Epidemiyolojist Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Epidemiyologlar, hastalık gruplarını, hastalık gruplarını, insan gruplarındaki etkilerini inceler.

Bir epidemiyolog olarak ya bir bütün olarak popülasyonlara odaklanan bir araştırma ortamında ya da hastalar üzerinde yoğunlaşarak bir klinik epidemiyolog olarak çalışacaksınız.

Araştırmada çalışıyorsanız, nasıl meydana geldiklerini öğrenmek için istatistik ve model oluşturmayı kullanarak hastalıkların kalıplarına ve nedenlerine odaklanacaksınız.

Sağlıklı ve sağlıksız bireyleri içeren popülasyon örneklerini inceleyeceksiniz. Verileri normalde doğrudan etkilenen gruplardan toplamazsınız. Fakat size verilen verileri analiz eder. Çalışmanız, bir hastalığın salgınlarını ve salgınlarını önlemek için halk sağlığı politikalarını ve küresel stratejileri bilgilendirecektir.

Buna karşılık, eğer klinik bir ortamda çalışıyorsanız, hastaları bireysel hastalarda çalışacak ve hastalığın nasıl geliştiğine odaklanacaksınız. Bu çalışma alanı genellikle tıbbi olarak nitelikli epidemiyologlar tarafından yürütülür.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Görevleriniz, çalışma alanınıza bağlı olarak değişecektir. Örneğin araştırma veya klinik epidemiyoloji. Genellikle şu maddeleri yapmanız gerekmektedir:

 • Bilgi edinme, derleme, sentezleme, çıkarma ve raporlama yöntemleri ve sistemleri geliştirmek ve uygulamak
 • İstatistiksel analiz planları tasarlar, ardından analizi yapar ve yönlendirir
 • Küresel bağlamda bulaşıcı ve gelişmekte olan hastalıkların kabul görmüş bilimsel anlayışına dayanan konularda eleştirel analiz ve düşünme, öneri ve tavsiyeler sunmak
 • Verileri analiz ederken uzman istatistik bilgisayar yazılımı ile çalışmak
 • Çalışma sonuçlarının yorumlanmasında ve tartışılmasında istatistiki görüş sağlamak
 • Rapor yazarak veya başkalarını yöneterek çalışma raporlarına katkıda bulunma
 • Analiz sonuçlarını sunumlar ve yayınlar yoluyla iletir.
 • Sağlık politikasını geliştirmek için araştırma, planlama ve programlama bilgilerini yürütürken nitel ve nicel yöntemler kullanır.
 • Uzmanlıklarının ve deneyimlerinin yaklaşımınızı nasıl kullanabileceğini veya geliştirebileceğini belirlemek için sektörler arası uzmanlara ve küresel meslektaşlara sahip bir ağ
 • Kilit politika konularında pozisyonların ve tavsiyelerin geliştirilmesine yardımcı olmak için devlet kurumları ve diğer küresel sağlık ortaklarıyla işbirliği yapın.
 • Hastalıklara ilişkin uluslararası konferansların ve atölye çalışmalarının planlanması, koordinasyonu ve barındırılması gibi uluslararası sağlık diplomasisi stratejilerini ve faaliyetlerini desteklemek
 • Program ilerlemesini değerlendirmek için ilerleme raporlarının ve ilgili belgelerin oluşturulmasına yardımcı olmak
 • Özellikle özel sektörde çalışıyorsanız, ticari hedeflere karşı odağı ve teslimatı sürdürün.

Maaşları Ne Kadar? (2024 Güncel Zamlı Maaş)

 • Başlangıç ​​maaşları 44.000 TL ile 60.000 TL arasındadır.
 • Deneyimle maaşlar 60.000 TL’den 67.000 TL’ye kadar yükselebilir.
 • Uzman tescili, proje yönetimi ve stratejik vizyonla birlikte, yaklaşık 147.000 TL ile 205.000 TL arasında olabilir.
 • Üniversitelerde araştırma görevlerinde çalışan epidemiyologların maaşları genel olarak kabul görmüş bir ücret skalasını takip eder.
En Popüler:  Genetik Danışman Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çalışma Saatleri

Bir araştırma ortamındaki çalışma saatleri, pazartesiden cumaya, genellikle sabah 9 ile akşam 5 arasındadır. Fakat esnek olmanız gerekebilir. Akşam veya hafta sonu çalışması, klinik bir ortamda çalışma özelliği olabilir.

Yarı zamanlı iş veya iş paylaşımı için bazı fırsatlar mevcuttur.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Çalışma haftası çeşitlidir ve görevleri kolayca değiştirebilmeniz gerekir. Belirli projeler üzerinde bağımsız olarak çalışacak ve araştırma sonuçlarını daha geniş bir ekibe rapor edeceksiniz.
 • İş genellikle ofis tabanlıdır. Uluslararası konferanslara katılmak veya katılmak için seyahat etmeniz gerekebilir.
 • Salgın bölgelerdeki saha çalışması, bazen nahoş ve bulaşıcı ortamlarda, deniz aşırı yaşama dönemlerini gerektirir.
 • Serbest meslek nadirdir. Fakat alanda bağımsız bir danışman olarak çalışıyorsanız serbest çalışma bir seçenek olabilir.
 • Kariyer araları mümkündür. Fakat bu alandaki gelişmelerden haberdar olmanız gerekir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Epidemiyoloji dalında çalışmak için genellikle epidemiyoloji dalında yüksek lisans veya doktora derecesi veya halk sağlığı, istatistik bilimi veya biyolojik bilim gibi ilgili bir konuya ihtiyacınız olacaktır. Lisansüstü ders sağlayıcıları, kantitatif bir bilim alanında normalde yüksek bir derece olan mezunlar ararlar. İlgili konular şu maddeleri içermektedir:

 • Biyolojik Bilimler
 • Matematik
 • Tıp
 • İstatistik
 • Sağlık bilimleri
 • Biyomedikal bilimler
 • Mikrobiyoloji
 • Moleküler Biyoloji
 • Hemşirelik
 • Fizyoloji.

Doktora, genellikle akademik araştırmalarda kariyer yapmak için minimum bir gerekliliktir ve diğer çalışma alanlarında kariyerin ilerlemesi için kullanışlıdır. Epidemiyoloji yüksek lisans derslerini almanızı tavsiye ederiz.

İlgili bir yüksek lisans dereceniz yoksa, bilgi analisti veya subayı olarak çalışabilir, veri ve istatistik yönetiminde bilgi ve becerilerinizi geliştirebilir ve ardından bir epidemiyolog seviyesine geçmek için daha fazla çalışabilirsiniz. Halk sağlığı veya halkın korunması alanında çalıştıktan sonra epidemiyolojiye geçmek de mümkündür.

Yaşam bilimleri konusunda bir dereceniz varsa (örneğin, biyomedikal bilimler, biyoloji, mikrobiyoloji veya biyokimya) ve klinik bir ortamda çalışmak istiyorsanız Devlet Scientist Eğitim Programı (STP) için bir yer için başvurabilirsiniz. Bu üç yıllık, tam zamanlı işyeri tabanlı eğitim programı, Devlette daha kıdemli bilim insanı rollerine yol açmaktadır. Eğitiminizin bir parçası olarak klinik bilimlerde (enfeksiyon bilimleri) onaylanmış ve onaylanmış bir yüksek lisans derecesi için de çalışacaksınız.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Karmaşık epidemiyolojik verileri analiz etme, özetleme ve yorumlama becerisi
 • Doğruluk ve işe metodik bir yaklaşım
 • Fikir ve yöntemleri açık ve özlü bir şekilde iletmek için mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • İstatistiksel ve veritabanı yazılım paketlerini kullanma deneyimi dahil, güçlü BT becerileri
 • Bağımsız çalışabilme ve kendi işiniz ve zamanınız için sorumluluk alabilme
 • Disiplinlerarası bir ekibin üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme ve çeşitli sağlık profesyonelleri ile bilimsel ve endüstri uzmanlarıyla bağlantı kurabilme
 • Günlük pratik sorunlara çözüm bulma ve bulmada problem çözme becerileri
 • Çeşitli görevleri yönetirken çoklu görev becerileri
 • İç ve dış paydaş gruplarına sunum oluşturma ve sunma tecrübesi
 • Analitik becerilerle birleştirilmiş yüksek seviyelerde aritmetik.
En Popüler:  BiyoTeknoloji Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Epidemiyoloji işlerine başvururken hastane, ilaç şirketi veya istatistikle ilgili bir rolde giriş öncesi iş deneyimi faydalıdır. Deneyiminizi girmek istediğiniz çalışma alanına göre düzenleyin.

Bir ilaç firması ile çalışmak istiyorsanız İlaç Endüstrisi Birliği bir alım listesine sahiptir.

İşverenler ve İş İlanları

Epidemiyologlar, popülasyonlardaki sağlık ve hastalık kalıplarının incelenmesine dahil olan ulusal, uluslararası, kamu ve özel kuruluşlar için çalışmaktadır.

Epidemiyologlar, Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi gibi devlet kurumları için de çalışırlar.

Üniversiteler ve araştırma kurumları, halk sağlığı ve epidemiyolojisi alanında öğretim görevlilerinin yanı sıra belirli projelerde çalışan araştırmacıları istihdam etmektedir.

Özel sektör, özellikle de küresel ilaç şirketleriaynı zamanda güçlü ticari bilinci olan epidemiyologları istihdam etmektedir.

Uygulamalı saha çalışması imkanı sunan işverenler, yurtdışındaki hastalık salgınlarını hedef alan uluslararası yardım kuruluşları içerir. Bunlar şu maddeleri içermektedir:

 • Birleşmiş Milletler (BM)
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Enfeksiyon bilimlerinde uzmanlaşmış klinik bilim adamları da hastanelerde mevcuttur.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Sürekli mesleki gelişim mesleğindeki değişiklik ve gelişmelerden haberdar olmak için şarttır. Epidemiyoloji dalında yüksek lisans veya doktora dereceniz yoksa, bir yarı zamanlı ders çalışabilirsiniz.

İlgili eğitim, kurslar ve atölye çalışmaları, Halk Sağlığı Derneği gibi meslek kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Deneyiminize ve niteliklerinize bağlı olarak çeşitli üyelik seviyeleri bulunmaktadır. Üyelik, akranlarla ağ oluşturmak ve en son gelişmelerden haberdar olmak için de faydalıdır.

Halk sağlığı, sağlığın korunması veya uygulamalı epidemiyoloji konusunda deneyim sahibi olduğunuzda, Halk Sağlığı ile Alan Epidemiyoloji Eğitim Programına başvurabilirsiniz. Bu iki yıllık eğitim programı, saha araştırması ve epidemiyoloji içeren bir rol isteyenlere yöneliktir ve uzmanlık becerilerinizi daha da geliştirmenize olanak tanır.

Epidemiyologlardan ayrıca ulusal ve uluslararası konferans ve etkinliklere katılmaları ve sunmaları ve ayrıca hakemli dergilerde araştırma yayınlamaları beklenmektedir. Uluslararası Epidemiyoloji Derneği (IEA) üyeliği, epidemiyoloji konusunda araştırma yapan diğer insanlarla iletişim kurmak için kullanışlıdır. Özel sektörde, ayrıca finansal ve ticari eğitim alabilirsiniz.

Kariyer ve İş İmkanları

Devlet gibi organizasyonlar içinde yapısal bir kariyer yolu var. Kalifiye olduktan sonra, deneyim kazanarak ve daha fazla inceleme ve araştırma yaparak notlar arasında ilerleyebilirsiniz.

Beceri, nitelik ve deneyimin doğru birleşimini kazandıktan sonra, kurşun epidemiyolog veya saha epidemiyoloğu gibi daha üst bir rol oynayabilirsiniz.

Kariyeriniz geliştikçe, ister kamu ister özel sektörde, işinizde ve başkalarının çalışmalarında sorumlulukla daha denetleyici bir rol üstleneceksiniz.

Profesyonel kuruluşlara ve uzun yıllara dayanan deneyime kayıt olmak, epidemiyolog danışman rollerine yol açabilir. Danışman epidemiyologlar niteliklerine ve deneyimlerine bağlı olarak Halk Sağlığı Kayıt Merkezi’ne kayıtlı olmalıdır.

Akademik araştırmalarda kariyer geliştirmek için fırsatlar da vardır. Doktor olarak eğitim aldıysanız, klinik olarak akademik tıpta uzmanlaşmayı seçerek, doktor olarak pratik yapmakla epidemiyoloji konusunda araştırma yapmak için zamanınızı ayırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu