Çocuk doktoru Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Çocuk doktoru Nedir?

Daha önceki zamanlardan pediatriye adanmış hayatta kalan el yazmaları olmasına rağmen yeni bir tıp uzmanlığı olarak tanınması ve geliştirilmesi 19. yüzyılın ortalarına kadar değildi. Alana yaptığı birçok katkı ile tanınan Dr. Abraham, pediatrinin babası olarak kabul edilir. Tıp eğitimini aldığı Almanya’da doğdu. Fakat daha sonra pratik yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. New York’ta ilk çocuk kliniğini orada açtı.

Çocuk doktoru Ne Yapar?

Hastalarına fiziksel, zihinsel ve duygusal bakım sağlayan çocuk doktorları, bebeklerin, çocukların ve gençlerin sağlığı ile ilgilenir. Hastanın tıbbi durumu hakkında bilgi edinmek için teşhis testleri yaparlar ve hastalıkları, rahatsızlıkları veya yaralanmaları tedavi etmek için tedaviler, terapiler, ilaçlar ve aşılar uygularlar. Ayrıca küçük yaralanmalardan, akut ve kronik sağlık sorunlarından ve fizyolojik ve psikolojik büyüme ve gelişimsel kaygılardan muzdarip çocukları tedavi ederler.

Çocuk doktorları diyet, hijyen ve hastalıkların önlenmesi konusunda çocuklara ve ebeveynlerine veya vasilerine danışmanlık yapar ve rehberlik eder. Pediatri alanı ortak bir uzmanlık alanıdır; birinci basamak pediatri uzmanları, sorunu etkin bir şekilde ele almak için ciddi bir tıbbi durumun semptomlarını gösterirlerse hastaları bir tıp uzmanına sevk edebilir.

Pediatri, içinde bulunulması heyecan verici ve zorlu bir alandır. Aynı zamanda inanılmaz derecede geniş bir alandır ve doktorların aralarından seçim yapabileceği birçok seçenek sunabilir. Üç yıllık bir pediatrik ihtisas programını bitirdikten sonra, pediatristlerin yaklaşık üçte biri bir burs programında üç yıl daha eğitim almaya karar verir. Bu durum bir çocuk doktorunun aşağıdakileri içeren bir pediatrik alt uzmanlık dalında kariyer için eğitim almasını sağlar:

Ergen Sağlığı Uzmanı

11-21 yaş arası ergenlere bir ergen sağlığı uzmanı bakılabilir. Bu çocuk doktorları, yaşamı tehdit eden hastalıklar dahil olmak üzere duygusal, davranışsal ve fiziksel bakım ihtiyaçları olan gençlere ve genç yetişkinlere yardımcı olmak için özel olarak eğitilmiştir. Üreme sağlığı ve ruh sağlığı ile ilgili belirli sağlık bakımı konuları gizli olarak tedavi edilebilir.

Günümüz ergenleri pek çok sosyal ve akademik baskı ile karşı karşıyadır ve aşağıdakiler gibi çeşitli sorunlar ve koşullar için tedavi edilebilirler: büyüme ve gelişme sorunları; okul, öğrenme ve dikkat sorunları; uyuşturucu, alkol ve tütün kullanımı; beslenme, obezite ve yeme bozuklukları; sivilce ve cilt rahatsızlıkları; sürücü izinleri için gerekli fiziksel sınavlar; skolyoz gibi ortopedik problemler; strep boğazından astıma, diyabete veya serebral palsiye kadar akut veya kronik hastalıklar; baş ağrısı; göğüs ağrısı; depresyon; stres; kaygı; benlik saygısı; uyku problemleri; ve jinekolojik ve üreme sağlığı/cinsellik sorunları.

Pediatrik Alerji Uzmanı/İmmünolog

Çocuklar genellikle alerjilerden veya bağışıklık sistemleriyle ilişkili diğer sağlık sorunlarından muzdarip olabilirler. Bir çocuğun alerjisi varsa, bağışıklık sisteminin genellikle zararsız olan şeylere (toz, polen, evcil hayvan kepeği, yiyecek, böcek ısırıkları ve küf sporları gibi) yanlış tepki verdiği anlamına gelir. Bu reaksiyon kurdeşen, astım, kızarıklıklar, egzama, saman nezlesi, ishal, anafilaksi, sinüzit, zatürre, pamukçuk veya apseler gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bir pediatrik alerji uzmanı/immünologun birincil amacı çocuğa rahatlama sağlamaktır. Bu durum durumu teşhis etmek için özel testler kullanılarak ve ardından uygun tedaviye karar verilerek yapılır. Tedavi, alerjik semptomlara neden olan şeylerden kaçınmayı, alerji aşısı yapmayı (immünoterapi) veya ilaç reçetelemeyi içerebilir.

Pediatrik Kardiyolog

En Popüler:  Kredi Danışmanı Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Bir pediatrik kardiyolog, kalp rahatsızlığı ve kalp hastalığı olan çocukların teşhisi ve tedavisi konusunda uzmandır. Doğru bir teşhisi değerlendirmek ve varmak için diğer uzmanlarla (kalp cerrahları, kalp ritmi uzmanları (elektrofizyologlar), tıbbi genetikçiler, anestezistler, hemşireler, diyetisyenler ve terapistler gibi) yakın çalışırlar. Her çocuğun özel durumu, kapsamlı ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planına ihtiyaç duyar.

Pediatrik kardiyologlar, hastalarla daha doğmadan, çocuklukları boyunca ve yetişkinliğe kadar çalışabilirler. Tedavi edilebilecek çeşitli durumlar vardır. Örneğin: aritmi (düzensiz kalp atışı); doğuştan kalp hastalığı; dolaşım bozuklukları; göğüs ağrısı veya bayılma; kalp nakli; supraventriküler taşikardi; kalıtsal uzun QT sendromu; Kalp mırıltıları; kardiyovasküler çöküş; kalp yetmezliği; neonatal yoğun bakımda kardiyovasküler anormallikler; fetal kardiyak anormallikler; büyük arterlerin transpozisyonu; ve kalp sorunları olan kritik derecede hasta çocukların yönetimi.

Çocuk Acil Hekimi

Bir pediatrik acil doktoru, yaralanma veya akut hastalık nedeniyle acil ve acil tıbbi yardım ve yardıma ihtiyaç duyan bebeklere, çocuklara ve ergenlere bakar (bu yaralanmalar veya hastalıklar genellikle ciddi veya hayati tehlike oluşturabilir).

Pediatrik acil doktorları genellikle aşağıdaki acil durum türlerini tedavi eder: yüksek veya kalıcı ateş; şiddetli enfeksiyonlar; nefes almada zorluk; şiddetli acı; dehidrasyon; nöbetler; şiddetli alerjik reaksiyonlar; kırıklar; kafa yaralanmaları; yanıklar, zehirlenme; aşırı dozlar; astım; diyabet; Orak hücre hastalığı; ve hayvan ısırıkları.

Bu tür tıbbi acil durumlar, genellikle pediatrik acil hekimlerinin kullanma konusunda eğitildiği özel prosedürler, ekipman ve teknikler gerektirir. Çocuk acil doktorları, çocuk hastanelerinin acil servislerinde, eğitim hastanelerinde, toplum hastanelerinde ve pediatrik acil bakım merkezlerinde çalışır.

Pediatrik Endokrinolog

Endokrinoloji, hormonları (vücudun diğer bölümlerinin çalışma şeklini etkileyen kimyasallar) ve bezleri (kana hormon salgılayan organlar) inceleyen bilimdir. Bir pediatrik endokrinolog, çocukların hormonları ve onları üreten bezlerle ilgili problemler veya bozukluklarla ilgilenir.

Hormonlar bir çocuğun nasıl büyüyeceğini ve olgunlaşacağını belirler, bu nedenle pediatrik endokrinologlar tarafından görülen sorunlar, yetişkinlere bakan endokrinologların gördüklerinden oldukça farklıdır. Büyüme ve gelişme ile ilgili sorunlar, bir çocuğun cinsel gelişimiyle ilgili sorunlara neden olabilir ve bu da fiziksel ve duygusal refahı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Pediyatrik endokrinologların tedavi edebileceği hormonal bozukluklara örnekler: düşük kan şekeri (hipoglisemi); büyümüş tiroid bezi (guatr); yumurtalık ve testis disfonksiyonu; obezite; diyabet; erken veya gecikmiş ergenlik; az aktif veya aşırı aktif tiroid bezi; raşitizm; hipokalsemi; hipofiz bezi hipo/hiper işlevi; büyüme sorunları; ve adrenal bez hipo/hiper fonksiyonu.

Neonatolog

Neonatologlar, yeni doğanlarla ilgili en karmaşık ve yüksek riskli durumların üstesinden gelmek için eğitilir. Genelde hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde veya özel bakım kreşlerinde çalışırlar. Bebeğin doğumundan önce tespit edilen bir sorun varsa, bir neonatolog bir kadın doğum uzmanıyla ekip oluşturabilir ve hamilelik sırasında bebeğin bakımına yardımcı olabilir. Erken doğan veya ciddi hastalıkları, yaralanmaları veya doğum kusurları olan bebekler için doğum sırasında ve yenidoğanın bakımında bir neonatolog olabilir.

Prematüre bebekler, vücutları anne karnından ayrılmaya hazır olmadan doğan bebeklerdir. Akciğerler, kalp, mide ve deri gibi kritik organlar yardım almadan çalışacak kadar olgunlaşmayabilir. Neonatologlar özel bir eğitime sahiptir ve en küçük hastalar için özel olarak tasarlanmış ekipmanları kullanarak yeni doğmuş bir bebeğin tıbbi sorunlarını değerlendirip tedavi edebilirler.

En Popüler:  Müzisyen Ne Yapar? Nasıl Olurum?

Neonatologlar, doğum kusurları, solunum bozuklukları ve enfeksiyonlar gibi durumların üstesinden gelebilir ve prematüre yenidoğanların, kritik hastalıkları olan yenidoğanların veya ameliyata ihtiyaç duyan yenidoğanların bakımını ve yönetimini koordine etmeye yardımcı olabilir. Yenidoğanları etkileyen durumlarla ilgili olarak çocuk doktorları, doğum uzmanları ve aile hekimlerine danışırlar ve bazı durumlarda ayaktan tedavi bazında kısa süreli takip bakımı bile sağlayabilirler.

Diğer alt uzmanlıklar:

Pediatrik Nefrolog

Böbrek veya idrar yolu hastalığı, mesane sorunları, böbrek taşları olan çocukları tedavi eder
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Solunum ve akciğer hastalıkları olan çocukları tedavi eder
Pediatrik Romatolog

Eklem, kas ve kemik bozuklukları, artrit vb. olan çocukları tedavi eder.
Pediatrik Gastroenterolog

Sindirim sistemi, karaciğer veya beslenme sorunları olan çocukları tedavi eder
Pediatrik Hematolog/Onkolog

Çocukları kan hastalıkları ve kanserle tedavi eder
Gelişimsel-Davranışsal Çocuk Doktoru

Disleksi, yazma güçlüğü çeken ve okulla ilgili diğer sorunları olan çocukları tedavi eder
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Bakteri, mantar, parazit veya diğer nadir enfeksiyonların neden olduğu tekrarlayan veya inatçı bir hastalığı olan çocukları tedavi eder

Çocuk doktoru Nasıl Olunur?

Çocuk doktorlarının farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları anlamına gelir. Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları da sosyaldir yani; kibar, cömert, yardımsever, sabırlı, şefkatli, yardımsever, empatik, düşünceli ve arkadaş canlısıdır.

Bu meslek sana göre mi? Çocuk doktorunun en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Çocuk doktorunun Çalışma Yeri ve Şartları Nasıl?

Çocuk doktorları, hastaneler, özel muayenehaneler, sağlık bakım kuruluşları, toplum sağlığı merkezleri, halk sağlığı klinikleri, okullar veya ordu ve hükümet gibi birçok ortamda çalışabilir. Tek başına muayenehaneye girme olasılıkları daha düşük ve grup tıbbi muayenehanelerinin maaşlı çalışanları olarak çalışma olasılıkları daha yüksek.

Normal bir ortamda, çocuk doktorları genellikle çocuklara en uygun ofislere ve muayene odalarına tahsis edildikleri için iyi bir çalışma ortamının tadını çıkarırlar. Ofisler ve odalar, çocukları bekleme sürelerinde meşgul edecek ve ağrılı işlemlerden geçerken dikkatlerini dağıtacak çocuk kitapları, oyuncaklar ve aktivitelerle donatılmıştır. Bununla birlikte çocuklarla çalışmanın dezavantajları vardır. Asi hastalar olabilirler, genellikle huzursuz ve bazen histerik olabilirler ve doktorlar ve tıbbi prosedürlerden korkabilirler. Pediatri eğitiminin paha biçilmez olduğu çocuklarla uğraşırken azami sabır gösterilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yetişkin ve pediatrik tıp arasındaki fark nedir?

Tıp alanındaki yaygın bir atasözü, ‘çocukların sadece küçük yetişkinler olmadığı’ şeklindedir. Başka bir deyişle, yetişkinleri ve çocukları tedavi etmek arasında önemli farklılıklar vardır. Bir bebeğin veya çocuğun daha küçük vücut boyutu ve daha az olgun iç organları fizyolojik olarak büyük ölçüde farklıdır. Bu varyanslar, çok genç hastalara özgü doğuştan eksiklikler veya kusurlar ve gelişim sorunları ortaya çıkarabilir. Bir pediatristin semptomlar, teşhis ve ilaçların ve diğer tedavilerin reçetelenmesi hakkındaki yorumu, hastanın yaşından etkilenir.

Çocuk doktorunun hastalarının genellikle bağımsız olarak savunamayacakları veya karar veremeyecekleri gerçeği, pediatri pratiğine başka bir yön daha ekler: ebeveynler ve aileyle iletişim; ve sadece hastanın değil, potansiyel olarak birçok insanın endişelerini de göz önünde bulundurarak. Çocuk doktorunun çalışmasının bu kısmı, özellikle ağrılı bir prosedür veya kötü prognoz karşısında zorlayıcı olabilir.

Çocuk doktoru yetişkinleri tedavi edebilir mi?

Pediatri eğitimi, dört yıllık tıp fakültesi ve en az üç yıllık pediatri ihtisasından oluşur. Disiplin çok uzmanlaşmış bir disiplin ve uygulayıcıları özellikle on sekiz yaşına kadar, belki yirmi bir yaşına kadar olan bebekleri, küçük çocukları, çocukları ve ergenleri tedavi etmek için özel nitelikli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu