Davranışsal Sağlık Bakım Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Davranışsal bir sağlık yöneticisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve davranışsal bir sağlık yöneticisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Davranışsal sağlık hizmetleri yöneticileri, davranışsal bir sağlık tesisinin günlük operasyonlarını denetlemekten sorumludur. Tesislerinin hastalarına kaliteli bakım sağladığından emin olurlar ve hasta sonuçlarını iyileştirecek yeni programlar veya girişimler geliştirmek için yönetim ekibinin diğer üyeleriyle birlikte çalışırlar.

Davranışsal bir sağlık bakım yöneticisinin rolü, kapsamı çok geniştir. Yeni personel alımından hastalar için yeni tedavi planları geliştirmeye kadar her şeye dahil olabilirler.

Davranışsal Sağlık Bakım Müdürü Sorumlulukları ve Görevleri

Davranışsal sağlık bakım yöneticileri, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Tedavi planlarını gözden geçirmek ve sonuçları iyileştirmek veya yeni yasa veya yönetmeliklere uymak için değişiklikler yapmak
 • Doktorlar ve hemşireler gibi diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile bakımı koordine etmek
 • Psikolojik sorunlar ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için hastalara, ailelere ve gruplara danışmanlık hizmetleri sağlamak
 • Hasta değerlendirmeleri, teşhis ve hedeflere dayalı tedavi planları geliştirmek ve uygulamak
 • Diğer klinisyenler ile disiplinler arası tedavi planlama toplantılarına katılmak
 • Hastanın ilerlemesini izlemek ve tedavi planlarını gerektiği gibi ayarlamak
 • Uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için tıbbi kayıtları ve test sonuçlarını gözden geçirmek
 • Yeterli bakım aldıklarından emin olmak için hasta ilerlemesini grafik denetimleriyle izlemek
 • Hastalar için uygun tedavi yöntemlerini belirlemek için değerlendirmeler yapmak

Davranışsal Sağlık Bakım Müdürü Maaşı Ne Kadar?

Davranışsal sağlık hizmetleri yöneticilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve kuruluşun büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişmektedir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (29.00 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Davranışsal sağlık yöneticilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan çok daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Büyük bebek patlaması nüfusu büyüdükçe ve insanlar zihinsel sağlık sorunları için tedavi aramaya devam ettikçe davranışsal sağlık hizmetlerine olan talebin artması bekleniyor. Ek olarak, daha fazla devlet sağlık sigortası planları kapsamında ruh sağlığı tedavilerini kapsadıkça talep muhtemelen artacaktır.

Davranışsal Sağlık Bakım Müdürü İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir davranışsal sağlık bakım yöneticisinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Davranışsal sağlık bakım yöneticilerinin genel olarak psikoloji, sosyal hizmet, hemşirelik veya diğer ilgili alanlarda lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bazı işverenler, davranışsal sağlık yönetimi alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip davranışsal sağlık bakım yöneticilerini işe almayı tercih etmektedir.

Antrenman tecrübesi: Çoğu işveren, adayların davranışsal bir sağlık ortamında yönetim rolünde en az beş yıllık deneyime sahip olmasını ister. Bazı işverenler, davranışsal sağlık alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih edebilir.

En Popüler:  Araştırma Profesörü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sertifikalar ve Lisanslar: Davranışsal sağlık hizmetleri yöneticileri, genellikle bu alandaki yeterliliklerini göstermek için profesyonel bir sertifika alırlar. Sertifikalar, profesyonellerin kariyerlerini ilerletmelerine izin verirken aynı zamanda hastalara ve müşterilere yardımcı olur.

Davranışsal Sağlık Bakım Yöneticisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Davranışsal sağlık bakım yöneticileri başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Liderlik: Bir yönetici olarak, diğer davranışsal sağlık bakım yöneticilerinden oluşan bir ekibi denetlemekten sorumlu olabilirsiniz. Liderlik becerileri, ekibinizi motive etmenize ve onları kurumsal hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya teşvik etmenize yardımcı olabilir. Ekip üyelerinize görev ve sorumlulukları devretmek için liderlik becerilerini de kullanabilirsiniz.

İletişim: İletişim, bir kişiden diğerine bilgi aktarma eylemidir. Davranışsal bir sağlık bakım yöneticisi olarak hastalar, aileleri, tıp uzmanları ve tedavi ekibinin diğer üyeleri ile iletişim kurmaktan sorumlu olabilirsiniz. Etkili iletişim, önemli bilgileri aktarmanıza, soruları yanıtlamanıza ve başkalarıyla güven oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Takım çalışması: Bir ekiple çalışmak, davranışsal sağlık bakım yöneticisinin işinin önemli bir parçası olabilir. Psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve diğer tıp uzmanları dahil olmak üzere bir tıp uzmanı ekibiyle çalışabilirler. Ayrıca idari asistanlar, insan kaynakları temsilcileri ve diğer destek personeli dahil olmak üzere bir destek personeli ekibiyle çalışabilirler.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bir durumu analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Davranışsal bir sağlık yöneticisi olarak, hastalar için tedavi planları hakkında karar vermekten sorumlu olabilirsiniz. Bu durum hastanın durumu ve olası tedavi seçenekleri hakkında bilgi toplamanızı gerektirir. Daha sonra hasta için en iyi tedavi seçeneği hakkında bir karar vermek için eleştirel düşünme becerilerinizi kullanabilirsiniz.

Zaman yönetimi: Zaman yönetimi, belirli bir zaman çerçevesi içinde görevleri planlama ve yürütme yeteneğidir. Davranışsal bir sağlık bakım yöneticisi olarak, aynı anda birçok hastanın tedavisini denetlemekten sorumlu olabilirsiniz. Bu durum randevuları koordine etmeyi, tedavi planlarını izlemeyi ve tüm hastaların ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlamayı içerebilir. Güçlü zaman yönetimi becerilerine sahip olmak, iş yükünüzü etkili bir şekilde yönetmenize ve hastaların ihtiyaç duydukları bakımı zamanında almalarına yardımcı olabilir.

Davranışsal Sağlık Bakım Yöneticisi Çalışma Şartları Nasıl?

Davranışsal sağlık bakım yöneticileri, ruh sağlığı klinikleri, hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ve özel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle tam zamanlı çalışırlar ve bazıları müşterilerle buluşmak veya toplantılara katılmak için akşamları veya hafta sonları çalışabilir. Konferanslara veya eğitim oturumlarına katılmak veya diğer tesisleri ziyaret etmek için bazı seyahatler gerekebilir. Davranışsal sağlık bakım yöneticileri, işin doğası gereği duygusal olarak zorlayıcı olabilen yüksek düzeyde stres yaşayabilirler. Müşterilerle ilgilenirken gizli bilgileri işleyebilmeli ve yüksek düzeyde profesyonellik sağlayabilmelidirler.

En Popüler:  Kişisel Sürücü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Davranışsal Sağlık Bakım Yöneticisi İçin Mesleki Gelişme

İşte davranışsal sağlık bakım yöneticilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Davranışsal sağlık hizmetleri yöneticilerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Davranışsal Sağlık ve Birinci Basamak Arasında Daha İyi İşbirliği İhtiyacı

Davranışsal sağlık ve birinci basamak sağlık hizmetleri arasında daha iyi bir işbirliğine duyulan ihtiyaç, sağlık sektöründe hızla ivme kazanan bir eğilimdir. Bunun nedeni, tedaviye daha kapsamlı bir yaklaşım sağlayarak hastaların genel bakımını iyileştirmeye yardımcı olabilmesidir.

Davranışsal sağlık bakım yöneticileri olarak, daha sorunsuz bir bakım sistemi oluşturmak için birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte çalışabilmeniz gerekecektir. Bu durum hastalar hakkında iletişim ve bilgi paylaşımı için protokoller geliştirmeyi içerebilir.

Önleyici Tedbirlere Odaklanma

Davranışsal sağlık hizmetleri alanı büyümeye devam ettikçe, önleyici tedbirlere artan bir odaklanma vardır. Bu durum bu alandaki profesyonellerin potansiyel sorunların belirtilerini erkenden tespit edebilmeleri ve müşterilerin tekrar yola çıkmalarına yardımcı olmak için gerekli desteği sağlayabilmeleri gerektiği anlamına gelir.

Davranışsal sağlık bakım yöneticileri, önlemeye dayalı müdahalelerde uzmanlaşarak bu eğilimi kullanabilirler. Ayrıca danışanların duygularını yönetmeyi ve sağlıklı seçimler yapmayı öğrenmelerine yardımcı olan programlar da geliştirebilirler.

Kültürel Yeterliliğe Vurgu

Farklı geçmişlere sahip daha fazla insan tedavi aradığından, davranışsal sağlık hizmetleri endüstrisinde kültürel yeterlilik giderek daha önemli hale geliyor.

Davranışsal sağlık hizmetleri yöneticileri, hizmet ettikleri toplulukların kültürel normlarına aşina olarak bu eğilimden yararlanabilirler. Bu durum daha iyi bakım sağlamalarına ve müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamalarına olanak sağlayacaktır. Ayrıca, kültürel açıdan yetkin çalışanları işe almalarına ve elde tutmalarına da yardımcı olacaktır.

Davranışsal Sağlık Bakım Yöneticisi Nasıl Olunur?

Davranışsal bir sağlık yöneticisi olarak bir kariyer, ödüllendirici ve tatmin edici olabilir. Bu yola başlamadan önce kariyerinizden ne istediğinizi düşünmek önemlidir. Hastane ortamında mı yoksa toplum içinde mi çalışmak istiyorsunuz? Ne tür hastaları tedavi etmek istiyorsunuz? Hangi saatlerde çalışmak istiyorsun?

Bu soruları yanıtladıktan sonra özgeçmişinizi oluşturmaya başlamanın zamanı geldi. Akıl sağlığı hizmetleri sunan yerel kliniklerde ve hastanelerde gönüllü olarak başlayın. Bu durum size bu kuruluşların nasıl çalıştığına dair içeriden bir bakış sağlayacak ve bu alandaki profesyonellerle ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Ek olarak, alandaki bilginizi artıracak online kurslardan ve sertifikalardan yararlanın.

Kariyer ve İş İmkanları

Davranışsal sağlık bakım yöneticileri için ilerleme için birçok fırsat vardır. Tecrübe kazandıkça, organizasyonları içinde daha üst düzey pozisyonlara geçebilirler. Ayrıca kendi davranışsal sağlık bakım uygulamalarını başlatmayı da seçebilirler. Ayrıca, Amerikan Psikiyatri Hemşireleri Derneği (APNA) tarafından sertifikalandırılmış davranışsal sağlık bakım yöneticileri, Sertifikalı Psikiyatri Hemşireliği Kurulu Sertifikalı (CPN-BC) sertifikasını alabilirler. Bu kimlik bilgisi daha yüksek kazançlara ve daha fazla iş fırsatına yol açabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu