Çevre Sağlığı Uygulayıcısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çevre sağlığı pratisyenleri, insanların güvenli, sağlıklı ortamlarda yaşamasını, çalışmasını ve oynamasını sağlamak için bilimsel ve teknik yeteneklerini kullanır.

Bir çevre sağlığı uygulayıcısı olarak insanların sağlığı ve iyiliği ile ilgili standartları korumak ve korumak için uzman teknik bilgi ve yetenekleri kullanarak sağlık politikaları geliştirecek, uygulayacak ve uygulayacaksınız. Endüstrinin birçok alanında çalışabilir veya aşağıdakilerden birinde uzmanlaşmayı seçebilirsiniz:

 • Çevresel koruma
 • Gıda güvenliği ve gıda standartları
 • Silahlı servislerde sağlık
 • Konut
 • Gürültü kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Kirlilik kontrolü
 • Halk Sağlığı
 • Atık Yönetimi.

Rolünüz, ilgili konsey departmanlarından memurlarla ve Sağlık ve Güvenlik Yürütücüsüyle yakın ilişki içerecektir. Alternatif iş ünvanları şunlardır: memur, danışman, eğitimci, danışman, yönetici veya icra memuru.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Bir çevre sağlığı uygulayıcısı olarak yapmanız gerekenler:

 • Sağlık ve güvenlik mevzuatına uyumu sağlamak ve koşulları iyileştirmek için harekete geçmek için rutin veya planlanmamış ziyaretler ve denetimler yapmak
 • Hanehalklarına ve işyerlerine tavsiye ve yardım sağlamak
 • Fotoğraf çekmek, çizim yapmak, numune almak ve inceleme sürecinin bir parçası olarak röportaj yapmak
 • Halktan şikayetleri araştırmak
 • Gıda hijyeni ve gıda standartları teftişlerini yapmak
 • İşyerindeki kazaları ve kötü sağlık ve güvenlik standartlarına ilişkin şikayetleri araştırıp ihmal alanlarını tespit etmek
 • Bulaşıcı hastalık salgınlarını araştırır ve daha fazla yayılmasını önler
 • Özel su kaynaklarının yanı sıra halka açık yüzme ve yüzme alanlarındaki standartları korumak ve iyileştirmek için su örnekleri almak
 • Güvenlik seviyeleri aşıldığında harekete geçerek radyasyon aktivitesini izlemek
 • Çiftliklerde ve diğer tesislerde ve aynı zamanda taşıma sırasında hayvan hayvanlarının sağlık ve refahını sağlamak
 • Evcil hayvan dükkanları ve diğer hayvanlarla ilgili işletmeler için lisans vermek
 • Planlama ve lisans başvuruları konusunda danışmanlık yapar
 • Gürültü, hava, toprak ve su kirliliği seviyelerini izlemek
 • Kamuya açık sorular, toplantılar ve sergilerde görüşmeler yapın ve eğitim, öneri ve uygulama yoluyla uyumu sağlamak
 • İcra takibi yapmak, yasal işlem başlatmak, mahkemede kanıt hazırlamak ve vermek
 • Yeni binalar ve gelişmelere ilişkin sağlık ve güvenlik konularında danışmanlık yapmak
 • Terkedilmiş araçların kaldırılması için düzenleme ve reddetme.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Başlangıç ​​maaşları 50.000 TL ile 70.000 TL arasında değişmektedir.
 • Üst düzey veya idari seviye maaşlar; örneğin; 10 ile 15 yıl sonra, 78.000 TL ile 120.000 TL arasında yer almaktadır.
 • Daire başkanları gibi daha ileri görevlerde daha yüksek maaşlar mümkündür.
En Popüler:  Çevre Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Maaşlar, yerel makamlar arasında ve spesifik rol ve çalışma alanına göre değişiklik göstermektedir. Bazı yetkililerin performansla ilgili ücret planları vardır. Özel bir şirkette, kamu sektöründen daha fazla çalışarak kazanabilirsiniz.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Genellikle pazartesiden cumaya 09:00 – 17:00 saatleri arasında çalışırsınız. Fakat işin niteliği göz önüne alındığında, akşam veya hafta sonu çalışmaları bazen gerekli olabilir.

Yerel makamlar genellikle yarı zamanlı çalışma, iş payı, azaltılmış veya sıkıştırılmış saatler ve evden çalışma gibi çeşitli esnek çalışma olanakları sunacaktır.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Çalışma şartları bazen kirli ve nahoş olabilir; kirli olmayan veya güvensiz binaları incelerken tüm hava koşullarında saha ziyaretleri yapılabilir.
 • İş çeşitli ve çeşitlidir. Bazı durumlarda çalışmalar özellikle polisler için, özellikle de düzenlemeler yaparken polis yardımı gerektiren stresli ve yüz yüze olabilir.
 • Akıllıca giyinmeniz beklenir. Fakat bazı bölgelerde koruyucu elbise giymeniz gerekebilir.
 • Görevlerin çoğunda rol, çalışma günü içinde seyahat etmeyi içerecek olsa da gecede evden uzak durmak nadirdir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Nitelikli olmak için, onaylanmış bir üniversiteden çevre sağlığı alanında yüksek lisans derecesi veya yüksek lisans derecesi almanız gerekir.

Başka bir konuda en az ikinci bir sınıf derecesine veya eşdeğer niteliklere sahipseniz, bir yüksek lisans dersine kayıt olabilirsiniz. Bunu yapmak için, genellikle bilim tabanlı bir disiplinde veya çevre sağlığıyla yakından ilgili bir konuda bir dereceye ihtiyacınız olacak.

Bir vakıf lisans programını tamamladıysanız, bir lisans derecesine kadar tamamlayabilirsiniz. Bir derece olmadan, çevre sağlığı alanında bir dereceye kadar yarı zamanlı çalışırken bir çevre sağlığı teknisyeni olarak çalışmak mümkündür.

Silahlı kuvvetlere katılabilir, çevre sağlığı görevlisi veya teknisyeni olmak için eğitim alabilir ve eğitim alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kendi web sitelerine bakın.

Gerekli Beceriler Nedir?

Aşağıdakilerin kanıtlarını göstermeniz gerekecek:

 • Mükemmel yazım ve sözlü iletişim yetenekleri
 • Halkla ilişkilerde güven
 • İyi rapor yazma becerileri
 • Güçlü bir bilimsel yetenek ve teknik anlayış
 • Diğer kişilerin görüşlerine karşı iddialı, diplomatik ve duyarlı olma yeteneği
 • İyi karar verme becerileri
 • Bağımsız ve takım üyesi olarak çalışabilme becerisi
 • Gerçekleri toplamak ve kanıtları değerlendirmek için metodik, dikkatli bir yaklaşım
 • Sıkı teslim tarihlerini ve baskı altında çalışmak için yeteneği
 • Kendi iş yükünüzü iyi idare edebilme dahil olmak üzere iyi zaman yönetimi ve organizasyon becerileri
 • Öz motivasyon
 • İşe esnek bir yaklaşım
 • BT becerileri.
En Popüler:  Politika Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

İşe başlamadan öncesi için iş deneyimi, mesleğe ilişkin bir görüş sağlamasının yanı sıra eğitim yerleştirme fırsatlarının garanti altına alınmasına yardımcı olabileceği için kullanışlıdır. Yerel makamlar kısa süreli iş deneyimi sunabilir ve mesleği hakkında daha fazla bilgi edinmek için deneyimli bir pratisyeni gölgede bırakabilirsiniz.

İşverenler ve İş İlanları

Aşağıdaki işverenlerle işinizi çevre sağlığı uzmanı olarak bulabilirsiniz:

 • Yerel yetkililer. Bunlar halk sağlığı, barınma koşulları, gıda güvenliği, çevre koruma ve işyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu oldukları için çevre sağlığı uygulayıcılarının en büyük işverenleridir.

Lisans ve yüksek lisans dersleri dünya çapında kabul edilir. Avrupa Komisyonu gibi kuruluşlar, ABD, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde fırsatlar mevcuttur. Gelişmekte olan dünyada toplulukların sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için çalıştığı fırsatlar da vardır.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Eğitiminiz, bir portföyün tamamlanması da dahil olmak üzere akademik çalışma ve pratik eğitimin bir kombinasyonunu içerecektir. Pratik eğitim unsuru, yerel bir otoriteye sahip resmi bir eğitim yerleştirme yoluyla veya birçok ilgili kuruluştan deneyim kazanılarak gerçekleştirilebilir.

Portfolyo pratik öğrenme ve yansıtıcı uygulamaya dayanır ve adayların çeşitli müdahalelerde bulunmalarını, çeşitli beceriler geliştirmelerini ve deneyimlerini yansıtmalarını gerektirir. Aşağıdaki uzmanlık alanları ele alınmıştır:

 • Besin Güvenliği
 • Sağlık ve güvenlik
 • Konut ve sağlık
 • Çevresel koruma
 • Halk Sağlığı.

Kariyer ve İş İmkanları

Nitelikli bir çevre sağlığı uzmanı olmak için eğitimde, genelci rol için gereken geniş bilgi tabanını elde edersiniz. Ardından, bir takım lideri veya kıdemli bir subay başkanlığında bir takımda çalışacağınız ve çeşitli fonksiyonlarla ilgileneceğiniz veya belirli bir alanda uzmanlaşacağınız genel bir kariyere devam etmeyi seçebilirsiniz.

Genel pratisyen hekimler çoğu zaman çevre ile ilgili tüm faaliyetlerle ilgilenecekleri daha küçük, çoğunlukla kırsal yerel makamlarda talep görmektedir. Büyük kuruluşlar, gıda güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği, mesken ya da halk sağlığı gibi daha tanımlanmış rollerde uzman gelişimi için daha fazla fırsat sunma eğilimindedir.

Yeminli statü kazanmak ve devam eden mesleki gelişim seviyelerini kabul etmek, daha kıdemli görevlere ilerlemenizi sağlayacaktır. Özellikle büyük çevre sağlığı departmanlarına sahip yerel makamlarda, daha üst düzey makamlara doğru yerleştirilmiş tanıtım yollarıyla kariyer gelişimi için birçok fırsat vardır.

Diğer beklentiler arasında daha geniş bir bölümün başı olmak, başka çevre uzmanları istihdam etmek ve daha geniş bir deneyim kazanmak ve daha üst düzey konumlar bulmak için yerel makamlar ile özel sektör arasında geçiş yapmak yer alıyor. Ders vermek ve yurtdışında çalışmak da mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu