Envanter Planlayıcısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir envanter planlayıcısının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir envanter planlayıcısı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Envanter planlayıcıları, bir işletmenin veya kuruluşun envanteri için planlar oluşturmaktan ve sürdürmekten sorumludur. Tüketim mallarından endüstriyel malzemelere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle çalışırlar ve tüm bu farklı envanter kalemlerini etkin bir şekilde yönetebilmelidirler.

Envanter planlayıcıları, yeni envanter kalemleri satın almak veya mevcut olanları yönetmek için stratejiler geliştirmekle de görevlendirilebilir. Bu durum satıcılarla fiyat pazarlığı yapmayı, tedarikçileri değerlendirmeyi veya hangi ürünlerin toplu olarak satın alınması gerektiğini belirlemeyi içerebilir.

Envanter Planlayıcı Sorumlulukları ve Görevleri

Envanter planlayıcıları, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Envanter tahminleri oluşturmak için satış verilerini, eğilimleri ve müşteri taleplerini analiz etme
 • Üretim programları ve envanter seviyelerine göre hammadde veya bileşenler için satınalma siparişleri oluşturma
 • Her zaman belirlenen parametreler içinde kalmalarını sağlamak için envanter seviyelerini izlemek
 • Üretim programlarını karşılamak için hammadde veya bileşenlerin zamanında teslimatını sağlamak için tedarikçilerle koordinasyon
 • Eldeki ne kadar envanterin tutulması gerektiğini belirlemek ve potansiyel eksiklikleri tahmin etmek de dahil olmak üzere envanter seviyelerini korumak için planlar geliştirmek
 • Malların güvenli bir şekilde taşınmasıyla ilgili yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak için siparişleri ve nakliye programlarını gözden geçirmek
 • Hasarlı malların veya son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin nasıl ele alınacağı da dahil olmak üzere envanter yönetimi prosedürleri için politika ve prosedürler geliştirmek
 • Fiyat değişiklikleri veya sipariş durumu güncellemeleri hakkında tedarikçilerle iletişim kurmak
 • Geçmiş sonuçlara dayalı olarak envanter yönetim sistemlerinde iyileştirmeler önermek

Envanter Planlayıcı Maaşı Ne Kadar?

Envanter planlayıcılarının maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve endüstrisine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (30.00 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 18.000 TL (42.00 TL/saat)

Envanter planlayıcılarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Envanter planlamasına yönelik talep, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma ihtiyacı tarafından yönlendirilecektir. Envanter planlaması, şirketlerin pahalı olabilecek fazla envanteri azaltmasına yardımcı olabilir. Ek olarak, envanter planlaması, şirketlerin talep artışlarını planlamasına ve bir şirketin itibarına zarar verebilecek ve satış kaybına yol açabilecek stok tükenmelerini önlemesine yardımcı olabilir.

Dipnot: Envanter Planlayıcısı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Envanter Planlayıcı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Envanter planlayıcısı olarak bir pozisyon elde etmek için gereken bir takım nitelikler vardır. Onlar içerir:

Eğitim: Çoğu işveren, envanter planlayıcılarının en az lise diplomasına veya eşdeğerine sahip olmasını ister. Bazı işverenler, işletme, finans veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder. İlgili kurs, iş hukuku, muhasebe, ekonomi, istatistik, finans ve pazarlamayı içerir.

Antrenman tecrübesi: Envanter planlayıcıları genellikle işe alındıktan sonra iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, birkaç haftadan bir aya kadar sürebilir ve mevcut envanter planlayıcılarını izlemeyi ve görevleri kendi başlarına tamamlayacak kadar rahat olana kadar gözetim altında gerçekleştirmeyi içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar, profesyonellerin niteliklerini mevcut ve gelecekteki işverenlere kanıtlamalarını sağlar. Envanter planlayıcıları, sorumlulukları hakkında daha fazla teorik bilgi edinmek, mesleki becerilerini test etmek ve kariyerlerini daha da ilerletmek için sertifikalar alabilirler.

Envanter Planlayıcı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Envanter planlayıcıları başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Envanter yönetimi: Envanter planlayıcıları genellikle, ürünlerin tedarikini izleme ve izleme süreci olan envanter yönetiminde bir geçmişe sahiptir. Bu durum bir şirketin her bir ürününden ne kadara sahip olduğunu, ne zaman daha fazla sipariş vermeleri gerektiğini ve envanterin nasıl takip edileceğini bilmeyi içerebilir. Bu durum envanter yönetimi yazılımının nasıl kullanılacağını bilmeyi içerebilir.

Veri analizi: Veri analizi, büyük miktarda bilgiyi yorumlama ve anlama yeteneğidir. Envanter planlayıcıları, envanter listeleri oluşturmak ve güncellemek, envanter seviyelerini izlemek ve her bir ürün için ihtiyaç duyulan envanter miktarını belirlemek için veri analizini kullanır. Ayrıca görevleri tamamlamak ve çizelgeler oluşturmak için gereken süreyi belirlemek için veri analizini kullanırlar.

Bütçeleme: Envanter planlayıcıları, mevcut kaynaklarla tamamlanabilecek bir plan oluşturmak için bütçeleme becerilerini kullanır. Yılın her ayı için bir bütçe oluşturabilir ve piyasada, planı etkileyebilecek olası değişiklikleri planlayabilirler. Ayrıca her departman için bütçeler oluşturabilir ve bu bütçeleri mevcut kaynaklarla tamamlanabilecek bir plan oluşturmak için kullanabilirler.

tahmin: Tahmin, gelecekteki eğilimleri ve ihtiyaçları tahmin etme yeteneğidir. Envanter planlayıcıları, bir ürünün ne kadarının sipariş edileceğini ve ne zaman sipariş verileceğini belirlemek için tahmin kullanır. Bu beceri, depolama alanı, nakliye ve diğer lojistik planlama için de önemlidir.

İletişim: İletişim, bilginin sözlü veya sözsüz yollarla iletilmesi eylemidir. Bir envanter planlayıcısı olarak tedarikçiler, yöneticiler ve diğer çalışanlarla iletişim kurmaktan sorumlu olabilirsiniz. Etkili iletişim, bilgileri net bir şekilde aktarmanıza ve soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, programdaki değişiklikler veya diğer önemli bilgiler hakkında çalışanlara bilgi aktarmak için iletişimi kullanabilirsiniz.

Envanter Planlayıcı Çalışma Şartları Nasıl?

Envanter planlayıcıları, depolar, dağıtım merkezleri ve üretim tesisleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle normal mesai saatlerinde çalışırlar. Fakat zaman zaman son teslim tarihlerini karşılamak veya sorunları çözmek için fazla mesai yapabilirler. Envanter planlayıcıları genel olarak ofis ortamlarında çalışırlar. Fakat operasyonları gözlemlemek ve çalışanlarla envanter sorunları hakkında konuşmak için üretim katında veya depoda da zaman harcayabilirler. Ayrıca tedarikçiler veya müşterilerle görüşmek için başka yerlere de seyahat edebilirler.

Envanter Planlayıcı İçin Mesleki Gelişme

Envanter planlayıcılarının nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Envanter planlayıcılarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

Daha Çevik Bir Tedarik Zinciri İhtiyacı

İşletmeler sürekli değişen bir ekonomide rekabetçi kalmaya çalıştıkça, daha çevik bir tedarik zincirine duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale geliyor. Bu eğilim, şirketlerinin değişimin hızına ayak uydurabilmesine yardımcı olabilecek yeni stratejiler geliştirmeleri için envanter planlayıcıları üzerinde baskı oluşturuyor.

Başarılı olmak için, envanter planlayıcılarının talepteki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri ve hangi ürünlerin yüksek talep göreceğini tahmin edebilmeleri gerekecektir. Ayrıca ürünlerin zamanında ve doğru miktarlarda teslim edilmesini sağlamak için tedarik zinciri ekibinin diğer üyeleriyle yakın bir şekilde çalışabilmeleri gerekecektir.

Operasyonlar ve Planlama Arasında İşbirliği

İşletmeler daha karmaşık hale geldikçe, envanter planlayıcının rolü, operasyonlar ve planlama arasında daha yakın işbirliği gerektiren bir role dönüşüyor.

Bu eğilim, envanter planlayıcılarının güçlü analitik becerilere sahip olmasını gerektiren veriye dayalı karar verme üzerinde daha fazla vurgu yapılmasına yol açmaktadır. Ayrıca, işin mevcut durumu hakkında ortak bir anlayış oluşturmak için hem operasyonlar hem de satış ekipleriyle etkin bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekecektir.

Envanter Optimizasyonuna Odaklanma

İşletmeler tam zamanında üretim ve dağıtıma daha fazla bağımlı hale geldikçe, stok seviyelerini optimize edebilen envanter planlayıcılara duyulan ihtiyaç artmaya devam edecek.

Bu alanda başarılı olmak için envanter planlayıcılarının müşterilerinin ihtiyaçlarını ve bunları en iyi nasıl karşılayabileceklerini anlamaları gerekecektir. Ayrıca envanter seviyelerini izlemek ve yönetmek için teknolojiyi kullanabilmeleri gerekecektir.

Envanter Planlayıcı Nasıl Olunur?

Bir envanter planlayıcısı kariyeri, kariyerinize lojistikte başlamanın harika bir yolu olabilir. Bir envanter planlayıcısı olarak, müşteri talebini karşılamak için ürünlerin optimal stok seviyelerini oluşturmaktan ve sürdürmekten sorumlu olacaksınız. Bu durum hem tedarik zincirinin hem de ürün satışlarını etkileyen piyasa koşullarının güçlü bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Etkili bir envanter planlayıcısı olmak için, iş süreçleri ve prosedürlerinin yanı sıra sağlam bir matematik ve istatistik anlayışına sahip olmanız gerekir. Ayrıca yöneticiler, yöneticiler ve depo çalışanları dahil olmak üzere organizasyonun her seviyesinden insanlarla etkili bir şekilde çalışabilmelisiniz.

Dipnot: Envanter Planlayıcı İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Bir envanter planlayıcısı, kıdemli bir envanter planlayıcısı, envanter yöneticisi veya tedarik zinciri yöneticisi pozisyonuna ilerleyebilir. Bir envanter planlayıcısı kariyerlerinde ilerledikçe, muhtemelen daha fazla sorumluluk alacak ve daha büyük bir ekibi yönetmekten sorumlu olacaklardır. Ayrıca envanter planlama stratejilerinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından ve bu stratejilerin yürütülmesini denetlemekten sorumlu olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu