Girişimsel Radyoloji Hemşiresi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Girişimsel radyoloji hemşiresinin ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve girişimsel radyoloji hemşiresi olarak başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenme zamanı.

Girişimsel radyoloji hemşireleri, çeşitli koşullara sahip hastalara bakım sağlamak için girişimsel radyologlarla birlikte çalışan uzman profesyonellerdir. Ayrıca genel tıbbi bakımın sağlanmasında diğer tıp uzmanlarına da yardımcı olabilirler.

Girişimsel radyoloji, minimal invaziv prosedürler ve tedavilerle ilgilenen bir radyoloji dalıdır. Bu prosedürler, kanser, vasküler hastalık, gastrointestinal bozukluklar ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılır.

Girişimsel Radyoloji Hemşiresi Sorumlulukları ve Görevleri

Girişimsel radyoloji hemşirelerinin aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • İşlemlerden önce veya işlem sırasında hastalara anestezi uygulanması
 • İşlem sırasında hastaların yaşamsal belirtilerini izlemek ve değişiklikleri hekime veya diğer personele bildirmek
 • İşlemi anlatarak hastaları işlemlere hazırlamak, onları işlem için fiziksel olarak hazırlamak (hastanın başını tıraş etmek veya sakinleştirici vermek gibi) ve ihtiyaç duyulan her türlü ekipmanı kurmak
 • MRI taramaları ve röntgen gibi prosedürler için ekipman hazırlamak ve düzenlemek, her prosedürden önce ve sonra tüm ekipmanın düzgün çalışmasını sağlamak
 • Hastaları soyunmalarına yardımcı olarak ve bir masa veya başka bir ekipman üzerinde düzenleyerek MRI taramaları ve CT taramaları gibi tanısal görüntüleme çalışmaları için hazırlamak
 • Hastaları kan damarlarına veya diğer vücut boşluklarına kateter yerleştirerek anjiyografi veya biyopsi gibi girişimsel işlemlere hazırlamak
 • Kan damarı tıkanıklıklarını tedavi etmek için biyopsiler veya stent yerleştirme veya anjiyoplasti prosedürleri gibi terapötik müdahaleler gibi girişimsel prosedürlerin gerçekleştirilmesi
 • Retraktörleri tutarak, kan emerek, örtü uygulayarak ve örnekleri çıkararak doktorların prosedürleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak
 • Görüntü analizlerinin yapılması ve test sonuçlarının hekimlere raporlanması

Girişimsel Radyoloji Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Girişimsel radyoloji hemşirelerinin maaşları, eğitim ve deneyim düzeylerine, çalıştıkları hastane veya tıbbi tesisin büyüklüğüne ve işlerinin bulunduğu şehre göre değişir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 22.000 TL (53.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Girişimsel radyoloji hemşirelerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Nüfus yaşlandıkça, daha fazla insan daha uzun yaşıyor ve aktif kalıyor. Bu durum anjiyogramlar ve BT taramaları gibi görüntüleme prosedürleri gerektiren tıbbi durumların sayısında artışa yol açacaktır. Ek olarak, teknolojik gelişmeler, girişimsel radyologların daha geniş çeşitlilikteki koşulları minimal invaziv prosedürlerle tedavi etmelerine olanak sağlayacaktır.

Dipnot: Girişimsel Radyoloji Hemşire İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Girişimsel Radyoloji Hemşiresi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Girişimsel radyoloji hemşiresi olarak pozisyon almak için gereken bir takım nitelikler vardır. Onlar içerir:

Eğitim: Çoğu işveren, hemşirelik veya ilgili bir alanda bir önlisans mezuniyetine sahip olmak için bir girişimsel radyoloji hemşiresine ihtiyaç duyar. Bazı işverenler, hemşirelik veya ilgili başka bir alanda lisans mezuniyetine sahip adayları işe alabilir.

Birçok işveren, hemşirelik veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder. Bu programlar radyoloji, anatomi, fizyoloji, farmakoloji ve diğer tıp disiplinlerindeki dersleri içerir.

Antrenman tecrübesi: Girişimsel radyoloji hemşirelerinin çoğu, giriş seviyesindeki pozisyonlarında iş başında eğitim alır. Bu eğitim, hemşirenin girişimsel radyoloji bölümünde kullanılan spesifik prosedürleri ve ekipmanı öğrenmesine yardımcı olur. Eğitim aynı zamanda hemşireyi hastanenin politika ve prosedürleriyle tanıştırır.

Sertifikalar ve Lisanslar: Girişimsel radyoloji hemşireleri, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) ve temel yaşam desteği (BLS) sertifikalarına sahip olmalıdır. Ayrıca Ulusal Konsey Ruhsat Sınavı Kayıtlı Hemşireyi (NCLEX-RN) tamamlamaları gerekir.

Girişimsel Radyoloji Hemşiresi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Girişimsel radyoloji hemşirelerinin başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: Girişimsel radyoloji hemşireleri hastalar, diğer tıp uzmanları ve hasta aileleri ile iletişim kurabilmelidir. Hastalara ve ailelerine prosedürleri açıklayabilmeli, olabilecek tüm soruları cevaplayabilmeli ve prosedürle kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olmalısınız. Prosedürün doğru bir şekilde yapıldığından ve prosedür boyunca hastanın sağlığının korunduğundan emin olmak için diğer tıp uzmanlarıyla da iletişim kurabilmelisiniz.

Tıbbi bilgi: Girişimsel radyoloji hemşirelerinin insan vücudunu ve işlevlerini tam olarak anlamaları gerekir. Bu durum bir prosedür sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri ve komplikasyonları belirlemelerine yardımcı olabilir. Tıbbi bilgi, hastaları için en iyi tedavi seçeneklerini belirlemelerine de yardımcı olabilir.

Detaylara dikkat: Prosedürleri gerçekleştirirken, bir girişimsel radyoloji hemşiresinin ayrıntılara çok dikkat etmesi önemlidir. Bu durum bir hastanın durumunun yerini, doğru tedavi yöntemini ve doğru ilaç dozunu doğru bir şekilde belirlemelerini sağlar. Detaylara gösterilen özen aynı zamanda hemşirenin tedavi planını doğru bir şekilde takip etmesini ve işlem boyunca hastanın güvenliğini sağlar.

Empati: Empati, başka bir kişinin duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Girişimsel radyoloji hemşireleri, hastaların prosedürler sırasında kendilerini rahat ve güvende hissetmelerine yardımcı olmak için empati kullanır. Hastalara prosedürleri açıklamak ve sorularını yanıtlamak için empatiyi kullanabilirsiniz. Gergin veya acı çeken hastaları rahatlatmak için empatiyi de kullanabilirsiniz.

Takım çalışması: Girişimsel radyoloji hemşireleri genellikle cerrahlar, anestezistler ve diğer hemşireler gibi diğer tıp uzmanlarıyla birlikte çalışır. Bu iş, hastanın güvenliğini ve rahatını sağlamak için başkalarıyla birlikte çalışmayı gerektirir. Diğer tıp uzmanlarıyla iletişim kurmak ve hastalarınıza en iyi bakımı sağlamak için birlikte çalışmak için ekip çalışması becerilerinizi kullanabilirsiniz.

Girişimsel Radyoloji Hemşiresi Çalışma Şartları Nasıl?

Girişimsel radyoloji hemşiresi hastane ortamında, genellikle radyoloji bölümünde çalışır. Hemşire, diğer hemşireler, doktorlar ve teknoloji uzmanlarıyla birlikte bir ekipte çalışabilir. Çalışma ortamı genellikle temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Hemşirenin gece ve hafta sonları da dahil olmak üzere uzun saatler çalışması gerekebilir. İş bazen stresli olabilir. Fakat hemşire genellikle gerektiğinde mola verebilir. Radyasyonla çalışırken hemşirenin kurşun önlük gibi koruyucu giysiler giymesi gerekebilir.

Girişimsel Radyoloji Hemşire İçin Mesleki Gelişme

İşte girişimsel radyoloji hemşirelerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Girişimsel radyoloji hemşirelerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Daha Fazla Girişimsel Radyoloji Hemşiresi İhtiyacı

Daha fazla girişimsel radyoloji hemşiresine duyulan ihtiyaç, bu tür bakıma yönelik artan talep tarafından yönlendirilen bir eğilimdir. Giderek daha fazla hasta girişimsel işlemlerle tedavi edildikçe, bu işlemler sırasında bakım verebilecek hemşirelere olan ihtiyaç artmaya devam edecektir.

Girişimsel radyoloji hemşiresi olmak isteyen hemşireler, karmaşık prosedürler sırasında hasta bakımı ve desteği sağlamaktan sorumlu olacakları hızlı tempolu bir ortamda çalışmaya hazır olmalıdır. Ayrıca yeni becerileri hızlı bir şekilde öğrenmeye ve prosedürdeki değişikliklere uyum sağlamaya hazır olmalıdırlar.

Hasta Güvenliği Daha Büyük Bir Endişe Oluyor

Hasta güvenliği daha büyük bir endişe haline geldikçe, hastaneler ve diğer sağlık tesisleri, girişimsel radyoloji deneyimine sahip hemşireler arıyor.

Girişimsel radyoloji hemşireleri, doktorların biyopsi ve anjiyoplasti gibi prosedürleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktan sorumludur. Bu hemşireler, yardımcı oldukları prosedürler ve bu prosedürler sırasında hastaları nasıl güvenli bir şekilde yönetecekleri konusunda derin bir anlayışa sahip olmalıdır.

Hasta Deneyimine Odaklanma

Hasta deneyimine odaklanma, sağlık sektöründe hızla büyüyen bir trend. Bunun nedeni, hastaların doktor muayenehanesini veya hastaneyi ziyaret ettiklerinde giderek daha iyi deneyimler talep etmeleridir.

Girişimsel radyoloji alanında bir hemşire olarak, hasta deneyimini iyileştirmeye odaklanarak bu trendden yararlanabilirsiniz. Bu durum hastaların tedavi seçenekleri hakkında rahat ve bilgili olmalarını sağlamak gibi şeyleri içerebilir.

Girişimsel Radyoloji Hemşiresi Nasıl Olunur?

Girişimsel radyoloji hemşiresi, hastaların yaşamlarında fark yaratmak için eşsiz bir fırsata sahiptir. Vücutlarının doğal yollarındaki tıkanıklıkları ortadan kaldıran prosedürler uygulayarak kanser, böbrek hastalığı veya diğer ciddi hastalıklardan muzdarip insanlara yardımcı olabilirler.

Girişimsel radyoloji hemşiresi olmak için hemşirelik derecesini tamamlamanız ve ardından bu alanda uzmanlaşmanız gerekir. Ayrıca girişimsel radyoloji hemşiresi olarak sertifika almanız gerekecektir. Bu sertifika, ulusal bir sınavı geçmenizi ve bu alanda en az iki yıllık deneyime sahip olmanızı gerektirir.

Dipnot: Girişimsel Radyoloji Hemşiresi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Girişimsel radyoloji hemşiresi olarak kariyerinizi ilerletmenin birçok yolu vardır. Bir yol, hemşire eğitimcisi, hemşire araştırmacı veya hemşire yönetici gibi pozisyonlara yol açabilecek ek eğitim almaktır. İlerlemenin başka bir yolu da Amerikan Hemşireler Yetkilendirme Merkezi’nden girişimsel radyoloji hemşireliği sertifikası almaktır. Bu sertifika, alandaki uzmanlığınızı gösterir ve daha üst düzey pozisyonlara ve artan sorumluluğa yol açabilir. Ek olarak, komitelerde veya görev güçlerinde hizmet vermek veya profesyonel bir hemşirelik organizasyonunda sorumluluk almak gibi kuruluşunuzda liderlik rolleri üstlenerek kariyerinizi ilerletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu