Ebe Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sakin, özenli bir doğa ve iyi iletişim kurma ve başkalarını rahat ettirme yeteneği ebe için gerekli niteliklerdir.

Ebeler, hamilelik, doğum ve doğum sonrası erken dönemlerde kadınlar ve bebekleri için tavsiye, bakım ve destek sağlar. Kadınların, eriştikleri bakım ve hizmetler hakkında kendi kararlarını vermelerine yardımcı olacak ve sağlık ziyaretçisine aktarılıncaya kadar sağlık eğitimi ve ebeveynlik tavsiyesi sağlayacak.

Hem anne hem de çocuğun sağlığından kişisel olarak siz sorumlusunuz ve sadece tıbbi komplikasyonlar varsa kadın doğum uzmanlarına başvuracaksınız. Çalışma hem hastanede hem de toplum sağlığı alanında artan disiplinler arası takımlarda yürütülmektedir.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Bir ebe olarak yapmanız gerekenler:

 • Hamilelik sırasında kadınları izlemek ve incelemek
 • Bireysel bakım programları geliştirmek, değerlendirmek ve değerlendirmek
 • Hastane, toplum ve evde tarama testleri de dahil olmak üzere doğum öncesi tam bakım sağlamak
 • Yüksek riskli gebelikleri belirleyin ve doktorlara ve diğer tıp uzmanlarına yönlendirin.
 • Ebeveynlik ve sağlık eğitimi düzenlemek ve sağlamak
 • Tarama ve testlerden önce ve sonra danışmanlık ve danışmanlık sağlamak
 • Düşük, fesih, ölü doğum, yenidoğan anomalisi ve yenidoğan ölümü gibi olayları takiben destek ve tavsiye sunmak
 • Annelerin doğum eylemlerini denetleme ve yardım etme, fetüsün durumunu izleme ve ilaç ve ağrı yönetimi bilgilerini uygulama
 • Emzirme, banyo yapma ve besleme yapma dahil olmak üzere bebeğin günlük bakımı konusunda destek ve tavsiyeler verin.
 • Bakımın sürekliliğini sağlamak için kurumlar ve diğer sağlık ve sosyal bakım profesyonelleri ile irtibat kurmak
 • Küçük meslektaşların eğitim ve denetimine katılmak.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Devlet için çalışan ebeler, Değişim Gündemi olarak bilinen sabit bir ücret tarifesine göre ödenir. Yeni ebe için maaşlar 46.000 TL’den başlayan Bandon 5’te belirlenir.
 • Daha sonra 56.000 TL ile 72.000 TL arasında değişen Band 6’ya geçebilirsiniz.
 • Band 7’deki maaşlar, burada daha üst bir seviyede çalışacaksınız, örneğin; Bir takımı yönetmek, 66.222 – 86.041.
 • Hemşirelikte ödenen en yüksek pozisyonlardan biri, maaşların 84.414 ile 100.000 TL arasında değişen bir hemşire danışmanıdır.

  Sağlık Kariyerinden gelir verileri. Gelir, kazanç ve maaş bilgisi bilgilendirme amaçlıdır.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri genellikle sosyal olmayan saatleri içerir. Çalışma haftası genellikle 35 saattir ve gündüz ve gece vardiyalarını içermesi muhtemeldir. Topluluk ve bağımsız ebeler 24 saat boyunca düzenli olarak görüşüyorlar ve kariyerinizin bir noktasında görüşme rotasının bir parçası olmayı beklemelisiniz.

En Popüler:  Diyetisyen Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Birçok ebe yarı zamanlı çalışmayı tercih eder. Serbest meslek veya serbest çalışma bazen mümkündür ve bağımsız bakımda çalışmayı seçebilirsiniz. Bu durum bakımın sürekliliği için daha fazla fırsat sunabilir. Kariyer araları mevcut olabilir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Büyük hastanelerin doğum birimlerinde, daha küçük bağımsız doğum birimlerinin, özel doğumhaneler, grup uygulamalarında, doğum merkezlerinde, genel uygulamalarda ve toplumda çalışabilirsiniz.
 • Meslekte çok yüksek oranda kadın var.
 • İşler Türkiye’nin tüm bölgelerinde mevcuttur. Fakat uzmanlık rolleri belirli alanlara odaklanabilir.
 • Çalışma fiziksel ve zihinsel olarak zorlayıcı olabilir ve yok olma ve ev içi taciz gibi hassas durumlara maruz kalmayı içerir.
 • Hastaların evlerine seyahat etmek veya gündüz veya gece doğumlarına katılmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat bir gecede evde ve yurtdışında seyahat etmemek olası değildir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Türkiye’de ebe olarak çalışmak için, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi’ne (NMC) kayıtlı olmanız gerekir. Bunu yapmak için üç yıl tam süren onaylanmış bir ebelik programı tamamlamanız gerekir.
Kursun yarısı üniversitede okumak için harcanırken, diğer yarısı size pratik deneyim sunmak için pratik yerleştirmelere dayanmaktadır.

Part-time kursları, ilgili rolde çalışanlar için mevcuttur ve genellikle beş ile altı yıl sürer. Zaten nitelikli bir hemşireyseniz, üç yıllık bir kurstan daha kısa sürede kalifiye olmanıza olanak sağlayan ebelik kısa bir programa girebilirsiniz.

Bir kursa kabul edilmek, sağlıklı bir sağlık taramasına ve bir açıklama ve engelleme hizmeti (DBS) kontrolüne tabidir. Cezai bir mahkumiyet veya ihtiyatlı davranmanız, Devlette çalışmanıza otomatik olarak engel olmaz.

Ebelik öğrencileri artık burs talep edemez ancak öğrenci kredisi desteği için başvurabilirler. Bazı durumlarda Öğrenim Destek Fonundan bazı ek maddi yardımlar almak mümkündür.

Ebelik hayatına doğrudan giriş dersinde yer almak oldukça rekabetçi olduğundan, mümkün olduğu kadar erken başvurmayı hedeflemelisiniz.

Gerekli Beceriler Nedir?

Aşağıdaki maddeleri yapmanız gerekecek:

 • Çeşitli kadınlarla iyi ve net iletişim kurabilme
 • Duygusal durumlarla baş etmenin özenli ve sakin bir şekli
 • Stres zamanlarında veya işgücü sırasında acil kararlar alınması gerektiğinde hızlı ve etkili bir şekilde tepki verebilme
 • Farklı tıp uzmanlarıyla bağlantı kurmak için güçlü ekip çalışması becerileri
 • Güç, dayanıklılık ve fiziksel uygunluk
 • Geçmişine veya koşullarına bakılmaksızın tüm kadınlar için eşit muamele yapma taahhüdü.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Sağlık ve sosyal bakımda özenli bir rol alma öncesi deneyim, belirgin bir avantajdır. Daha önce hemşirelik tecrübesi olan birçok ebe, ebelik eğitimine başladıklarında bunun faydalı olduğuna inanmaktadır.

En Popüler:  Adli Psikolog Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Yararlı tecrübe genç ebeveynleri desteklemeyi, emzirme gruplarıyla çalışmayı veya doğum kusurları, yok olma veya düşük yapma gibi konularla ilgili yardım kuruluşları içerebilir.

İşverenler ve İş İlanları

Türkiye’deki ebelerin çoğu Devlet tarafından şu ülkelerde istihdam edilmektedir:

 • Hastaneler ve akut tröstler
 • Vakıf güvenleri
 • Klinik görevlendirme grupları aracılığıyla (CCG’ler)
 • Pratisyen uygulamalarında veya toplulukta çalışan yerel alan ekipleri (LAT).

Devlet’nin yapısı Türkiye’nin diğer bölgelerinde biraz farklıdır.

İşe özel hastanelerde, bağımsız uygulamalarda ve silahlı kuvvetlerde de bulabilirsiniz.

Serbest meslek mümkündür. Üniversite hastaneleri, öğretim görevlisi-uygulayıcı pozisyonlarında çalışmak veya araştırma yapmak için güven ile üniversite arasındaki ortak ortaklıklarda ebeler kullanır.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Yeni nitelikli bir ebe olarak deneyimli bir meslektaşınızın rehberliğinde size resmi bir destek süresi verilecektir. İlk birkaç ayda profesyonel uygulamalarda öneri ve yardım sunmak için hazır olacaklar.

Kariyeriniz boyunca, her üç yılda bir yenilenmesi gereken NMC’ye kaydını yaptırmanız gerekir. Bunu yapmak için, o süre içinde yeniden doğrulama gereksinimlerini karşıladığınızı göstermelisiniz. Bunlar şu maddeleri içermektedir:

 • Hastalara doğrudan bakım sağlama, takımları yönetme, başkalarına öğretme veya bir bakım hizmeti yürütmek için oluşturulabilecek 450 çalışma saati
 • 20 saatlik katılımcı öğrenmeyi içeren 35 saatlik sürekli mesleki gelişim
 • Beş adet uygulamaya bağlı geri bildirim
 • Beş yazılı yansıtıcı hesap
 • Yansıtıcı tartışma
 • Sağlık ve karakter bildirimi
 • Mesleki tazminat düzenlemesi.

CPD katılımcı öğrenmesi, en az bir diğer profesyonelle etkileşimi içermelidir ve konferanslara, çalıştaylara veya ilgili eğitim kurslarına ve etkinliklerine katılmayı içerebilir.

Geliştirilmiş ebelik uygulamaları, aile planlaması, klinik uygulamada öğretim ve araştırma gibi alanlarda uzmanlık dersleri alarak rolünüzü genişletme fırsatları vardır. İlgili olaylar, kurslar ve kaynaklar hakkında bilgi Royal Ebeler Koleji’nden temin edilebilir. Derecesi, yüksek lisans ve doktora düzeyinde daha fazla çalışma için fırsatlar da vardır.

Ebelikte yüksek lisans derslerini almanızı tavsiye ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Aşağıdakiler gibi bir alanda klinik uzman olmak da dahil olmak üzere, çeşitli sağlık hizmetleri alanlarında deneyim ve bilgi geliştirebilirsiniz:

 • Doğum öncesi tarama
 • Emzirme tavsiyesi
 • Evde doğum
 • Yoğun bakım ve yenidoğan birimleri
 • İşçi koğuşu denetimi
 • Ebeveynlik eğitimi
 • Halk Sağlığı
 • Ultrason ve fetal tıp.

Doğrudan hasta ile çalışmak ve pratikte uygulamada liderlik yapmak arasında geçen zamanı bölen danışman ebe olabilir.

Veya, ebe hizmetlerinin müdürünün konumu gibi bir yüksek yönetim fırsatı veya yerel denetleme otoritesine sahip ebe süpervizörü olarak başvurabilirsiniz. Alternatif olarak bir sağlık bakımı ortamında veya bir üniversitede öğretim veya araştırmaya girebilirsiniz.

Hem AB’de hem de denizaşırı bölgelerde seyahat için ya ebe olarak pratik yapabilir ya da Gönüllü Hizmet Yurtdışı (VSO) gibi kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Bununla birlikte bazı ülkelerde, ebeler de pratik yapmak için kayıtlı hemşire statüsüne sahip olmalıdır. Bu yüzden başvurmadan önce bunu kontrol etmelisiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu