Biyolog Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Biyolog Nedir?

Biyoloji, yaşamın ve canlı organizmaların bilimsel çalışmasıdır ve pek çok şeye odaklanabilir; bir organizmanın nasıl var olduğu, nasıl inşa edildiği, nasıl büyüdüğü, nasıl çalıştığı, ne yaptığı veya nerede yaşadığı.

Biyolog, bu organizmaları ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim insanıdır.

Biyolog Ne Yapar?

Biyologlar, vücudun ve doğanın nasıl çalıştığını ve dış faktörlerin her organizmayı nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamak için insanları, hayvanları, bitkileri ve bakterileri inceler. İncelenecek milyonlarca canlı ve bunları incelemenin yolları olduğu için, bunları incelemek çok karmaşık ve inanılmaz derecede çeşitli olabilir.

Tüm biyoloji alanında uzman olmak imkansızdır. Bu yüzden biyologlar genellikle belirli bir alanda uzmanlaşmayı ve bu alanı karmaşık ayrıntılarla incelemeyi seçeceklerdir. Belirli bir organizmanın nasıl çalıştığına dair teorileri kanıtlamak veya çürütmek için veri toplamak için temel ve gelişmiş araştırma yöntemlerini kullanacaklar.

Biyologlar, makroskobik veya mikroskobik biyolojide çalışabilirler. Makroskopik biyoloji, ölçülebilen ve çıplak gözle görülebilen nesneleri içerir. Öte yandan mikroskobik biyoloji, incelenen nesneleri görüntülemek için mikroskoplar gerektirir. Biyologların bir noktada her iki araştırma türüne de girmesi yaygındır.

Temel araştırmalar yapan biyologlar, canlı maddenin işleyişini hangi mekanizmaların kontrol ettiğini anlamaya çalışırlar. Uygulamalı araştırmaya katılan biyologlar, tıp ve endüstri gibi alanlarda süreçler geliştirmeye veya iyileştirmeye çalışır.

Tıpkı bu dünyadaki her hayvan, bitki veya diğer organizmanın çalışılan ekosistemde oynayacağı önemli bir görevi olduğu gibi, her biyolog türünün belirli bir görevi vardır. Biyolojinin keşfedilebilecek on ana alt dalı vardır. Bu alt dallar içinde, birinin uzmanlaşabileceği çeşitli biyoloji kariyeri türleri vardır:

Anatomi

Anatomi, canlı organizmalardaki iç yapıların incelenmesiyle ilgilenen biyoloji (ve tıp) dalıdır. Eski Yunanlılara kadar 2.000 yıldan fazladır ve üç alana ayrılmıştır: insan anatomisi, hayvan anatomisi (zootomi) ve bitki anatomisi (fitotomi).

İnsan anatomisi, insan vücudunun yapılarını inceler ve insanların iç kısımlarının işlevsel bir birim oluşturmak için birbirleriyle etkileşime girme şeklini araştırır. Bu durum sağlık ve sağlık hizmetlerini anlamanın anahtarıdır.

İnsan anatomisi, çıplak gözle görülebilen yapılara atıfta bulunan genel anatomi (veya makro anatomi) ve çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük hücre ve dokuları ifade eden mikroskobik anatomi (veya histoloji) olarak ikiye ayrılabilir.

Hayvan anatomisi, anormal olanı belirlemek için normali anlamak ve tanımak için hayvan vücudunun yapılarını inceler. Bu durum hastalıkları teşhis edebilmek, yaralanmaları belirleyebilmek, büyüme süreçlerini ve belirli hayvan türlerinin fiziksel sınırlamalarını anlamak açısından kritiktir.

Hayvan anatomisi, herhangi bir kapasitede hayvanlarla çalışırken çok önemlidir ve hayvanlarla yapılacak daha ileri çalışmaların temelini oluşturur.

Bitki anatomisi, genellikle hücresel düzeyde bitkilerin iç yapılarını inceler ve genellikle dokuların ve mikroskopi bölümlerinin ayrılmasını içerir.

Bir bitki hücresinin selülozdan yapılmış ve ona sert bir şekil veren güçlü bir duvarı vardır. Bitki hücreleri, kloroplastlara sahip oldukları için hayvan hücrelerinden farklıdır (kloroplastlar güneş ışığını ve güneşin enerjisini yakalar ve onu beslenmeye dönüştürür). Özel hücreler, belirli işlevleri yerine getiren dokular halinde düzenlenir ve bir bitkinin damarları, suyun, besinlerin ve minerallerin bitki boyunca dağılmasını sağlar.

Bitki anatomisi aşağıdaki yapısal kategorilere ayrılır: çiçek anatomisi, yaprak anatomisi, gövde anatomisi, meyve/tohum anatomisi, ağaç anatomisi ve kök anatomisi.

En Popüler:  Coğrafyacı Nedir? Nasıl Olunur?

Morfoloji

Morfoloji, canlı organizmaların yapısını, yapıları arasındaki ilişkileri ve belirli yapısal özellikleri inceleyen biyoloji dalıdır. Bu durum dış görünüşü veya dış morfolojiyi (şekil, yapı, renk, desen, boyut) ve kemikler ve organlar gibi iç yapıyı (iç morfoloji) içerir.

Morfoloji, makroskopikten molekülere kadar biyolojik yapıların incelenmesini kapsar. Doktorlar, veterinerler ve patologlar için son derece önemlidir. Çünkü hepsi belirli hastalıklardan kaynaklanabilecek yapısal değişikliklerin nedenleri ve türleri ile ilgilenirler.

Histoloji

Histoloji (veya mikroanatomi), bitki ve hayvan dokularının mikroskobik incelemesiyle ilgilenen biyoloji dalıdır. Organların incelenmesi (organoloji) ve hücrelerin incelenmesi (sitoloji) da histoloji konusuna girer.

Histopatoloji, hastalıklı dokunun mikroskobik tanımlanması ve incelenmesini içeren histoloji dalıdır. Kanser ve diğer hastalıkların doğru teşhisi, doktorlar ve patologlar tarafından yapılan doku örneklerinin histopatolojik incelemesine bağlıdır. Teşhis bilgileri daha sonra gözlemlediklerine göre belirlenebilir.

Histoteknoloji, dokuların mikroskobik inceleme için hazırlanmasını içeren histoloji alanıdır. Histoteknisyenler, histoteknologlar, histoloji teknologları, histoloji teknisyenleri ve laboratuvar teknisyenleri bu numuneleri hazırlamak için eğitilmiş personeldir.

Ekoloji

Ekoloji, organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan ilişkisini ve etkileşimini incelemekle ilgilenen biyoloji dalıdır. Basitçe söylemek gerekirse, ekoloji, insanlar ve doğal dünya arasındaki karşılıklı bağımlılığı anlamamıza yardımcı olur.

Ekolojistler, canlılar ve çevreleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bu ilişkilerin çevre üzerinde yapabileceği ve yapabileceği sonuçlarla ilgili araştırmalar yaparlar. Ayrıca, yerel toplulukları kendi bölgelerindeki çevre sorunları ve ekosistemler hakkında eğiterek, başkalarına içinde yaşadığımız doğal dünyayı anlamayı ve takdir etmeyi öğretebilirler.

Fizyoloji

Fizyoloji, canlı bir sistem içinde çalışan canlı organizmaların mekanizmalarını ve işlevlerini inceleyen biyoloji dalıdır. Bu alan, hayvan fizyolojisi (insanlar dahil); bitki Fizyolojisi; hücresel fizyoloji; ve mikrobiyal fizyoloji. Tüm alanlarda, canlı bir sistemde var olan organların, organizmaların, organ sistemlerinin, hücrelerin ve biyomoleküllerin kimyasal ve fiziksel işlevlerini nasıl yerine getirebileceklerine odaklanılır.

Fizyoloji alanı, nörobilim, endokrinoloji ve immünoloji gibi günümüz biyolojik bilimlerinin en aktif alanlarından bazılarını doğurmuştur.

Sitoloji

Sitoloji, hücrelerin yapısı, işlevi ve bileşimi ile ilgilenen biyoloji dalıdır. Bu uzmanlık vücuttan alınan doku örneklerini inceleyerek hastalıkları ve belirli durumları belirleyip teşhis edebildiği için patoloji şemsiyesi altına girer. Kan, idrar ve omurilik sıvısına bakılarak muayeneler yapılabilir; bir şırıngaya emilerek çekilen (aspire edilen) malzemeden; veya kazınmış veya yıkanmış örneklerden (örneğin servikal smear).

Sitolojik değerlendirmenin yapılabilmesi için incelenecek materyalin bir cam slayta yayılması ve ardından boyanması gerekir. Bir patolog daha sonra mikroskop kullanarak numunedeki tek tek hücreleri inceleyecektir.

Embriyoloji

Embriyoloji, zigot oluşumundan sonra embriyoların incelenmesi ve doğum öncesi gelişimsel değişiklikleri ile ilgilenen biyoloji ve tıp dalıdır (zigot, dişi bir yumurtanın erkek spermiyle birleşmesinden kaynaklanan döllenmiş bir yumurta hücresidir). Embriyoloji, doğumdan önce ortaya çıkan konjenital bozuklukların incelenmesi olan teratolojiyi de kapsar.

Embriyo (insanlarda) terimi, zigotun kendisini rahim duvarına bağladığı andan gebe kaldıktan sonraki sekizinci hafta tamamlanana kadar hücre bölünmesi alanını ifade eder. Gebe kaldıktan sonraki sekizinci haftayı geçtikten sonra, gelişmekte olan insana fetüs denir.

Embriyologlar klinik araştırmalarda çalışabilir veya üreme sağlığı sorunları olan hastalara veya üreme desteğine ihtiyaç duyan hastalara yardımcı olmak için doktorlarla birlikte çalışabilir. Klinik embriyologlar, in vitro fertilizasyona yardımcı olurlar, yumurtaların alınmasından ve üzerlerinde testler yapmaktan sorumludurlar. Bazı embriyologlar, doğurganlık araştırmacıları, kıdemli embriyologlar, profesörler ve androloglar olarak kariyerlerini ilerletmeyi seçerler.

En Popüler:  Adli Psikolog Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Taksonomi

Taksonomi, ortak özellikler temelinde organizmaların tanımlanmasını, tanımlanmasını, sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını içeren biyoloji dalıdır. Belirli organizmalar birlikte gruplandırılır ve sıralanır. Belirli bir seviyedeki bu gruplamalar daha sonra daha yüksek seviyeli bir süper grup haline getirilebilir ve böylece bir taksonomik hiyerarşi yaratılabilir.

Bir taksonomist, organizmaları kategorilere ayıran bir biyologdur. Görevler, bir türün yapısını incelemek, DNA’sını haritalamak, fotoğraflamak veya çizmek, örnekleri toplamak ve örneği mikroskop altında incelemek ve incelemek olabilir.

Taksonomistler tarafından bir milyondan fazla bitki ve hayvan türü keşfedilmiş ve tanımlanmış olsa da araştırmacılar şu anda dünyada iki milyardan fazla türün var olduğunu tahmin ediyor. Taksonomistin görevi, bu bitki ve hayvan türlerinden olabildiğince fazlasını keşfetmek ve bulgularını dünyayla paylaşmaktır.

Genetik

Genetik, kalıtsal karakterlerin bir nesilden diğerine aktarılmasıyla ilgilenen biyoloji dalıdır. Kalıtımın temel birimi gendir ve her canlı, DNA moleküllerini oluşturan genetik materyal içerir. Genler, vücudunuza hayatta kalmak ve büyümek için ihtiyaç duyduğu her şeyi nasıl yapacağını söyleyen talimatlar gibidir. Bu genetik materyal, organizmalar çoğaldığında aktarılır.

Genetikçiler, kalıtsal hastalıkları veya konjenital malformasyonları olan hastaları değerlendirir, teşhis eder ve yönetir, ayrıca genetik bozukluğu olan hastalara danışmanlık yapar. Vücudun nasıl çalıştığını ve tam olarak çalışmadığında ne olacağını anlamak için bu genetik bilgiyi kullanabilmeyi umuyorlar. Ayrıca bu genetik bilgiyi gelecekte birçok hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, önlemek ve iyileştirmek için kullanmayı umuyorlar. Bu bilgi aynı zamanda daha etkili ilaç ve tedavilere de yol açabilir.

Paleontoloji

Paleontoloji, bir organizmanın evrimini belirlemek için fosillerin incelenmesiyle ilgilenen biyoloji dalıdır. Holosen Devri’nden önce (günümüzden yaklaşık 11.700 yıl önce) var olan yaşamın bilimsel çalışmasıdır.

Paleontoloji, biyoloji ve jeoloji arasında bir kesiştir ve biyokimya, matematik ve mühendislikten alınan teknikleri kullanır. Bu durum paleontologların neredeyse 3,8 milyar yıl öncesine kadar yaşamın tarihini (vücut fosili ve fosil kanıtlarının izini) keşfetmesini sağladı.

Paleontoloji içinde seçilebilecek birkaç çalışma alanı vardır:

Biyostratigrafi – Fosillerin kayalardaki dikey dağılımının incelenmesi
Omurgasız Paleontoloji – Omurgasız hayvan fosillerinin incelenmesi
Paleobotanik – Bitki fosillerinin incelenmesi
Mikropaleontoloji – Tek hücreli organizmaların fosillerinin incelenmesi
Omurgalı Paleontolojisi – Omurgalı hayvan fosillerinin incelenmesi
Paleoekoloji – Eski ekosistemlerin incelenmesi ve nasıl geliştikleri
Tafonomi – Fosillerin nasıl oluştuğu ve korunduğunun incelenmesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, biyolojik süreçlerin insanlığın ve gezegenin yararına olan uygulamalarının incelenmesi ile ilgilenen biyoloji dalıdır. Biyoteknoloji, hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan, açları doyuran, daha temiz enerji kullanan, çevresel ayak izimizi azaltan ve daha verimli, daha güvenli ve daha temiz üretim süreçleri üreten modern dünyada çığır açan ürün ve teknolojilerimizi sundu.

Şu anda insanlara sunulan 250’den fazla biyoteknoloji aşısı ve sağlık bakım ürünü bulunmaktadır. Bu ürünlerin çoğu önceden tedavi edilemeyen hastalıklar içindir.

Biyoteknoloji İnovasyon Örgütü’ne göre: “Dünya çapında 13,3 milyondan fazla çiftçi, verimi artırmak, böceklerden ve zararlı böceklerden kaynaklanan hasarı önlemek ve çiftçiliğin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için tarımsal biyoteknolojiyi kullanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu