Değerleme Ortağı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir değerleme ortağının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir değerleme ortağı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Değerleme ortakları, mülklerin ve diğer varlıkların değerinin belirlenmesinden sorumludur. Seçeneklerini anlamalarına yardımcı olmak için doğrudan müşterilerle çalışabilirler veya bankalar veya sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflara değerleme hizmetleri sağlayabilirler.

Değerleme ortakları, müşterilerle güven oluşturmak ve karmaşık bilgileri etkin bir şekilde iletmek için güçlü kişiler arası becerilere sahip olmalıdır. Ayrıca ayrıntı odaklı, analitik ve organize olmaları gerekir; bu özellikler, tarafsız bir bakış açısını korurken bir mülkün veya varlığın değerini doğru bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır.

Değerleme Ortak Sorumlulukları ve Görevleri

Bir değerleme ortağı, genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Varlıkların adil piyasa değerini belirlemek için finansal tabloları gözden geçirmek ve analiz etmek
 • Gayrimenkul varlıklarının değerlendirilmesi gibi varlıklar veya yükümlülükler hakkında ek bilgi toplamak için müşterilerle iletişim kurmak
 • Aylar veya yıllar gibi zaman dilimlerinde gelecekteki gelir potansiyelini ve risk maruziyetini tahmin etmeyi içeren sermaye kazançları ve kayıplarının hesaplanması
 • Ortalama oranlar, mevcut değerler ve iç getiri oranları gibi çeşitli yöntemler kullanılarak faiz oranlarının hesaplanması
 • Fiyatların makul olup olmadığını belirlemek için benzer mülklerin satış fiyatlarının gözden geçirilmesi
 • Değerlendirilen varlıkların değerini etkileyebilecek piyasa veya sektördeki eğilimleri belirlemek için geçmiş verileri analiz etmek
 • Yasal gerekliliklere ve muhasebe ilkelerine uyduklarından emin olmak için sözleşmeleri gözden geçirmek
 • Mahkeme işlemlerinde kullanılmak üzere değerleme raporları hazırlamak
 • Değerleme raporları hazırlamak ve müşterilere veya diğer paydaşlara sunmak

Değerleme Ortak Maaşı Ne Kadar?

Değerleme ortaklarının maaşları, eğitim düzeylerine, yıllara dayanan deneyimlerine ve şirketin büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 49.081 $ (23.60 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 22.000 TL (55.20 TL/saat)

Değerleme ortaklarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Değerleme hizmetlerine olan talep, finansal ve gayrimenkul hizmetlerine olan talebe bağlı olacaktır. Faiz oranları yükseldikçe, gayrimenkul teminatının değeri düşebilir ve bu da değerleme hizmetlerine olan talebi azaltabilir. Fakat bankalar ve diğer borç verenler borç vermeyle ilgili riski değerlendirmeye devam ettikçe, değerleme hizmetlerine olan talep güçlü kalmalıdır.

En Popüler:  Ürün Desteği Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Değerleme Ortağı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir değerleme ortağının genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu işveren, değerleme ortaklarının finans, muhasebe veya ekonomi alanında lisans mezuniyetine sahip olmasını ister. Bazı işverenler, işletme yönetimi (MBA) alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder. MBA, kariyerlerini ilerletmek isteyen değerleme ortakları için faydalı bir derecedir.

Antrenman tecrübesi: Değerleme ortakları genellikle işe alındıktan sonra iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, şirketin süreç ve prosedürlerini öğrenmek için mevcut bir değerleme yardımcısının veya kıdemli bir değerleme yardımcısının gölgelenmesini içerebilir. Eğitim ek olarak şirketin değerleme yazılımının nasıl kullanılacağını öğrenmeyi de içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Değerleme ortaklarının çalışmak için sertifikaya veya lisansa ihtiyacı yoktur. Fakat bazı eyaletler değerlemelerin sertifikalı veya lisanslı bir profesyonel tarafından yapılmasını gerektirir. Sertifika almadan önce eyaletinizdeki gereksinimleri kontrol edin.

Değerleme Ortak Olmak İçin Gerekli Beceriler

Değerleme ortakları başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Muhasebe becerileri: Muhasebe becerileri, mali tabloları ve diğer mali belgeleri anlamanıza yardımcı olabilir. Değerleme ortakları genellikle finansal verilerle çalışır. Bu yüzden muhasebe becerileri verileri anlamanıza ve ona dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir. Muhasebe becerileri, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını anlamanıza ve bu ihtiyaçlara dayalı önerilerde bulunmanıza da yardımcı olabilir.

İletişim yetenekleri: Bir değerleme ortağı pozisyonunda iletişim becerileri çok önemlidir. Müşteriler, ekibinizin diğer üyeleri ve diğer paydaşlarla iletişim kurmanız gerekebilir. Bilgileri yazılı ve sözlü olarak net bir şekilde aktarabilmelisiniz. Ayrıca başkalarından gelen bilgileri dinleyebilmeli ve anlayabilmelisiniz.

Eleştirel düşünme becerileri: Eleştirel düşünme becerileri, bir durumu analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Değerleme çalışanları, bir varlığın değeri hakkında kararlar almak için eleştirel düşünme becerilerini kullanır. Mesela bir müşteri nadir bir tablo getirirse, değerleme görevlisinin tablonun değerini belirlemek için eleştirel düşünme becerilerini kullanması gerekebilir.

Finansal modelleme becerileri: Finansal modelleme, bir şirket için finansal projeksiyonlar oluşturma sürecidir. Değerleme ortakları, bir şirketin değerini belirlemek için finansal modelleme becerilerini kullanabilir. Bu durum finansal formüller ve hesaplamalar hakkında bilgi gerektiren karmaşık bir beceridir.

Endüstri bilgisi: Değerleme ortakları, gayrimenkul sektörü hakkında temel bir anlayışa sahip olmalıdır. Bu durum farklı mülk türleri ve bunlara nasıl değer verileceği hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. Değerleme ortakları, oluşturdukları değerlemelerin önemini anlamalarına yardımcı olabileceğinden, ipotek sektörü hakkında da temel bir anlayışa sahip olmalıdır.

Değerleme Sorumlusu Çalışma Şartları Nasıl?

Değerleme ortakları, bankalar, sigorta şirketleri, muhasebe firmaları ve yatırım firmaları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle ofis ortamında çalışırlar. Fakat bazı pozisyonlar için seyahat gerekebilir. Değerleme ortakları genel olarak haftada 40 saatlik standart bir şekilde çalışır. Fakat yoğun dönemlerde fazla mesai gerekebilir. İş, yoğun konsantrasyon ve detaylara dikkat gerektirdiği için stresli olabilir. Değerleme ortakları mükemmel analitik ve iletişim becerilerine sahip olmalı ve baskı altında iyi çalışabilmelidir.

En Popüler:  Hemşirelik Asistanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Değerleme Ortak İçin Mesleki Gelişme

İşte değerleme ortaklarının nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Değerleme ortaklarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Teknik Yetenek İhtiyacı

Daha fazla teknik yeteneğe duyulan ihtiyaç, iş dünyasının artan karmaşıklığı tarafından yönlendirilen bir eğilimdir. İşletmeler daha karmaşık hale geldikçe, etkin bir şekilde çalışmak için daha fazla teknik uzmanlığa ihtiyaç duyarlar.

Bu durum değerleme çalışanlarının doğru değer değerlendirmeleri sağlamak için teknoloji konusunda çok bilgili olmaları gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, doğru çözümlerin uygulandığından emin olmak için ekibin diğer üyeleriyle birlikte çalışabilmeleri gerekecektir.

Veri Analitiğine Odaklanma

Veri analitiği daha önemli hale geldikçe, değerleme ortaklarının bu alanda beceriler geliştirmeye odaklanması gerekecektir.

Veri analitiği, işletmelerin topladıkları bilgilere dayanarak daha iyi kararlar vermelerini sağlar. Buna müşteri verileri, ürün satış rakamları ve finansal kayıtlar dahildir. Değerleme çalışanları, veri analitiğinin nasıl kullanılacağını anlayarak, şirketlerinin ürün geliştirmeden pazarlama kampanyalarına kadar her konuda daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir.

Teknolojinin Kullanımı

Değerleme dünyasında teknoloji giderek daha önemli hale geliyor. Değerlemeler daha karmaşık hale geldikçe, profesyonellerin veri toplamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olacak teknolojiye güvenmeleri gerekecektir.

Bu eğilim, Zillow ve Redfin gibi yazılımların ev değerlerini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek için kullanıldığı emlak sektöründe şimdiden görülüyor. Gelecekte, değerleyicilerin bunlara aşina olmasını gerektirecek benzer teknolojileri benimseyen daha fazla sektör görmeyi bekleyebiliriz.

Değerleme Ortağı Nasıl Olunur?

Değerleme ortağı olarak bir kariyer, değerleme sektörüne başlamak için harika bir yol olabilir. Bir değerleme ortağı olarak, farklı değerleme türleri ve bunların iş dünyasında nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olacaksınız. Ayrıca müşterilerle çalışma ve diğer profesyonellerle işbirliği yapma deneyimi kazanacaksınız.

Kariyerinizde ilerledikçe, belirli bir değerleme alanında uzmanlaşmak isteyebilirsiniz. Bu durum gayrimenkul değerlendirmesini, kişisel mülk değerlendirmesini veya iş değerlemesini içerebilir. Ayrıca bir veya daha fazla değerleme alanında sertifika almayı da seçebilirsiniz.

Kariyer ve İş İmkanları

Değerleme ortakları için ilerleme beklentileri iyidir. Birçok firma içeriden terfi eder. Bu yüzden birkaç yıldır firmada olan ve iyi performans gösteren ortaklar, kıdemli ortak veya yöneticiye terfi için uygun olabilir. Güçlü analitik ve araştırma becerileri sergileyen ortaklara karmaşık projeler için daha fazla sorumluluk verilebilir. Ayrıca, müşterilerle iyi ilişkiler geliştirmiş olan çalışanlara daha yüksek profilli projelerde çalışma fırsatı verilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu