ESOL Öğretmeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir ESOL öğretmeninin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir ESOL öğretmeni olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

İkinci Dil Olarak İngilizce öğretmenleri, dili ikinci dil olarak öğrenen öğrencilere İngilizce öğretmekten sorumludur. Belirli iş tanımlarına ve okul veya şirket politikalarına bağlı olarak bireyler veya gruplarla çalışabilirler.

ESL öğretmenleri, bilgileri öğrencileri tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde etkili bir şekilde iletebilmelidir. Bu durum güçlü konuşma becerilerine ve insanların en iyi nasıl öğrendiklerine dair bir anlayışa sahip olmaları gerektiği anlamına gelir. Ayrıca sabırlı ve şefkatli olmaları gerekir; birçok ESL öğrencisi İngilizcenin yaygın olarak konuşulmadığı bir geçmişe sahiptir. Bu yüzden belirli kavramları kavramaları diğerlerinden daha uzun sürebilir.

ESOL Öğretmen Sorumlulukları ve Görevleri

ESOL (Başka Dilleri Konuşanlar için İngilizce) öğretmenlerinin çeşitli sorumlulukları vardır ve bunlar şu maddeleri içerebilir:

 • Ders planları, materyaller ve etkinlikler dahil olmak üzere derslerin devlet standartlarına uygun olarak düzenlenmesi
 • Akademik güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için öğrencileri düzenli olarak gözlemlemek
 • Her öğrenci için ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturmak
 • Öğrenmede veya davranışta zorluk çeken öğrencilere destek sağlamak
 • Diğer dilleri konuşan ancak henüz yeterli İngilizce becerisine sahip olmayan öğrencilere İngilizce dil eğitimi vermek
 • Ebeveynlerle çocuklarının gelişimi ve ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında iletişim kurmak
 • Sınıf etkinliklerine ve akran etkileşimlerine katılımı teşvik ederek öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Ek desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için akran eğitmenlerin işe alınması ve eğitilmesi
 • Sınıftaki öğrenci davranışlarını izlemek ve gerektiğinde yardım sağlamak

ESOL Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

İkinci dil olarak İngilizce (ESL) öğretmenlerinin maaşları eğitim düzeylerine, deneyim yıllarına ve öğrettikleri öğrenci türlerine göre değişir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 14.000 TL (23.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 17.000 TL (33.80 TL/saat)

esl ve esol öğretmenlerinin istihdamının önümüzdeki on yılda düşmesi bekleniyor.

Bu işçiler için iş sayısı, büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İngilizce bilmeyenlerin nüfusunun büyümesine veya azalmasına bağlıdır. Bununla birlikte, bu çalışanların birçoğu tarih veya bilim gibi diğer dersleri de öğrettiğinden, okullar daha az dil ve kültür uzmanı işe alırsa, onlara olan talep sınırlı olacaktır.

Dipnot: ESOL Öğretmen İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

ESOL Öğretmen İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

ESOL öğretmeni olmak için muhtemelen aşağıdakilere sahip olmanız gerekir:

Eğitim: Çoğu işveren, eğitim, İngilizce, dil sanatları veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmak için İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL) öğretmeni ister. Bazı işverenler ek olarak bir ESL öğretmeninin yüksek lisans mezuniyetine sahip olmasını isteyebilir.

Birçok üniversite, ESL’ye ağırlık vererek eğitim alanında lisans dereceleri sunar. Bu programlar genel olarak öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, değerlendirme ve müfredat geliştirme konularındaki dersleri içerir.

Antrenman tecrübesi: Birçok ESL öğretmeni, üniversite programları aracılığıyla eğitim alır. Bazı ESL öğretmenleri ek olarak işverenlerinden iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, okulun müfredatını ve öğretim yöntemlerini öğrenmeyi içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Devlet okullarında öğretmenlik yapmak için eyalet öğretmenliği lisansı almanız gerekir. Her eyaletin bir öğretim lisansı almak için farklı gereksinimleri vardır. Fakat çoğu, K-12 öğretmek için sertifika almak için bir veya daha fazla sınavı geçmenizi gerektirir.

ESOL Öğretmen Olmak İçin Gerekli Beceriler

ESOL öğretmenlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: İletişim, bilgiyi başkalarına iletme eylemidir. Bir ESL öğretmeni olarak farklı ülkelerden, kültürlerden ve geçmişlerden gelen öğrencilerle iletişim kuruyor olabilirsiniz. Öğrencilerinizle anlayabilecekleri bir şekilde iletişim kurabilmek önemlidir. Bu durum öğrencilerinizi daha iyi anlamanıza ve onların İngilizce öğrenmelerine yardımcı olabilir.

İşbirliği: İşbirliği, bir görevi tamamlamak için başkalarıyla birlikte çalışma yeteneğidir. Bir ESL öğretmeni olarak, ders planları oluşturmak veya kaynakları paylaşmak için diğer öğretmenlerle birlikte çalışabilirsiniz. Bir grup sınıfı için bir müfredat oluşturmak üzere diğer ESL öğretmenleriyle de çalışabilirsiniz.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bir durumu analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Bir ESL öğretmeni olarak, belirli bir beceriyi en iyi nasıl öğreteceğiniz veya bir öğrencinin öğrenme engelini aşmasına nasıl yardımcı olacağınız konusunda kararlar almanız gerekebilir. Eleştirel düşünme, öğrencileriniz ve sınıfınız için en iyi kararları vermenize yardımcı olabilir.

Organizasyon: Bir ESL öğretmeni olarak, zamanınızı etkili bir şekilde yönetebilmeniz için organize olmanız önemlidir. Bu durum ders planlarınızı, notlarınızı ve ders materyallerinizi takip etmeyi içerir. Düzenli olmak, temiz bir sınıfı korumanıza ve öğrencilerinizin odaklanmasına yardımcı olabilir.

Sabır: Sabır, ESL öğretmenlerinin sahip olması gereken başka bir beceridir. Öğrencilerinin çoğu ilk kez İngilizce öğreniyor olabileceğinden, dili ve dersleri anlamakta zorlanabilirler. ESL öğretmenlerinin öğrencilerine karşı sabırlı olmaları ve onların zorlukların üstesinden gelmelerine izin vermeleri önemlidir. Bu durum öğrenmelerinde desteklenmiş ve kendinden emin hissetmelerine yardımcı olabilir.

ESOL Öğretmen Çalışma Şartları Nasıl?

ESOL öğretmenleri, devlet okulları ve özel okullar, topluluk kolejleri, üniversiteler ve dil enstitüleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Ayrıca çalışanlara veya müşterilere İngilizce dil eğitimi veren işletmeler, devlet kurumları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışabilirler. Çoğu ESOL öğretmeni tam zamanlı çalışır ve bazıları öğrencilerinin programlarına uyum sağlamak için akşamları veya hafta sonları çalışabilir. Genellikle iyi aydınlatılmış ve havalandırılmış sınıflarda veya ofislerde çalışırlar ve ders kitapları, çalışma kitapları, ses ve video kayıtları ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli öğretim materyalleri kullanırlar.

ESOL Öğretmen İçin Mesleki Gelişme

İşte ESOL öğretmenlerinin çalışma şeklini etkileyen üç metod. ESOL öğretmenlerinin becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

Kültürel Yetkinliklere Dikkat

Dünya giderek daha fazla birbirine bağlı hale geldikçe, işletmeler kültürel yetkinliğin önemini fark ediyor. Bu durum ESOL öğretmenlerinin öğrencilere farklı kültürleri ve farklı geçmişlere sahip insanlarla nasıl iletişim kuracaklarını öğretebilmeleri gerektiği anlamına gelir.

Bu alanda başarılı olmak için ESOL öğretmenlerinin çeşitli kültürlerde bilgili olmaları ve farklı geçmişlerden gelen öğrencilerle çalışma deneyimine sahip olmaları gerekecektir. Ayrıca kültürel olarak ilgili ve farklı geçmişlerden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap eden ders planları oluşturabilmeleri gerekecektir.

Teknoloji Entegrasyonuna Odaklanma

Teknoloji, daha verimli ve etkili öğrenmeye izin verdiği için eğitimin her zamankinden daha önemli bir parçası haline geliyor. Sonuç olarak, ESOL öğretmenlerinin işlerinde başarılı olabilmeleri için teknoloji entegrasyon stratejilerine aşina olmaları gerekecektir.

Bu durum öğrencilerin yeni diller öğrenmelerine yardımcı olmak için teknolojiyi kullanmanın yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler arasındaki iletişimi geliştirmek için teknolojiyi kullanmayı içerir. Ek olarak, ESOL öğretmenlerinin en son trendlere ayak uydurabilmeleri için en son eğitim teknolojilerine aşina olmaları gerekecektir.

Değerlendirmeye Vurgu

ESOL sınıflarında değerlendirmeye daha fazla vurgu yapma eğilimi, eğitimde hesap verebilirliğin artan öneminin bir yansımasıdır. Okullar ve bölgeler, öğrencilerin ilerlemesini ölçmeye çalışırken, öğrencilerin eyalet veya bölge tarafından belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığını ölçmenin bir yolu olarak değerlendirmelere yöneliyorlar.

ESOL öğretmenleri, değerlendirmelerin kullanımında uzmanlaşarak ve öğrencilerin ilerlemesini izlemek için bunları nasıl kullanacaklarını anlayarak bu eğilimden yararlanabilirler. Bunu yaparak, öğrencilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini ve sonuçların öğrenci başarısı hakkında bilinçli kararlar vermek için kullanılmasını sağlayabilirler.

ESOL Öğretmeni Nasıl Olunur?

ESL öğretmeni olmak için izleyebileceğiniz birçok farklı yol vardır. Kendi ülkenizde ikinci dil olarak İngilizce (ESL) öğreterek başlayabilir, ardından yurtdışında öğretmenlik yapmaya devam edebilirsiniz. Alternatif olarak, ESL öğretmek ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir okulda veya üniversitede iş bulmak için sertifika alabilirsiniz.

Hangi yolu seçerseniz seçin, İngilizceye güçlü bir şekilde hakim olmanız ve başkalarının öğrenmesine yardımcı olma tutkusuna sahip olmanız önemlidir. Ek olarak, farklı kültürlerden insanlarla çalışma deneyimine sahip olmak faydalıdır.

Dipnot: ESOL Öğretmen İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

ESOL öğretmenleri kariyerlerini çeşitli şekillerde ilerletebilirler. Bunlardan biri, diğer dilleri konuşanlara İngilizce öğretimi (TESOL) sertifikası gibi ek sertifika almaktır. Bir diğeri ise TESOL veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyeti elde etmektir. Ek eğitim ve deneyim ile ESOL öğretmenleri, bölüm başkanı veya program koordinatörü gibi idari pozisyonlara geçebilirler. Bazı ESOL öğretmenleri de üniversite düzeyinde öğretime geçmeyi seçebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu