Eğitim Programı Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir eğitim programı yöneticisinin ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve bir eğitim programı yöneticisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Eğitim programı yöneticileri, eğitim programlarının uygulanmasını denetlemekten sorumludur. Bu programların etkili olmasını ve amaçlanan hedeflerine ulaşmasını sağlamak için öğretmenler, öğrenciler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışırlar.

Eğitim programı yöneticileri, okul sonrası programlar, yaz kampları, ders dışı etkinlikler ve hatta tam zamanlı müfredat dahil olmak üzere çeşitli farklı programları denetleyebilir. Görevleri, tüm bu programların sorunsuz ve etkili bir şekilde çalıştığından emin olmaktır. Bu durum müfredat geliştirme, personeli yönetme, öğrenci ilerlemesini izleme vb. gibi şeyleri içerebilir.

Eğitim Program Yöneticisi Sorumlulukları ve Görevleri

Eğitim programı yöneticileri genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Müfredat geliştirme ve sınıf yönetimi teknikleri gibi konularda öğretmenlere ve personele destek sağlanması
 • Öğrenci ilerlemesini izlemek ve akademik kaygılar hakkında velilerle iletişim kurmak
 • Eğitim programlarının, politikalarının ve prosedürlerinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme için önerilerde bulunmak
 • Öğretmenler, müdürler ve veliler gibi diğer okul personeli ile etkili çalışma ilişkileri kurmak ve sürdürmek
 • Okullarda veya ilçelerde yeni eğitim programlarının veya girişimlerinin uygulanmasını denetlemek
 • Okullarda veya ilçelerde eğitim programlarıyla ilgili yeni politika ve prosedürlerin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Yöneticilere veya velilere öğrenci gelişimi ve öğretmen performansı hakkında raporlar hazırlamak
 • Okullarda veya ilçelerde eğitim programları ve girişimlerle ilgili yeni politika ve prosedürlerin uygulanmasını denetlemek
 • Programın hedeflerine ulaşmak için mevcut kaynakların en iyi şekilde nasıl kullanılacağının belirlenmesi

Eğitim Programı Yöneticisi Maaşı Ne Kadar?

Eğitim programı yöneticilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yıllara dayanan deneyimlerine ve çalıştıkları okul veya şirketin büyüklüğüne ve konumuna göre değişir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (30.00 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 30.000 TL (70 TL/saat)

Eğitim programı yöneticilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Okul bölgelerinin, Her Öğrenci Başarır Yasası (ESSA) gibi yeni eyalet ve federal eğitim politikalarının uygulanmasını denetlemek için daha fazla eğitim programı yöneticisi tutması gerekecek. Ayrıca, okul bölgeleri, Ortak Çekirdek Devlet Standartlarının ve diğer eğitim reformlarının uygulanmasını denetlemek için eğitim programı yöneticilerini işe almaya devam edecek.

Dipnot: Eğitim Programı Yöneticisi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Eğitim Program Yöneticisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir eğitim programı yöneticisi olarak bir pozisyon aşağıdakileri gerektirebilir:

Eğitim: Eğitim programı yöneticileri genellikle en az bir lisans mezuniyetine ihtiyaç duyar. Birçok işveren, eğitim veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder.

En Popüler:  Masaj Terapisi Eğitmeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Eğitim programı yöneticileri, eğitim, psikoloji, sosyoloji ve öğretim dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde dereceler kazanabilir. Bazı işverenler, bu alan eğitim programlarını etkin bir şekilde yönetmek için gereken bilgi ve becerileri sağladığından, eğitim diplomasına sahip adayları tercih edebilir.

Antrenman tecrübesi: Çoğu eğitim programı yöneticisi, yeni pozisyonlarına başladıklarında iş başında eğitim alacaklardır. Bu eğitim, program yöneticisinin okulun politika ve prosedürlerinin yanı sıra kullanmaları gereken yazılım ve teknolojiyi öğrenmesine yardımcı olacaktır. Eğitim, okulun büyüklüğüne ve programın karmaşıklığına bağlı olarak birkaç hafta veya ay sürebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar genellikle eğitim programı yöneticileri için şart değildir. Fakat iş başvurularında daha rekabetçi bir aday olmanıza yardımcı olabilirler.

Eğitim Programı Yönetici Olmak İçin Gerekli Beceriler

Eğitim programı yöneticilerinin başarılı olabilmesi için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: İletişim, bilginin konuşma, yazma veya diğer yöntemlerle iletilmesi eylemidir. Bir eğitim programı yöneticisi olarak öğrenciler, veliler, öğretmenler, yöneticiler ve bağışçılar dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla iletişim kurmaktan sorumlu olabilirsiniz. Etkili iletişim, bilgileri net bir şekilde iletmenize ve başkalarıyla güven oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Liderlik: Liderlik becerileri, program yöneticilerinin eğitim programları geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olabilir. Liderlik becerileri, başkalarını ortak hedefler doğrultusunda çalışmak için motive etmenize ve onlara ilham vermenize de yardımcı olabilir. Stratejik bir plan oluşturmak, görevler atamak ve programın başarısını değerlendirmek gibi eğitim programları geliştirmenize ve uygulamanıza yardımcı olması için liderlik becerilerini kullanabilirsiniz.

Organizasyon: Organizasyon, program yöneticileri için faydalı olabilecek başka bir beceridir. Bunun nedeni, genellikle tamamlamaları gereken birçok görevi ve yönetmeleri gereken çok sayıda insanı olmasıdır. İyi organizasyon becerilerine sahip olmak, sorumluluklarınızı takip etmenize ve görevleri diğer personel üyelerine devretmenize yardımcı olabilir.

Zaman yönetimi: Zaman yönetimi, program yöneticileri için faydalı olabilecek başka bir beceridir. Bunun nedeni, sorumluluklarınızın birçoğunun belirli bir zaman çerçevesinde tamamlanması gereken birden fazla görevi içermesidir. Mesela çalışanlar için bir eğitim programı planlamak ve uygulamaktan, eğitim programı için bir müfredat oluşturmaktan ve eğitim programı için bir bütçe oluşturmaktan sorumlu olabilirsiniz. Güçlü zaman yönetimi becerilerine sahip olmak, görevlerinizi önceliklendirmenize ve bunları zamanında tamamlamanıza yardımcı olabilir.

Problem çözme: Problem çözme, zorlukları belirleme ve çözümler bulma yeteneğidir. Bir eğitim programı yöneticisi olarak, başarılı programların geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olabilirsiniz. Bu durum okullar, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler dahil olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşlarla çalışmayı içerebilir. Potansiyel zorlukları belirleyebilmek ve çözümler geliştirebilmek, etkili programlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Eğitim Programı Yöneticisi Çalışma Şartları Nasıl?

Eğitim programı yöneticileri genellikle okullarda çalışır. Fakat bazıları toplum merkezleri, müzeler veya kütüphaneler gibi başka ortamlarda da çalışabilir. Genellikle tam zamanlı çalışırlar. Fakat bazıları yarı zamanlı çalışabilir. Toplantılara veya etkinliklere katılmak için akşamları veya hafta sonları çalışmaları gerekebilir. Konferanslara katılmak veya diğer okulları ziyaret etmek için bazı seyahatler gerekebilir. Eğitim programı yöneticileri, sınıflar, ofisler ve bilgisayar laboratuvarları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışabilir. Bilgisayarlardan, yazıcılardan ve diğer ofis ekipmanlarından kaynaklanan gürültüye maruz kalabilirler. Ayrıca temizlik malzemelerinden kaynaklanan toz ve dumanlara da maruz kalabilirler.

En Popüler:  Dekan Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Eğitim Programı Yöneticisi İçin Mesleki Gelişme

İşte eğitim programı yöneticilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Eğitim programı yöneticilerinin becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Veriye Dayalı Karar Vermeye Odaklanma

Eğitim daha fazla veriye dayalı hale geldikçe, okullar ve bölgeler karar vermek için veri kullanmaya daha fazla önem veriyor. Bu eğilim, programlarının yönü hakkında bilinçli kararlar vermek için veri toplayıp analiz edebilen eğitim programı yöneticilerine yönelik talebin artmasına yol açmaktadır.

Verileri kullanabilen eğitim programı yöneticileri, kaynaklarını en iyi şekilde nasıl kullanacakları konusunda akıllı kararlar almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri okullara ve bölgelere sağlayabilecekleri için yüksek talep göreceklerdir.

Okullar ve Aileler Arasında İşbirliği İhtiyacı

Okullar ve aileler arasındaki işbirliğini artırma eğilimi, eğitimciler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Bunun nedeni, okul ve aile arasında daha iyi iletişim ve anlayışa yol açabilecek daha yakın bir ilişkiye izin vermesidir.

Bu eğilim büyümeye devam ettikçe, eğitim programı yöneticilerinin ailelerle etkili bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyan beceriler geliştirmeleri gerekecektir. Bu durum ebeveynlerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeyi ve ihtiyaçlarını anlayabilmeyi içerir. Ayrıca eğitim programı yöneticilerinin hem okulun hem de ailenin ihtiyaçlarını karşılayan programlar oluşturabilmeleri gerekecektir.

Öğretmen Etkinliğine Dikkat Edildi

Öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkisine giderek daha fazla dikkat edildiğinden, öğretmen etkinliğine odaklanma son yıllarda artmaktadır. Sonuç olarak, eğitim programı yöneticilerinin öğretmenlerinin sınıflarında etkili olmasını sağlamanın yollarını bulması gerekecektir.

Bu durum öğretmenlere eğitim ve destek sağlamayı veya iyi performans göstermeyenleri tespit etmeye ve onları sınıftan çıkarmaya yardımcı olan sistemler geliştirmeyi içerebilir.

Eğitim Programı Yöneticisi Nasıl Olunur?

Bir eğitim programı yöneticisi olarak bir kariyer, birçok yönden ödüllendirici olabilir. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin hayatlarında fark yaratma fırsatı sunar; farklı geçmişlere sahip çeşitli insanlarla çalışmak; ve yeni konular ve fikirler hakkında bilgi edinmek.

Bu alanda başarılı olmak için güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, başkalarıyla iyi çalışabilmek, organize ve verimli olmak önemlidir. Ayrıca teknoloji ile çalışmak konusunda rahat olmalı ve öğrenme tutkusuna sahip olmalısınız.

Dipnot: Eğitim Programı Yöneticisi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Eğitim programı yöneticileri genellikle daha büyük ve daha karmaşık projeler üstlenerek kariyerlerinde ilerler. Deneyim kazandıkça, bir program koordinatörü veya yöneticisi ekibini denetleyerek liderlik rollerine de geçebilirler. Bazı durumlarda, eğitim programı yöneticileri, eğitim yönetimi veya politikası gibi diğer ilgili alanlara da geçebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu