Güvenlik Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir güvenlik görevlisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir güvenlik görevlisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Güvenlik uzmanları, kuruluşlarının çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer kişilerin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Genellikle endüstriyel ekipman, kimyasallar, ağır makineler vb. ile çalışırlar ve bunların tümü yanlış kullanıldığında ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Güvenlik uzmanları, kazaları önlemek için ekibindeki herkesin her zaman uygun prosedürleri izlediğinden emin olmalıdır. Ayrıca çalışanlara ekipmanı nasıl güvenli bir şekilde kullanacaklarını veya tehlikeli maddeleri nasıl kullanacaklarını öğretmek için yaygın olarak eğitim oturumları düzenlerler.

Güvenlik Görevlisi Sorumlulukları ve Görevleri

Bir güvenlik görevlisinin genel olarak aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Yangın, doğal afetler veya bomba tehditleri gibi her türlü acil durum için acil müdahale planları ve prosedürleri geliştirmek
 • İş yerindeki olası tehlikeleri belirlemek için güvenlik denetimleri yapmak ve bunları ortadan kaldıracak çözümler sunmak
 • Çalışanları güvenlik prosedürleri ve ekipman kullanımı konusunda eğitmek için güvenlik eğitimi programları yürütmek
 • Topluluk sosyal yardım programları aracılığıyla halka yangın güvenliği eğitimi vermek
 • Yürütülen güvenlik denetimlerinin ve teftişlerinin kayıtlarının tutulması ve muhafaza edilmesi
 • Tüm ekipmanın iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için ekipmanı kusurlara karşı incelemek ve düzenli bakım yapmak
 • Yangın söndürücüler, duman dedektörleri gibi güvenlik ekipmanlarının ve baretler ve güvenlik gözlükleri gibi kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) envanterinin tutulması
 • Nedenlerini belirlemek ve önleyici tedbirler geliştirmek için kaza ve yaralanmalarla ilgili araştırmalar yapmak
 • Çalışanların bunları doğru ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için makine veya ekipman üzerinde güvenlik kontrolleri yapmak

Güvenlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

Güvenlik maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve endüstrisine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 14.000 TL (23.50 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 22.000 TL (55.20 TL/saat)

Güvenlik görevlilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

İstihdam artışı, işçilerin üretim tesislerinde işçilerin ve ekipmanın güvenliğini sağlama ihtiyacından kaynaklanacak. Bununla birlikte, otomasyon, güvenlik görevlileri için iş sayısını sınırlayabilir, çünkü bu işçiler tarafından halihazırda gerçekleştirilen bazı görevler makineler tarafından daha verimli bir şekilde yapılabilir.

En Popüler:  Yardımcı Küratör Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Güvenlik Görevlisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir güvenlik görevlisinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Güvenlik profesyonellerinin genellikle güvenlik, sağlık, çevre bilimi veya ilgili bir alanda en az lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bazı işverenler, güvenlik veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları işe almayı tercih eder.

Antrenman tecrübesi: Güvenlik uzmanları genellikle iş başındaki ilk birkaç hafta veya ay içinde iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, şirketin güvenlik politikaları ve prosedürlerinin yanı sıra güvenlik uzmanının düzenli olarak kullanması gereken bilgisayar programlarını öğrenmeyi içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar, güvenlik uzmanlarına yeterliliklerini ve bağlılıklarını göstererek diğerlerine göre rekabet avantajı sağlayabilir. Güvenlik uzmanları, sorumlulukları hakkında daha fazla teorik bilgi edinmek, mesleki becerilerini test etmek ve kariyerlerini daha da ilerletmek için sertifikalar alabilirler.

Güvenlik Ortak Olmak İçin Gerekli Beceriler

Güvenlik çalışanları, başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

İletişim yetenekleri: Güvenlik uzmanları, iletişim becerilerini ekiplerine ve halka bilgi iletmek için kullanır. Ayrıca iletişim becerilerini ekiplerinden ve halktan gelen veri ve bilgileri yorumlamak için kullanırlar. Güvenlik uzmanları, acil müdahale ekipleri ve diğer güvenlik uzmanlarıyla iletişim kurmak için iletişim becerilerini kullanır.

Detaylara dikkat: Detaylara dikkat, bir durumdaki küçük değişiklikleri fark etme yeteneğidir. Güvenlik uzmanları, tüm güvenlik düzenlemelerine uyduklarından ve potansiyel tehlikeleri belirlediklerinden emin olmak için ayrıntılara dikkat eder. Mesela bir makine arızalıysa, ayrıntılara dikkat eden bir güvenlik görevlisi değişikliği fark edebilir ve sorunu çözmesi için bir süpervizörü uyarabilir.

Problem çözme yetenekleri: Güvenlik profesyonellerinin potansiyel tehlikeleri belirlemesi ve kazaları önlemek için çözümler geliştirmesi için problem çözme becerileri gereklidir. Güvenlik uzmanları, işyerindeki potansiyel tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve bunları azaltmak için stratejiler geliştirmek için problem çözme becerilerini kullanır. Ayrıca işyeri tehlikelerini ve risklerini belirlemek ve ele almak için problem çözme becerilerini kullanırlar.

Takım çalışması becerileri: Güvenlik uzmanları, işyerinin güvenli olmasını sağlamak için diğer çalışanlarla birlikte çalışır. Ekip çalışması becerilerine sahip olmak, güvenlik prosedürleri geliştirmek, güvenlik eğitimi vermek ve potansiyel tehlikeleri belirlemek için başkalarıyla birlikte çalışmanıza yardımcı olabilir.

Temel ilk yardım: İlk yardım becerileri, yaralanmaları değerlendirmenize ve tedavi etmenize yardımcı olabilir. Güvenlik uzmanları, bu becerileri yaralı çalışanlara ve halk üyelerine yardım etmek için kullanabilir. Güvenlik uzmanları, online kurslar veya yüz yüze eğitim yoluyla temel ilk yardım becerilerini öğrenebilir.

Güvenlik Görevlisi Çalışma Şartları Nasıl?

Güvenlik görevlileri, ofis binaları, fabrikalar ve şantiyeler dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle tam zamanlı çalışırlar ve bazıları haftada 40 saatten fazla çalışabilir. Acil durumlara müdahale etmek için akşamları, hafta sonları ve tatil günleri çalışmaları gerekebilir. Güvenlik görevlileri genel olarak iyi aydınlatılmış ve havalandırılmış alanlarda iç mekanlarda çalışır. Ancak çalışma sahalarını denetlerken veya acil durumlara müdahale ederken dış ortam koşullarına maruz kalabilirler. Fabrikaları veya şantiyeleri ziyaret ettiklerinde gürültüye, toza ve dumana maruz kalabilirler. Ayrıca asbest, kurşun ve kimyasallar gibi tehlikeli maddelere maruz kalabilirler.

En Popüler:  Elektrik Bakım Teknisyeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Güvenlik Ortak İçin Mesleki Gelişme

İşte güvenlik ortaklarının nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Güvenlik çalışanlarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajını sürdürmek için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Daha Fazla Eğitim İhtiyacı

Daha fazla eğitim ihtiyacı, işyerinin artan karmaşıklığı tarafından yönlendirilen bir eğilimdir. İşletmeler daha karmaşık hale geldikçe, çalışanlarının güvenlik prosedürleri ve düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını gerektirir.

Bu durum güvenlik görevlilerinin OSHA uyumluluğundan ilk yardım eğitimine kadar güvenliğin tüm yönlerinde bilgili olmaları gerektiği anlamına gelir. En son trendlere ayak uydurmak için, sürekli olarak yeni beceriler ve teknikler öğrenmeleri gerekecek.

Güvenlik ve İK Arasında İşbirliği

Güvenlik ve insan kaynakları departmanları arasında işbirliğine yönelik artan bir eğilim var. Bunun nedeni, her iki departmanın da çalışanların güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğunun ve daha güvenli bir iş yeri yaratmak için birlikte çalışabileceğinin anlaşılmasıdır.

Bu eğilim büyümeye devam ettikçe, güvenlik çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir iş yeri yaratmak için İK profesyonelleriyle işbirliği yapması gerekecek. Bu durum çalışan şikayetlerini ele almak için politikalar ve prosedürler geliştirmeyi veya çalışanların stresle başa çıkmasına yardımcı olacak programlar oluşturmayı içerebilir.

Çalışan Bağlılığına Odaklanma

İşletmeler, verimlilik ve genel şirket kültürü üzerindeki etkisinin farkına vardıkça, çalışan bağlılığı son yıllarda giderek daha önemli bir konu haline geldi.

Güvenlik çalışanları, çalışanlar arasında bir güven ve saygı duygusunu teşvik ederek olumlu bir iş yeri ortamının geliştirilmesine yardımcı olmada kilit bir rol oynayabilir. Bunu, endişeleri dinleyerek ve gerektiğinde destek sağlayarak yapabilirler.

Nasıl Güvenlik Ortağı Olunur?

Bir güvenlik kariyeri birçok yönden ödüllendirici olabilir. İnsanların yaşamlarında bir fark yaratma, daha güvenli bir işyeri ortamı yaratmaya yardımcı olma ve toplumun genel refahına katkıda bulunma fırsatı sunar.

Başarılı bir güvenlik uzmanı olmak için, güvenlik yönetimi ilkeleri hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmanız ve bunları gerçek yaşam durumlarında etkin bir şekilde uygulayabilmeniz gerekir. Ayrıca hayatın her kesiminden insanlarla etkili bir şekilde çalışabilmeniz ve net ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmeniz gerekir.

Kariyer ve İş İmkanları

Birçok güvenlik çalışanı, kariyerlerine güvenlik teknisyeni veya güvenlik koordinatörü gibi giriş seviyesi pozisyonlarda başlar. Tecrübe ile emniyet müdürü veya emniyet müdürü gibi pozisyonlara ilerleyebilirler. Bazı güvenlik çalışanları da sertifikalı güvenlik uzmanları olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu