Çocuk Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir çocuk danışmanının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir çocuk danışmanı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Çocuk danışmanları, suç işlemekle suçlanan veya hukuk sisteminde başka bir şekilde bulunan gençlerle çalışır. Bu gençlere rehabilitasyon ve topluma yeniden entegrasyon sürecinde yardımcı oluyorlar ve genellikle gözaltındayken uygun eğitim, danışmanlık ve diğer hizmetleri almalarını sağlamak için çalışıyorlar.

Çocuk danışmanları ek olarak kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumları ile iş yaparken müvekkillerinin savunucusu olarak hareket edebilir.

Çocuk Danışmanı Sorumlulukları ve Görevleri

Çocuk danışmanları genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Tedavi planlarını ve hedeflerini belirlemek için müşterilerle görüşmek ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak
 • Her müşterinin bireysel ihtiyaçlarını karşılayan bir tedavi planı oluşturmak için tedavi ekibinin diğer üyeleriyle birlikte çalışmak
 • Herhangi bir istismar veya ihmal belirtisini belirlemek için müşterilerin davranışlarını gözlemlemek ve belgelemek
 • İhtiyaçlarını değerlendirmek ve tedavi planları geliştirmek için müşterilerle ve aileleriyle görüşme
 • Öfke yönetimi, çatışma çözümü ve madde bağımlılığı sorunları gibi konuları tartışmak da dahil olmak üzere suç işleyen ergenlerle grup terapi seansları yapmak
 • Müşterilerle ilerlemeleri ve yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında bireysel olarak konuşmak
 • Okullardaki çocuk ve ergenlere akademik veya davranışsal sorunları olan çocuklara rehberlik etmek için danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bir çocuğun olası zihinsel sağlık sorunları için daha fazla değerlendirmeye ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için değerlendirmeler yapmak
 • Genellikle okullar ve toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, ebeveynlere ve öğrencilere uyuşturucu kullanımı ve kötüye kullanımı hakkında eğitim verilmesi

Çocuk Danışmanı Maaşı Ne Kadar?

Çocuk danışmanı maaşları, eğitim düzeylerine, yıllara dayanan deneyimlerine ve yaptıkları işin türüne göre değişmektedir. Bazı çocuk danışmanları, gelirlerini desteklemek için yarı zamanlı çalışabilir veya başka işler alabilir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 14.000 TL (22.60 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 17.000 TL (33.80 TL/saat)

Çocuk danışmanlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Çocuk danışmanlarına olan talep, büyük ölçüde, çocuk danışmanlarının yaptığı hizmetlerin çoğunu sağlayan sosyal hizmet uzmanlarına olan talebe bağlıdır. Devletler bütçeleri azaltmaya devam ettikçe, sosyal hizmet uzmanlarından daha fazla vaka yükü ve sorumluluk almaları istenebilir. Bu durum daha önce sosyal hizmet uzmanları tarafından sağlanan hizmetlerin bir kısmını sağlamak için çocuk danışmanlarına olan talebin artmasına neden olabilir.

Dipnot: Çocuk Danışmanı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Çocuk Danışmanı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir çocuk danışmanının genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu çocuk danışmanı en az bir lisans mezuniyetine sahiptir. Bazı işverenler, sosyal hizmet, danışmanlık veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder.

En Popüler:  Lojistik Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sosyal hizmet alanında lisans mezuniyeti için ortak kurs, insan davranışı, sosyal refah politikası, araştırma yöntemleri, sosyal hizmet uygulaması, sosyal hizmet etiği ve sosyal hizmet hukuku derslerini içerir.

Antrenman tecrübesi: Çoğu eyalet, çocuk danışmanlarının belirli sayıda denetimli saha çalışmasını tamamlamasını ister. Bu eğitim, çocuklar ve ailelerle çalışırken pratik deneyim kazanmalarına yardımcı olur.

Bazı eyaletler ek olarak çocuk danışmanlarının belirli sayıda denetimli stajı tamamlamasını şart koşar. Staj süresince, bir danışman lisanslı bir danışmanın gözetiminde çalışacaktır. Çocukları ve aileleri nasıl değerlendireceklerini ve tedavi edeceklerini öğrenecekler. Ayrıca çalışmalarını nasıl belgeleyeceklerini ve bulgularını nasıl sunacaklarını öğreneceklerdir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Birçok işveren, danışmanların sertifikalı ve lisanslı olmasını ister. Gereksinimler yere göre değişir. Fakat çoğu danışmanların risk altındaki gençlerle veya 18 yaşın altındakilerle çalışmak için lisanslı veya sertifikalı olmasını gerektirir.

Çocuk Danışmanı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Çocuk danışmanlarının başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyaçları vardır:

İletişim yetenekleri: Bu becerileri müşterileri, meslektaşları ve amirleri ile iletişim kurmak için kullandıklarından, çocuk danışmanları için iletişim becerileri çok önemlidir. Müşterileriyle etkileşim kurmak için sözlü ve sözlü olmayan iletişimi kullanırlar ve onların zorluklarını anlamalarına ve çözümler geliştirmelerine yardımcı olurlar. Ayrıca müşterilerinin kaydettiği ilerlemenin kayıtlarını tutmak ve amirleriyle iletişim kurmak için yazılı iletişim kullanırlar.

Empati ve şefkat: Empati, başka bir kişinin duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Bir çocuk danışmanı olarak travma, istismar veya başka zor durumlar yaşamış çocuklarla çalışabilirsiniz. Empati sahibi olmak, müşterilerinizle bağlantı kurmanıza ve anlaşıldıklarını hissetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, danışanlarınızın yaşamlarında olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olabilecek öz farkındalık ve öz düzenleme geliştirmelerine yardımcı olmak için empatiyi kullanabilirsiniz.

Problem çözme yetenekleri: Çocuk danışmanları için problem çözme becerileri çok önemlidir, çünkü danışanlarının karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmalarına sıklıkla yardımcı olurlar. Mesela bir çocuk danışmanı, bir danışanın notlarını yükseltmek için daha iyi çalışma alışkanlıkları geliştirmesine veya geçimini sağlayacak bir iş bulmasına yardımcı olabilir.

Çatışma çözme becerileri: Çatışma çözümü, bireylerin veya grupların anlaşmazlıkları çözmelerine yardımcı olma yeteneğidir. Bir çocuk danışmanı olarak, öğrencilerin birbirleriyle veya okul personeli ile olan çatışmalarını çözmelerine yardımcı olmaktan sorumlu olabilirsiniz. Öğrencilerin birbirlerinin bakış açılarını anlamalarına ve ortak bir zemin bulmalarına yardımcı olmak için çatışma çözme becerilerini kullanabilirsiniz.

Eleştirel düşünme becerileri: Eleştirel düşünme, bir durumu analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Bir çocuk danışmanı olarak, bir çocuğun tedavi planı veya bir danışma oturumu sırasında ortaya çıkan bir durumu nasıl ele alacağınız konusunda kararlar vermeniz gerekebilir.

Çocuk Danışmanı Çalışma Şartları Nasıl?

Çocuk danışmanları, çocuk gözaltı merkezleri, grup evleri, sığınaklar, yatılı tedavi tesisleri ve devlet ve özel okullar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Ayrıca sosyal hizmet kurumları, denetimli serbestlik departmanları veya eyalet ve yerel yönetimler için çalışabilirler. Danışmanlar genellikle tam zamanlı çalışırlar ve bazıları müşterilerinin programlarına uyum sağlamak için akşamları veya hafta sonları çalışabilir. Bazı danışmanlar ek olarak müşterilerle görüşmek veya konferanslara katılmak için seyahat edebilir. İş duygusal olarak zorlu olabilir ve danışmanlar risk altındaki gençlerle çalışmanın stresiyle başa çıkabilmelidir.

En Popüler:  Çevre Bilimi Öğretmeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çocuk Danışmanı İçin Mesleki Gelişme

İşte çocuk danışmanlarının nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Çocuk danışmanlarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Travma Bilgili Uygulamalara Dikkat

Çocuk adaleti alanı gelişmeye devam ettikçe, travmaya dayalı uygulamalara artan bir odaklanma var. Bu eğilim, birçok genç suçlunun hayatlarında travmatik olaylara maruz kaldıklarının ve bu deneyimlerin ele alınmadığı takdirde suç davranışına yol açabileceğinin anlaşılmasını yansıtmaktadır.

Travma bilgili uygulamaları uygulayabilen çocuk danışmanları, genç suçluların geçmişleriyle başa çıkmalarına ve daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemelerine yardımcı olmak için daha donanımlı olacaktır.

Okullar ve Ruh Sağlığı Uzmanları Arasında İşbirliği

Akıl sağlığı uzmanları ve okullar, öğrencilere daha iyi bakım sağlamak için giderek daha fazla işbirliği yapıyor. Bu eğilim, hizmet talebinin artmasına yol açan, çocuklar ve gençler arasında ruh sağlığı sorunlarının yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır.

Bir çocuk danışmanı olarak, okul yöneticileri ve eğitim alanındaki diğer profesyonellerle güçlü ilişkiler geliştirerek bu eğilimden yararlanabilirsiniz. Bu durum çabalarınızı daha iyi koordine etmenize ve öğrenciler için mümkün olan en iyi bakımı sağlamanıza olanak tanır.

Önlemeye Odaklanma

Çocuk adalet sistemi odağını önlemeye kaydırıyor, bu da çocuk danışmanlarının başarılı olmak için yeni beceriler geliştirmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Önleme programları, çocukların suç işlemeden önce suç işlemelerini önlemeyi amaçlar; bu da, onları suç işlemeye iten şeyin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Suçun temel nedenlerini anlayabilen çocuk danışmanları, ilk etapta çocukların suçtan kaçınmalarına yardımcı olmak için daha donanımlı olacaklardır.

Çocuk Danışmanı Nasıl Olunur?

Bir çocuk danışmanı olarak bir kariyer inanılmaz derecede ödüllendirici olabilir. Risk altındaki gençlerin hayatlarında bir fark yaratma ve hayatlarını değiştirmelerine yardımcı olma fırsatı sunar. Fakat bu kariyere başlamadan önce tüm yönleriyle düşünmek önemlidir.

Düşünmeniz gereken en önemli şeylerden biri, nerede çalışmak istediğinizdir. Gençlerle toplum içinde mi yoksa bir gözaltı merkezinde mi çalışmak istiyorsunuz? Erkeklerle mi kızlarla mı çalışmak istersin? Mevcut birçok farklı seçenek vardır. Bu yüzden seçeneklerinizi araştırmak ve size en uygun olanı bulmak için biraz zaman ayırın.

Ayrıca ne tür bir eğitim almak istediğinizi de düşünmelisiniz. Birçok eyalet, çocuk danışmanlarının belirli bir miktarda eğitim ve sertifikaya sahip olmasını şart koşar. Ayrıca madde bağımlılığı danışmanlığı, akıl sağlığı danışmanlığı veya sosyal hizmet gibi alanlarda ek eğitim almak isteyebilirsiniz.

Dipnot: Çocuk Danışmanı İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Çocuk danışmanları, bir süpervizör veya program koordinatörü olarak kariyerlerini ilerletebilirler. Bazıları, okullarda veya grup evleri gibi diğer ortamlarda risk altındaki gençlerle çalışmaya da geçebilir. Bazı danışmanlar kendi özel muayenehanelerini açmayı da seçebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu