Çevre Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çevre mühendisleri, gezegeni koruyan, eski haline getiren ve koruyan teknolojik çözümler oluşturmak için mükemmel problem çözme yeteneklerini bilimsel becerilerle birleştiriyor.

Bir çevre mühendisi olarak iklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı, kentleşme, ormansızlaşma ve enerji krizi gibi konularla ilgileneceksiniz. Bilim ve mühendislik alanındaki geçmişinizi kullanarak, karmaşık sorunlara teknoloji tabanlı çözümler bulacaksınız.

Atıkları bertaraf ederek, güvenli içme suyu sağlayarak, çevresel tehlikeleri kontrol ederek, geri dönüşümü iyileştirerek ve toprak, su ve hava kirliliğini azaltarak dünya nüfusuna sağlıklı bir ortam sağlamaya çalışacaksınız.

Çevre mühendisliği türleri

Aşağıdakiler gibi belirli alanları kapsayabilirsiniz:

 • Su ve plastik gibi atık ürünlerin, özellikle yüksek hacimli endüstriyel atıkların imhası
 • Çevresel uygunluk – emisyonlardan minimum çevresel etki sağlamak
 • Taşkın riski ve drenaj
 • Altyapı ve geliştirme
 • Doğal çevreye zarar verebilecek kirleticilerin yönetimi
 • Hasar görmüş arazilerin geri kazanılması ve temizliği, örneğin madencilik, çöp depolama veya tarım gibi.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Bir çevre mühendisi olarak yapmanız gerekenler:

 • Saha değerlendirmeleri, çevresel izleme ve üçüncü taraf raporları aracılığıyla çeşitli kaynaklardan veri toplamak
 • Proje, tehlike veya ticari operasyonun çevresel etkilerini değerlendirmek
 • Çevresel sorunları gidermek için çevreleme, temizleme süreci, iyileştirme, geri dönüşüm ve atık bertarafı ile ilgili bulguları, maliyetleri, sağlık ve güvenlik planlarını ve önerilerini yazıp sunmak
 • Kirleticileri sudan, havadan ve karadan çıkararak çevreyi korumak ve yenilemek için planlar oluşturun
 • Dökülme acil durum planları veya ham maddelerin yüklenmesi ve taşınması için yöntemler gibi sahaya özgü sağlık ve güvenlik protokolleri geliştirmek
 • Gelecekteki zorlukların önlenmesi hakkında tavsiyeler vermek
 • İnşaat ve düzeltme şemalarının günlük görevlerini uygulamak, yönetmek ve denetlemek
 • Projelerin topluluk üzerindeki etkilerini en aza indirmek için yerel halk gibi hassas paydaşlarla iletişim kurun
 • Projelerin planlanması ile ilgili olarak müşterileri ve yerel makamlarla düzenli olarak irtibat kurmak
 • Çevre sorunlarının ele alınması ve çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için çevre bilimcileri, planlamacılar, inşaat işçileri, avukatlar ve arazi sahipleri gibi diğer profesyonellerle birlikte tavsiyelerde bulunmak ve çalışmak
 • Mevcut çevresel düzenlemelere ve rehberliğe aşina olmak.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Çevre mühendisleri için başlangıç ​​maaşları 47.000 TL ile 58.000 TL arasındadır.
 • Deneyimli mühendisler 58.000 TL ile 90.000 TL arasında alabilir.
 • Proje mühendisliği yöneticileri veya kiralanmış mühendisler, 85.000 TL ile 120.000 TL veya daha yüksek maaşlar kazanmaktadır.
En Popüler:  Çevre Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çevre mühendisliği çoğu zaman çok fazla saha çalışması ve seyahat gerektirdiğinden, saatler düzensiz olabilir. Gece boyunca evden uzak durmanız, bazen daha uzun, belki haftalarca, hatta aylarca beklemeniz beklenebilir.

Çevre mühendislerinin çoğu tam zamanlı çalışır ve genellikle haftada yaklaşık 40 saat çalışmanız beklenir. Çevresel acil durumlar için çalışma saatlerinin daha uzun olduğu zamanlar olabilir. Proje son başvuru tarihleri ​​ayrıca fazladan saatlerce çalışmanızı da gerektirebilir. Fakat bunlar genellikle yerine ödenir veya ek ödeme alabilirsiniz.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Siteye düzenli olarak seyahat etmeniz beklenir. Bu durum erken başlama veya geceleme için gerekli olabilir.
 • Saha çalışması yılın zamanına veya hava durumuna bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.
 • Mevzuat, sağlık ve güvenlik veya diğer beklenmedik engeller nedeniyle zorlukların üstesinden gelmek zorunda kalabilirsiniz. Bu rol için çeşitlilik katacaktır. Fakat zaman zaman stresli hale getirebilir.
 • Uzmanlığınızı sahadan ofise getirmek işin önemli bir parçasıdır ve fikirlerinizi, tavsiyelerinizi ve maliyetlerinizi müşterilerinize ve diğer paydaşlarınıza sunmanız beklenir.
 • Küresel olarak çevre yönetimine artan bir odaklanma, işlerin İstanbul’da ve yurtdışında kolayca ulaşılabileceği anlamına gelir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Her ne kadar mühendislik bölümleri bu alanla oldukça alakalı olsa da her zaman bir çevre mühendisi olmak için bir mühendislik konusunu okumanız gerekmez. Bilim ya da çevre disiplini gibi ilgisi olan başka bir konu üzerinde çalışmış olabilirsiniz.

Çevre mühendisliğine çevre danışmanlığı veya sürdürülebilirlik gibi diğer ilgili mesleklerden de geçmek mümkündür.

İlgili bir lisansüstü programın incelenmesi, çevresel izleme, kirlenmiş arazi veya çevre mühendisliği gibi alanlarda sizi bir işveren için daha çekici hale getirebilir. Bununla birlikte bu alana, birçok işverenin bu alanda sunduğu lisansüstü bir program aracılığıyla lisansüstü nitelikte olmadan girebilirsiniz.

Gerekli Beceriler Nedir?

Zorunluluklar ve olması gerekenler:

 • Bilimsel verilerin toplanması, analiz edilmesi ve manipüle edilmesi konusunda iyi
 • Rapor yazmada ve diğer kişilerin yazdığı raporları yorumlamada güçlü
 • Diğer profesyonellerle sorunları tartışmak için iyi bir iletişimci
 • Katı proje teslim tarihlerini karşılayabilir ve baskı altında çalışabilir
 • Bir projenin tüm farklı aşamalarını yönetmek için harika bir organizatör
 • Farklı disiplinlerden insanlarla çalışabilme ve ortak bir hedefe doğru işbirliği yapabilme
 • Teknik olarak meraklı, yaratıcı problem çözme yetenekleri ile
 • Soru sormak ve normale meydan okumaktan eminim.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Bir çevre mühendisliği organizasyonu ile iş deneyimi değerlidir. Fakat çevre sektöründeki herhangi bir deneyim işverenler tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Yardım kuruluşları, vahşi yaşam güvenleri veya ulusal parklarla çevre gönüllülük fırsatları bulmaya odaklanabilirsiniz. Bunlar nispeten yaygındır ve bulunması kolaydır.

En Popüler:  Orman Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Alternatif olarak mühendislik danışmanlığı, inşaat firmaları, çevre danışmanlığı, atık şirketleri, arazi iyileştirme kuruluşları, savunma şirketleri ve havayolları gibi çevresel etki yönetimine ilgi duyan kuruluşlara yaklaşabilirsiniz.

Ayrıca ilgilendiğiniz belirli çevre konularında uzmanlaşan kuruluşları hedefleyebilir ve bunlara iş deneyimi fırsatları, tatil yerleşimleri veya bir yıl boyunca sektörde yaklaşabilirsiniz. Üniversitede bir çevre toplumuna katılmak da yardımcı olabilir.

İşverenler ve İş İlanları

Çevre mühendisleri özel sektörde ve kamu sektöründe çalışmakta ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde her ölçekteki şirkette çalışmaktadır:

 • İnşaat
 • Savunma
 • Enerji veya kamu hizmetleri
 • Mühendislik
 • Çevre danışmanlığı
 • Endüstriyel işleme
 • Arazi ve mülk geliştirme
 • Yerel yetkililer
 • İmalat
 • Madenciliği.

Birçok büyük mühendislik ve inşaat organizasyonu lisansüstü giriş programı sunar. Bazı küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) fırsatlar da mevcuttur.

İşverene bağlı olarak jeo-çevre mühendisi, güvenlik ve çevre mühendisi, sürdürülebilirlik mühendisi, sivil çevre mühendisi veya halk sağlığı mühendisi alternatif ünvanı altında biliniyor olabilirsiniz.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Birçok kuruluş çalışmaya başladığınızda, seçtiğiniz çevre mühendisliği alanına bağlı olacak uzmanlık eğitimi sunmaktadır.

Eğitim şu maddeleri içerebilir:

 • İklimsel çevre testi
 • Faz 1 ve Faz 2 Saha İnceleme raporları
 • Araştırma Kurulması Kurulması Çevresel Değerlendirme Yöntemi ve diğer çevresel değerlendirme metodolojileri
 • Çevresel Uyum Planları ve İnşaat Çevresel Kontrol Planları Oluşturma.

Diğer çevre mühendisleriyle bağlantı kurmak ve kaynaklara erişmek için, dünyadaki profesyonelleri temsil eden Çevre Mühendisleri Derneği’ne üye olabilirsiniz.

Bir çevre mühendisi olarak çalıştıktan sonra, charter yoluna başlamayı düşünebilirsiniz. Fakat seçenekleriniz derece disiplininize bağlı olabilir. Bir mühendislik mezunuysanız, İnşaat Mühendisleri Enstitüsü (ICE) gibi profesyonel toplulukları araştırabilir veya jeolojik bir dereceniz varsa Jeoloji Derneği’nin sözleşmesini ve benzeri şeyleri takip edebilirsiniz.

Alternatif olarak Çevre Derneği, kiralanmış bir çevreci olmanızı sağlayacak bir plan sunar. Uluslararası alanda tanınan bu nitelik, çalışmaları sürdürülebilirlik ve korumaya güçlü bir şekilde odaklanan çok çeşitli çevre uzmanlarına verilir.

Kariyer ve İş İmkanları

Çok çeşitli projelerde deneyim kazandıkça daha fazla sorumluluk alabilir ve daha karmaşık projelere geçebilirsiniz. Kendi çözümlerinizi uygulamak ve kendi tasarımlarınızı oluşturmak için daha fazla özgürlüğe sahip olabilirsiniz. Bir dizi projeyi deneyimlemek ve başarılı çözümler geliştirmek, ilerlemeniz için fırsatlar açabilir.

Arazi ıslahı veya kirlilik kontrolü gibi belirli bir çevre mühendisliği alanında uzmanlaşmayı seçebilirsiniz.

Veya bir yönetim yolundan aşağıya inmeyi ve diğer mühendisleri veya teknisyenleri denetlemeyi ya da tüm projeleri yönetmeyi seçebilirsiniz. Liderlik size hitap ederse, bir kuruluş içindeki yönetici pozisyonunu hedefleyebilirsiniz.

Önemli tecrübeyle serbest çalışan bir kapasitede çalışabilir, teknik becerilerinizi ve bilgilerinizi birçok müşteriye sunabilir veya kendi çevre mühendisliği danışmanlığınızı başlatabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu