşturmak için haritalardaki ve tarihi belgelerdeki teknik verileri ve bilgileri yorumlayacaksınız. Ayrıca çevresel ölçüm ve örneklemeyi içerebilecek olan araştırmaları tasarlayacak ve tamamlayacaksınız; Modelleme tekniklerini kullanarak gelecekteki eğilimler ve yeraltı suyu akışı ve kalitesi üzerindeki etkiler hakkında tahminlerde bulunacaksınız.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Bir hidrojeoloji mühendisi olarak yapmanız gerekenler:

 • Bir alandaki kaya türlerinin ve yapısının yeraltı suyunun oluşumu ve hareketi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamak için temel jeoloji bilgisini uygulamak
 • Genellikle eksik bilgilere dayanarak yeraltı suyu rejimi veya toprak kirliliğinin bir resmini oluşturmak için haritaları, coğrafi verileri, tarihsel kanıtları ve modelleri anlamak ve yorumlamak
 • Jeolojik oluşumlara, yüzey suyu akışına ve insan yapımı etkiye göre yer altı suyu akışını, kimya ve sıcaklığı modellemek için bilgisayarları kullanmak
 • Araştırma ve izleme amacıyla saha çalışmaları ve saha ziyaretleri yapmak
 • Sondaj deliklerinin tasarımı ve devreye alınması, yeraltı ve yüzey sularının örneklenmesi ve ölçülmesi
 • Yeraltı suyu çıkarma ve yönetim faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmelerini üstlenmek
 • Depolama sahaları, inşaat geliştirme ve madencilik veya tarım gibi faaliyetlerin yeraltı suyu kalitesi ve kaynak mevcudiyeti üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve tahmin etmek için toplanan bilgileri analiz etmek
 • Diğer hidrojeoloji mühendisleri, hidrologlar, ekolojistler, mühendisler ve ilgili alanlardaki diğer profesyonellerle iletişim kurmak
 • Çevre mevzuatına uyumu sağlamak ve teknolojik ve yasal gelişmelere ayak uydurmak
 • Mutlaka teknik bir geçmişi olmayan kişilerce anlaşılabilecek müşteriler için raporlar yazabilirsiniz
 • Teknik soruları cevaplayın ve yazılı olarak ve telefonla müşterilere ve halka tavsiye verin
 • Projeleri ve mühendisleri yönetmek
 • Sağlık ve güvenlik kuralları dahilinde çalışmak.

Denizaşırı yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) için çalışan hidrojeoloji mühendisleri aşağıdakilerle ilgili olabilir:

 • Uzak köyler veya mülteci kampları için yeni su kaynakları bulma
 • Su kalitesi testi
 • Su kaynaklarını kirlilikten korumak
 • Kirletici kuyuların temizlenmesi.
En Popüler:  Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Yüksek lisans derecesine sahip hidrojeoloji mühendisleri için maaş 50.000 TL’ye kadar çıkabilir.
 • Yaklaşık beş yıllık deneyime sahip hidrojeoloji mühendislerinin maaşları 65.000 TL ile 85.000 TL arasında değişmektedir.
 • Deneyimli profesyoneller ve yöneticiler bundan fazlasını kazanabilir.

Maaşlar, özel şirketlerde ve danışmanlıkta, kamu sektöründen daha yüksektir.

Ek avantajlar bir şirket aracı, sağlık sigortası ve bir emeklilik planı içerebilir.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri kamuda sabah 9 ile akşam 5 arasında, fakat özel sektörde çalışanlar için daha uzun olabilir. Arazi çalışması sırasında, yoğun dönemlerde veya son teslim tarihlerine yaklaşırken uzun çalışma saatleri gerekebilir.

Hafta sonu çalışması sıra dışı. Bazı işverenlerle esneklik ve yarı zamanlı çalışma yapılabilir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • İşler genellikle ofise dayalıdır. Fakat saha ziyaretleri ve saha çalışması, özellikle danışmanlıkta, çalışmanın önemli bir özelliğini oluşturabilir. Bunlar tüm hava koşullarında yıl boyunca gerçekleşebilir. Saha ziyaretleri uzak ve ulaşılması zor alanlarda olabilir. Bazı rollerin laboratuvar çalışması unsuru vardır.
 • Tecrübeli hidrojeologlar, deneyim geçmişi ve iyi bir üne sahip olduklarında danışman olarak serbest meslek sahibi olabilirler.
 • Seyahat, çalışma günü içerisinde olasıdır ve arada bir geceleri evden ayrılmalar olabilir.
 • Yurtdışında çalışmak için fırsatlar var.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Jeoloji, çevre bilimi, jeofizik, fen bilimleri veya mühendislik alanlarında iyi bir ilk derece, hidrojeoloji, jeokimya, mühendislik, jeoloji veya çevre bilimlerinde lisansüstü yeterlilik (Yüksek Lisans veya Doktora) almak gerekir.

Derecesi olmayan giriş çalışmanın bilimsel zorlu doğası nedeniyle mümkün değildir.

İşverenler genel olarak hidrojeoloji alanında yüksek lisans derecesi veya özellikle uluslararası boş pozisyonlar için işe alım yapanlar dahil olmak üzere yeraltı suyunu içeren ilgili bir konu beklemektedir.

İlgili bir dereceniz varsa, işvereniniz lisansüstü düzeyde eğitim almanıza destek olabilir.

Gerekli Beceriler Nedir?

Aşağıdaki maddeleri yapmanız gerekecek:

 • Mükemmel bir aritmetik düzeyi
 • Disiplinler arasında bilimsel bilgi
 • Matematiksel modelleme becerileri
 • Jeolojiyi görselleştirmek ve yeraltı suyu akışını üç boyutlu olarak kavramsallaştırmak
 • Eksik bilgilerden sonuç çıkarma becerisi
 • Karmaşık verileri değerlendirme kapasitesi
 • Proje yönetimi becerileri
 • Çalışmak için düzenli ve esnek bir yaklaşım
 • Ticari farkındalık
 • Takım içinde iyi çalışabilme becerisi
 • Rapor yazma dahil sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • BT becerileri
 • Ehliyet – bu genellikle saha ziyaretleri için bir gerekliliktir.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

İlgili iş deneyimi büyük bir avantajdır. Bu yaz çalışması, endüstri projeleri veya gönüllü faaliyetler olabilir.

En Popüler:  Su Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çevre Ajansı gibi bir jeolojik veya çevresel organizasyonda deneyim kazanmaya çalışmalısınız. Çünkü tamamen hidrojeolojide iş deneyimi için fırsatlar bulmak zor olabilir.

İşverenler ve İş İlanları

Hidrojeologlar çeşitli sektörlerde istihdam edilmektedir. İşverenler:

 • Araştırma kuruluşları
 • Su tedarik şirketleri, özellikle yeraltı sularını su tedariklerinin önemli bir parçası olarak kullananlar
 • Çalışmaları yeraltı suyunu etkileyebilecek veya yönetimini gerektirebilecek madencilik veya taşocakçılığı kuruluşları
 • Nükleer endüstri
 • Depolama tesisleri işleten atık bertaraf şirketleri
 • Önemli derecede kirlenmiş arazi sorunlarına sahip diğer büyük endüstriler, örneğin eczacılık, çelik ve kimyasal
 • Belirli akademik araştırmalar ve ders notları için uzmanlık dersleri olan üniversiteler
 • Yenilenebilir enerji şirketlerinin ve toprak kaynaklı ısı düzenlerinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulan yenilenebilir enerji şirketleri ve kuruluşları
 • Gelişmekte olan ülkelerde güvenli su kaynakları geliştiren denizaşırı yardım kuruluşları.

Spekülatif uygulamalar etkili olabilir. İş rehberleri, işverenlerin tedarikinde de faydalıdır.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Daha büyük mühendislik ve çevre danışmanlıkları tarafından yürütülen lisansüstü eğitim programlarından birine başvurmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Bunlar bir hidrojeoloji mühendisi olarak bir kariyer için gerekli olan daha geniş becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur ve dereceniz boyunca öğrendiğiniz teknik yetenekleri tamamlar.

Çoğu kuruluş, genellikle daha deneyimli meslektaşları gözlemlemek için zaman harcayan indüksiyon eğitimi verecektir. Ardından, işle ilgili ve dış kurslarla daha fazla eğitim alacaksınız. Bu durum sektördeki yeni teknolojiler ve gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayacaktır.

Profesyonel bir kuruluşun üyeliği, eğitim, ağ oluşturma ve sürekli mesleki gelişim fırsatları açısından faydalıdır. Bu sektördeki meslek kuruluşları şu maddeleri içermektedir:

 • Uluslararası Hidrojeologlar Birliği

Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde daha fazla çalışma mümkündür ve bazı işverenler bunu destekleyebilir. Birçok işveren, sizi ilgili bir meslek kuruluşu ile kiralanmaya teşvik edecektir. Düzenli olarak bir aralıkta olduğunu göstermen gerekecek.

Kariyer ve İş İmkanları

İlgili bir meslek kuruluşu ile kiralanmış olmak, kariyerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bir jeoloji dereceniz varsa, jeoloji derneği aracılığıyla charter yolunu izlemeyi seçebilirsiniz.

Hidrojeoloji alanında hem yurtiçinde hem de yurtdışında çeşitli kariyer fırsatları var. Kariyer ilerlemesi beceri ve yeteneğe bağlıdır. Fakat yeraltı suyu uzmanlıkları içinde hızlı olabilir.

İnsanları yönetmenin yanı sıra, kaynakların planlanması ve kullanılması konusunda karar vermeyi içeren ekip lideri pozisyonlarına geçmek mümkündür. Teknik ilerleme için fırsat önemlidir ve jeolojinin belirli bir yönüyle ilgili bilgileri ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaşan uzmanlık seviyesine yol açar.

Çevresel politika geliştirmeye geçmek bir seçenektir veya enerji sektöründe çalışabilir. Örneğin termal düzenleme ve nükleer atık bertarafı için yeraltı suyunun kullanımı ya da yeraltı suyunun ve yüzey suyunun etkileşiminin araştırılması ve tavsiye edilmesi ile ilgilenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu