Çevre Bilimi Öğretmeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir çevre bilimi öğretmeninin ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve bir çevre bilimi öğretmeni olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Çevre bilimi öğretmenleri, öğrencilerine çevre ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi vermekten sorumludur. Ekoloji, jeoloji, biyoloji, kimya, fizik ve diğer ilgili konular gibi konuları kapsayabilir.

Çevre bilimi öğretmenleri genellikle konularını öğretmek için çeşitli farklı yöntemler kullanırlar. Geleneksel sınıf derslerini kullanabilirler. Fakat derslerine uygulamalı etkinlikler veya saha gezileri de dahil edebilirler.

Çevre Bilimleri Öğretmeni Sorumlulukları ve Görevleri

Çevre bilimi öğretmenleri genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Sınıfta düzeni korurken her öğrenciye bireysel ilgi gösterilmesi
 • Çevre bilimi için devlet standartlarını karşılayan ders planları ve etkinlikler hazırlamak
 • Öğrenciler, veliler ve diğer öğretmenlerle olumlu ilişkiler sürdürmek
 • Ekoloji veya çevre bilimi ile ilgili konularda araştırma yapmak
 • Öğrenmeyi teşvik eden organize bir sınıf ortamı yaratmak ve sürdürmek
 • Öğrencileri ekoloji ve koruma biyolojisi gibi konularda devlet sınavlarına hazırlamak
 • Poster, diorama, maket gibi sınıf projeleri ve etkinlikleri için materyal hazırlamak
 • Öğrencilere ekosistemler, kirlilik ve koruma yöntemleri gibi konuları öğretmek
 • Veri toplamak veya doğal ortamlarında vahşi yaşamı gözlemlemek için saha gezileri yapmak

Çevre Bilimleri Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

Çevre bilimi öğretmenlerinin maaşları eğitim düzeylerine, deneyim yıllarına ve çalıştıkları kurum türüne göre değişir. Bazı çevre bilimi öğretmenleri, ders veya ders başına bir ücret alarak serbest yükleniciler olarak da çalışabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (30.00 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 18.000 TL (40.80 TL/saat)

Çevre bilimi öğretmenlerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

İklim değişikliği ve kirlilik gibi çevresel kaygıların gelecekte de devam etmesi muhtemeldir. Sonuç olarak, öğrencilerin küresel ısınma ve kirlilik gibi konuları öğrendiği ortaokul ve liselerden çevre bilimleri öğretmenlerine talep gelmeye devam edecek.

Dipnot: Çevre Bilimleri Öğretmeni İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Çevre Bilimleri Öğretmeni İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Çevre bilimi öğretmeni olmak isteyen bir kişinin sahip olması gerekenler:

Eğitim: Çevre bilimi öğretmenlerinin çevre bilimi veya biyoloji veya kimya gibi ilgili bir alanda en az bir lisans mezuniyetine ihtiyacı vardır. Birçok çevre bilimi öğretmeni, çevre bilimi veya eğitimi alanında da yüksek lisans mezuniyetine sahiptir.

En Popüler:  Web Sayfası Tasarımcısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çevre bilimi alanında yüksek lisans yapanlar ekoloji, çevre kimyası, çevre toksikolojisi ve çevre hukuku dersleri almayı bekleyebilirler.

Antrenman tecrübesi: Çevre bilimleri öğretmenleri genellikle eğitimlerinin çoğunu bu alandaki eğitimleri ve deneyimleri yoluyla alırlar. Ayrıca stajlar veya giriş seviyesi öğretim pozisyonları aracılığıyla ek eğitim alabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Bir çevre bilimi öğretmeninin öğretim lisansına sahip olması gerekir. Bir lisans almak için, bir öğretmen bir öğretmen yetiştirme okuluna gitmeli, bir sınavı geçmeli ve bir öğretmenlik stajı yoluyla tamamlanabilecek belirli bir miktarda öğretmenlik deneyimini tamamlamalıdır.

Genellikle okullar, potansiyel bir öğretmenin lisans mezuniyetine sahip olmasını ve devlet onaylı bir kurum aracılığıyla bir sertifika programını tamamlamasını ister.

Çevre Bilimi Öğretmeni Olmak İçin Gerekli Beceriler

Çevre bilimi öğretmenleri başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

İletişim: Çevre bilimi, mühendisler, kimyagerler ve biyologlar gibi alandaki diğer profesyonellerle çalışmayı içerir. Etkili iletişim becerileri, bu profesyonellerle işbirliği yapmanıza ve öğrencilere karmaşık kavramları açıklamanıza yardımcı olabilir. İletişim becerilerinizi ders planları yazmak, sunum yapmak ve öğrenci sorularını yanıtlamak için de kullanabilirsiniz.

İşbirliği: İşbirliği, çevre bilimleri öğretmenleri için faydalı olabilecek başka bir beceridir. Bunun nedeni, birçok fen dersinin bir konunun biyolojisi, kimyası ve fiziği gibi konunun birçok yönünü içermesidir. Bu konuları öğretirken, bir öğretmenin konunun her bir bölümünün nasıl bağlantılı olduğunu açıklaması yardımcı olabilir. Bu durum öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir ve onları karmaşık sorunlara çözüm bulmak için birlikte çalışmaya teşvik edebilir.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bilgileri analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak kararlar verme yeteneğidir. Çevre bilimi öğretmenleri, dersleri planlarken, öğrenci çalışmalarını değerlendirirken ve değerlendirmeler geliştirirken eleştirel düşünmeyi kullanabilir.

Problem çözme: Problem çözme, çevre bilimleri öğretmenleri için faydalı olabilecek başka bir beceridir. Bunun nedeni, öğrencilerinin çevre sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaları gerekebilecek olmasıdır. Mesela bir öğrenci karbon ayak izini nasıl azaltacağı veya nasıl daha etkin bir şekilde geri dönüştürüleceği hakkında bir soru sorabilir. Bir öğretmen olarak, öğrencilere kaynak sağlayarak ve süreç boyunca onlara rehberlik ederek bu sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Uyarlanabilirlik: Uyum, bir kişi olarak değişme ve gelişme yeteneğidir. Bir çevre bilimi öğretmeni olarak yeni öğretim yöntemlerine, yeni sınıf teknolojisine veya yeni eğitim standartlarına uyum sağlamanız gerekebilir. Uyarlanabilir olmak, bir öğretmen olarak gelişmenize ve öğrencilerinizle birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam etmenize yardımcı olabilir.

Çevre Bilimi Öğretmeni Çalışma Şartları Nasıl?

Çevre bilimi öğretmenleri genellikle devlet okullarında çalışır ve öğrencilere ekoloji, koruma ve kirlilik gibi çevre bilimi konularını öğretir. Biyoloji veya kimya gibi diğer bilim konularını da öğretebilirler. Çoğu çevre bilimi öğretmeni, geleneksel on aylık öğretim yılında, yaz aylarında iki aylık bir ara ile çalışır. Bazıları hafta sonları gece sınıfları veya sınıfları öğretebilse de, genellikle haftada beş günlük, 40 saatlik bir çalışma haftasında çalışırlar. Birçok öğretmen ek olarak ders planları hazırlamak, kağıtlara not vermek ve veliler veya öğrencilerle görüşmek için sınıf dışında zaman harcar.

En Popüler:  Sözcü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çevre Bilimi Öğretmen İçin Mesleki Gelişme

İşte çevre bilimi öğretmenlerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Çevre bilimi öğretmenlerinin becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Çevresel Sürdürülebilirliğe Dikkat

Dünya çevresel sürdürülebilirliğe duyulan ihtiyacın giderek daha fazla farkına vardıkça, okullar çevre bilimine daha fazla odaklanmaya başlıyor. Bu durum öğrencilerin korumanın önemini ve çevre üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabileceklerini anlamalarına yardımcı olabilecek öğretmenlere olan talebin artmasına neden oluyor.

Çevre bilimi öğretmenleri, çevresel sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşarak bu eğilimden yararlanabilirler. Ayrıca, bu konuya odaklanan ve öğrencilerin sorumlu küresel vatandaşlar olmak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olan bir müfredat oluşturmak için diğer öğretmenlerle birlikte çalışabilirler.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğe (STEM) Odaklanma

Okullarda STEM konularına artan odaklanma eğilimi, işletmeler bu alanlara daha bağımlı hale geldikçe büyümeye devam ediyor. Sonuç olarak, okullar bu alanlarda uzmanlığı olan öğretmenler arıyor.

Çevre bilimi öğretmenleri, çevre bilimi ve STEM konuları arasındaki bağlantıları vurgulayan müfredat geliştirerek bu eğilimden yararlanabilirler. Ayrıca, öğrencileri bu alanlardaki kariyerleri keşfetmeye teşvik eden programlar oluşturmak için yöneticilerle birlikte çalışabilirler.

Veri Analizine Vurgu

Veri analizi giderek daha önemli bir beceri haline geldikçe, okullar bunu öğrencilerine öğretmeye daha fazla önem veriyor. Çevre bilimi öğretmenleri, veri analizine ve uygulamalarına odaklanan ders planları geliştirerek bu eğilimden yararlanabilir.

Ek olarak, çevre bilimleri öğretmenleri iklim değişikliğinin çevre üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için veri analizini de kullanabilirler. Öğretmenler, çeşitli kaynaklardan veri toplayarak ve analiz ederek, çevrenin nasıl değiştiği ve bu değişiklikleri azaltmak için hangi adımların atılabileceği konusunda daha iyi bir fikir edinebilirler.

Çevre Bilimleri Öğretmeni Nasıl Olunur?

Çevre bilimi öğretmenleri, öğrencilerinin hayatlarında bir fark yaratmak için eşsiz bir fırsata sahiptir. Öğrencilerin sınıfta öğrendikleri ile yerel çevrelerinde olup bitenler arasındaki bağlantıları görmelerine yardımcı olabilirler. Ayrıca öğrencileri çevre sorunlarına dahil olmaya ve çevreyi korumak için harekete geçmeye teşvik edebilirler.

Bir çevre bilimi öğretmeni olarak başarılı olmak için çevre konusunda tutkulu olmanız ve güçlü bir biyoloji, kimya ve fizik anlayışına sahip olmanız gerekir. Ayrıca konunuzu gerçek dünya uygulamalarına bağlayabilmelisiniz.

Dipnot: Çevre Bilimi Öğretmeni İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Birkaç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, bazı çevre bilimleri öğretmenleri müdür olmak gibi okul yönetimine geçebilir. Diğerleri sınıfta kalmayı seçebilir. Fakat baş öğretmen veya bölüm başkanı olmak gibi ek sorumluluklar üstlenebilir. Bazı çevre bilimi öğretmenleri, çevre konularında eğitim programları geliştirmek için kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya devlet kurumları için çalışarak çevre eğitimine geçmeyi de seçebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu