Gökbilimci Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Gökbilimci Nedir?

Gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve güneş sistemleri sizi büyülüyor mu? Evrenin nasıl ve neden bu şekilde çalıştığını anlamak ister misiniz?

Astronomi çalışması, doğa bilimlerinin en eskisidir. Bu durum tüm evrende fizik üzerinde çalışıp gözlemleyebileceğiniz ve yine de çalışılan şeye fiziksel olarak dokunamayacağınız tek bilimdir. İlginç bir şekilde, astronominin modern bir bilime dönüşmesini sağlayan şey teleskopun icadıydı.

Bir gökbilimci, zamanını verileri analiz etmek, araştırma makaleleri yazmak veya toplanan verilerin daha etkili bir şekilde aranmasını sağlayan bilgisayar programları oluşturmak için harcayacaktır.

Gökbilimci Ne Yapar?

Bir gökbilimci, öncelikle üstümüzdeki yıldızları, gezegenleri ve galaksileri içeren uzay araştırmalarına odaklanan bir bilim insanıdır. Yıldızların evrimi de, güneşin ve gezegenlerin güneş sistemimizin nasıl yaratıldığını ve yaşlandıkça onlara ne olacağını anlamak için incelenmiştir.

Odak noktası, evrenin nasıl çalıştığını anlamak ve evren hakkında bilimsel atılımlar olarak kabul edilebilecek şeyler keşfetmeye çalışmak olduğundan, bir gökbilimcinin işinin büyük kısmı büyük ölçüde araştırmaya dayanır.

Gökbilimciler tarafından kullanılan ana araçlar şunlardır:

Teleskoplar; ışık emisyonlarını toplamak için kullanılır
Spektrograflar; uzay nesnelerinin sıcaklığını, bileşimini ve hızını söylemek için ışığı bir spektruma ayırmak için kullanılır
Kameralar; teleskoplara bağlanır ve görüntü toplamak için kullanılır
Uzay araçları; uzay nesnelerinin görüntülerini toplamak için gemiye kameralar ve teleskoplar yerleştirildi
Bilgisayarlar; teleskoplardan ve uzay aracından alınan verileri analiz etmek için kullanılır

Gökbilimciler tüm bu araçları, özellikle de teleskopları (çok sayıda fizik ve matematik uygulamasının yanı sıra) oldukça sık kullanırlar. Evrendeki nesneleri gözlemlemek için çeşitli teleskopları kullanabilirler. Bu teleskoplardan bazıları burada, dünya gezegeninde bulunur ve bazıları uzaya gönderildi.

Sadece en yakın gezegenlere (tümü Güneş Sistemimizdeki) uzay aracı ile ulaşılabilir. Bu yüzden teleskoplar veya dünya yörüngesinde dönen uydular, onlardan yayılan veya yansıyan ışığı gözlemleyerek diğer tüm gök cisimleri hakkında bize dolaylı olarak bilgi vermeleri için güvenilmektedir.

Teleskoplar uzaktaki nesnelerden ışık toplar ve onları “yakından” görmemize izin verir. Bu ışığın toplanması ve ayrıntılı analizi sayesinde gökbilimciler Evren’in birçok gizeminin bazılarını çözebilirler. Aslında bir teleskop kullanmanın temel amacı, bu ışığı toplamaktır. Bu sayede gökbilimci bu verileri analiz edebilir ve yorumlayabilir.

Gökbilimcilerin kullandığı bir teleskop örneği Hubble Uzay Teleskobu’dur. Birkaç milyarlarca ışıkyıllık bir mesafeyi görebilir (bir ışık yılı, ışığın bir yılda katettiği uzaklıktır, yaklaşık 5.865.696.000.000 mil). Hubble Uzay Teleskobu’nun şu ana kadar gördüğü en uzağı, yaklaşık 10-15 milyar ışıkyılı uzaklıkta. Gökbilimcilerin görebildikleri Hubble Derin Alan galaksilerinin birçoğu, milyarlarca yıl önceki halleriydi. Çünkü ışığın bize ulaşması bu kadar uzun sürdü.

Astronominin farklı alanları vardır ve çoğu gökbilimci yalnızca birine odaklanmayı seçecektir. Bu alanların bazı örnekleri güneş astronomisi, gezegen astronomisi, yıldız astronomisi, galaktik astronomi, ekstragalaktik astronomi ve kozmolojidir.

Her alan daha sonra gözlemsel veya teorik bir çalışma türüne ayrılır. Gözlem dalı, fiziğin temel ilkelerini kullanır ve veri elde etmeye ve analiz etmeye odaklanır. Teorik dal ise astronomik nesneleri ve olayları bilgisayar veya analitik modellerin geliştirilmesi yoluyla açıklar. İki dal, gözlemsel sonuçları açıklamaya odaklanan teorik astronomi ve teorik sonuçları doğrulamak için gözlemsel astronomi kullanılarak el ele gidiyor.

En Popüler:  Dermatolog Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Astronomi, uzay, yıldızlar ve gök cisimlerinin kökenini ve evrimini açıklamak için fizik, biyoloji ve jeolojiyi uygulayabildiğinden, diğer bilim dalları ile olan bağlantılarına göre de bölünebilir. Bu dört alt alan şunlardır: astrofizik, astrometri, astrojeoloji ve astrobiyoloji.

Gökbilimci Nasıl Olunur?

Gökbilimcilerin farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları anlamına gelir. Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları aynı zamanda sanatsal yani; yaratıcı, sezgisel, hassas, açık ve ifade edici.

Bu meslek sana göre mi? Astronomun en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Gökbilimcinin Çalışma Yeri ve Şartları Nasıl?

Gökbilimciler için işyerleri değişiklik gösterebilir. Genel sınıf ortamları, öğretenler için yaygındır. Çoğu zaman gökbilimciler diğer kurumlarda bireysel görüşmeler yapmaya davet edilir. Birçok üniversite (astronomi bölümleriyle birlikte), araştırmaları hakkında konuşmak için diğer üniversitelerden bilim adamlarını getirdikleri haftalık toplantılar düzenler.

Gözlemevleri de genel çalışma yerleridir ve gökbilimcilere laboratuvarlar sağlar. Bununla birlikte herhangi bir gökbilimci için nihai hedef, neredeyse kesinlikle NASA’da bir kariyerdir. NASA, hava ve uzay ile ilgili bilim ve teknolojiden sorumlu bir Amerika Birleşik Devletleri hükümet kurumudur.

Bir ofiste çalışmak genellikle idari işler yapmayı veya araştırma üzerinde çalışmayı içerir. Araştırma, verileri kalibre etme ve analiz etme, sayısal modeller çalıştırma veya teorileri test etme gibi çok çeşitli şeyler anlamına gelebilir. Bir bilgisayarın önünde çok zaman harcanır, bu nedenle bilgisayar ve programlamaya aşinalık bu kariyerde bir gerekliliktir.

Seyahat, her yıl dünyanın her yerinde düzenlenen birkaç konferansa gitmeyi içerir. Örneğin AAS (American Astronomical Society) ve IAU (International Astronomical Union) toplantıları her yıl farklı mekanlarda yapılmaktadır. Dünyada 20.000’den az gökbilimci var, bu nedenle bu konferanslar diğer gökbilimcilerle etkileşim kurmak ve hangi araştırmalar üzerinde çalıştıklarını görmek için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Bu gözlemevleri Porto Riko’dan Hawaii’ye, Avrupa’ya, Avustralya’ya, Şili’ye ve hatta Güney Kutbu’na kadar dünyanın her yerinde bulunduğundan, gözlemsel gökbilimciler araştırmalarını yürütmek için genellikle çeşitli gözlemevlerine gitmek zorunda kalıyorlar.

Gökbilimciler zamanlarının çoğunu Astrophysical Journal gibi yayınları okuyarak, örneğin ya yeni konular öğrenerek ya da sadece astronomi alanındaki büyük gelişmeleri ve güncel araştırmaları takip ederek geçirirler. Çoğu zaman günün ilk bölümü, yeni dergi makalelerinin açık erişimli bir arşivi olan arXiv’e yüklenen yeni astronomi kağıtlarını kontrol etmekle geçirilir.

Araştırmaları ve sonuçları görüntülemek ve paylaşmak için makale yazmak ve yayınlamak gerektiğinden, gökbilimciler makale ve teklif yazmak için çok zaman harcarlar. Araştırma için çeşitli kaynaklardan finansman elde etmek için hibe önerileri yazmak da gereklidir. Daha fazla araştırma yapmak için farklı teleskopları ve tesisleri kullanma izni almak için gözlem önerileri yazılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Astronominin alt alanları nelerdir?

Astronomi, Dünya atmosferinin ötesindeki her şeyin incelenmesidir. Uzayın, yıldızların ve gök cisimlerinin kökenini ve evrimini açıklamak için fizik, biyoloji ve jeoloji uygular. Bu çalışma alanına girmeyi düşünen bireyler, özellikle bir alt alana odaklanmak isteyebilirler.

Astronominin üç alanı şunlardır: Astrofizik; Astrometri ve Astrojeoloji. Aşağıda her bir alt alan ve odak noktası hakkında kısa bir açıklama verilmektedir.

Astrofizik

Bilimsel bir disiplin olarak astrofizik, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında Avrupa’da doğdu. Gözlemsel astrofizik, gök cisimlerini gözlemlemek için teleskopları ve diğer astronomik ekipmanları kullanarak verileri kaydetmeye odaklanır. Teorik astrofizik, teorik modeller oluşturmaya ve bu modellerin gözlemsel çıkarımlarını ve sonuçlarını çözmeye odaklanır.

En Popüler:  Jokey Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Dünya fiziğinin incelenmesi olan jeofiziğe benzer şekilde astrofizik, evrendeki nesnelerin (gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve bulutsular gibi) doğumunu, yaşamını ve ölümünü açıklamak için fizik yasalarını uygulayan astronomi dalıdır. Uzaydaki nesnelerle etkileşim, yaydıkları radyasyon miktarı incelenerek yapılır. Gezegenler, yıldızlar vb. Tarafından verilen bu emisyonlar, sıcaklık, yoğunluk, parlaklık ve kimyasal bileşim gibi belirli özelliklere bakılarak incelenir.

Astrofiziğin çoğu, radyasyonun nasıl üretildiğini anlamamıza yardımcı olacak teoriler geliştirmeye odaklanmıştır. Astrofizikçiler bunu yapmak için nükleer ve parçacık fiziği, atomik ve moleküler fizik, elektromanyetizma, görelilik, termodinamik, klasik mekanik, istatistiksel mekanik ve kuantum mekaniği dahil olmak üzere birçok fizik disiplinini uygularlar.

Astrofizik, hem astronomi hem de kozmoloji ile sıkı sıkıya bağlıdır. Üçü arasındaki farklar şunlardır: Astrofizik, evrendeki küçük ve orta büyüklükteki yapıların fiziksel teorilerini oluşturur; astronomi hareketleri, konumları ve parlaklıkları hesaplar; ve kozmoloji, evrendeki en büyük yapıların fiziksel teorilerini yaratır ve bir bütün olarak evrenin genişlemesini ve evrimini inceler.

Astrometri

Astrometri, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin nerede konumlandığını ve uzayda hareket ettiğini kesin olarak ölçmeye odaklanan astronomi dalıdır. Bu durum güneş dışı gezegenlerin konumlarını ve hareketlerini haritalamak ve tespit etmek için kullanılan en eski bilimsel yöntemdir (güneş dışı gezegen, güneş sisteminin dışında olan ve genellikle Güneş dışında bir yıldızın yörüngesinde dönen herhangi bir gezegensel cisimdir). Astrometrik ölçümler, yıldızların ve tek tek nesnelerin uzaydaki hareketleri için bir referans çerçevesi olan Güneş Sistemi ve Samanyolu’nun hareketleri ve kökeni hakkında paha biçilmez bilgiler sağlayabilir ve ayrıca galaksideki karanlık maddenin dağılımını belirlemeye yardımcı olabilir.

Bir yıldızın konumunun ölçümüne hatalar ekleyebilecek birkaç faktör olduğundan, astrometrenin başka bir yönü de hata düzeltmesidir. Bu faktörler şu maddeleri içermektedir: gözlemci tarafından yapılan hatalar, ölçüm aletlerindeki kusurlar ve atmosferik koşullar. Enstrüman iyileştirmeleri ve verilere tazminat verilmesi bu hataları azaltabilir. Sonuçlar daha sonra veri tahminlerini ve hata aralıklarını hesaplamak için istatistiksel süreçler kullanılarak incelenebilir ve analiz edilebilir.

Astrojeoloji

Astrojeoloji, yer bilimlerinin ana bilimi olarak görülebilir. Dünya bilimlerine çok benzer. Fakat güneş sistemimizdeki diğer bedenler için. Astrojeoloji (gezegen jeolojisi veya ekzojeoloji olarak da bilinir), gezegenlerin ve uydularının, asteroitlerin, kuyruklu yıldızların ve meteorların jeolojisine (kayalar, arazi ve malzeme) odaklanır. Astrojeoloji, karasal gezegenlerin iç yapısının ne olduğunu anlamaya bakar (karasal gezegenler, esas olarak Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gibi kayalardan veya metallerden oluşan gezegenlerdir) ve volkanlara, lav akışlarına, çarpma kraterlerine, yarıklara bakar. vadiler ve bu gezegenlerdeki rüzgar aktivitesi. Dev gezegenlerin ve uydularının yapısı ile Güneş Sisteminin küçük cisimlerinin yapısı da incelenmektedir.

Bu alandaki araştırmalar devam etmektedir ve her keşif, bilim adamlarının Dünya’nın evrimini güneş sistemindeki komşularına kıyasla daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Güneş sistemimizdeki her gezegenin, bilim insanlarının yıllar boyunca teleskop gözlemleri veya uzay sondalarından dönen verilerle ortaya çıkardığı benzersiz jeolojik özellikleri vardır.

Güneş sistemindeki her gezegenin kendi özel çalışması vardır:
Helyoloji – Güneşin incelenmesi
Hermeoloji – Merkür çalışması
Sitherology – Venüs’ün incelenmesi
Selenoloji – Ay’ın incelenmesi
Areology – Mars’ın incelenmesi
Zenoloji – Jüpiter’in incelenmesi
Kronoloji – Satürn’ün incelenmesi
Uranoloji – Uranüs’ün incelenmesi
Poseidology – Neptün çalışması
Hedeoloji – Plüton’un incelenmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu