Bilim Araştırmacısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Meraklı bir aklınız varsa ve deneyler üzerinde planlama yapmaktan ve çalışmaktan zevk alıyorsanız, bir araştırma bilimcisi olarak bir kariyere uygun olabilirsiniz.

Yaşam bilimleri içindeki bir araştırmacı olarak öncelikle yeni ürünler, süreçler veya ticari uygulamalar geliştirmek veya genel olarak bilimsel anlayışı genişletmek gibi kesin bir son kullanımla, deneyleri planlamak ve yürütmek ve sonuçları analiz etmekle ilgileneceksiniz.

Genellikle denemelerinizi ve araştırmalarınızı kendi başınıza yapacaksınız. Genellikle daha büyük bir ekibin parçası olacaksınız ve bulgularınızı ve ilgili bilgilerinizi profesyonel meslektaşlarınızla paylaşacaksınız. Bu bazen uluslararası konferanslarda veya araştırma makalelerinin yayınlanması yoluyla yapılır.

İstihdamı ticari veya devlet laboratuvarlarında, hastanelerde ve yüksek öğretim kurumlarında bulabilirsiniz.

İş türleri

Yaşam bilimleri içinde uzmanlaşmayı seçebileceğiniz çeşitli disiplinler vardır, bunlar:

 • Biyoinformatik
 • Biyoteknoloji
 • Kanser çalışmaları
 • Genom
 • Mikrobiyoloji
 • Farmakoloji
 • Fizyoloji
 • Bitki bilimleri
 • Kök hücre araştırması.

Çalışma, tıp bilimlerine yakın olmakla birlikte, biyokimya gibi diğer alanlara da geçer.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Çalışmanın tam doğası, kıdem seviyenize, çalıştığınız belirli yaşam bilimleri alanına ve sınai ya da akademik bir ortamda olup olmadığınıza bağlıdır. Fakat aşağıdakilere ihtiyacınız olması muhtemeldir:

 • Deneyler oluşturun ve uygulayın
 • Sonuçları ve verileri işlemek ve analiz etmek
 • Sonuçları yayınlanmış makaleler aracılığıyla bilimsel topluluğa iletmek
 • Araştırma sonuçlarını uygulamak ve yeni teknikler, ürünler veya uygulamalar geliştirmek için endüstri/akademi ile işbirliği yapın
 • Devam eden çalışmaları ve bulguları akademik konferanslarda meslektaşlarınıza sunun ve araştırmanın, metodolojinin ve sonuçların doğasını özetleyin
 • Araştırmaları bilgilendirmek için saha çalışması yapmak
 • (akademide) öğrencileri öğretmek, göstermek veya denetlemek ve diğer personel üyelerini eğitmek ve denetlemek
 • Yeni araştırma teklifleri hazırlamak ve finansman başvurusunda bulunmak
 • Multidisipliner takımlarda, akademideki farklı fakültelerde veya okullarda ve sektördeki farklı iş kollarında çalışmak
 • Teorileri doğrulamak ve araştırmayı bilgilendirmek için yazılı yayın ve sunumların hakem değerlendirmelerini yapar.
 • Diğer bilim adamlarının çalışmaları ile güncel kalmak
 • Tüm dünyadaki akademik konferanslara katılın ve düzenli olarak endüstri dergilerini okuyun.

Maaşları Ne Kadar? (2024 Güncel Zamlı Maaş)

 • Araştırma çalışmaları yürütürken bir doktora için okumanızı sağlayan doktora öğrencileri genellikle bir maaşla gelir. Bu minimum 34.000 TL’dir. Fakat bazıları bundan daha yüksek olabilir.
 • Yüksek Lisans veya Doktora derecesini tamamlayan araştırmacı bilim insanları genellikle 60.000 TL ile 85.000 TL arasında alırlar.
 • Üniversite profesörleri veya araştırma sorumlusu düzeyinde olduğu gibi yüksek sorumluluk seviyesine sahip araştırmacılar, 95.000 TL ile 145.000 TL arasında maaş alabilirler.

Başlangıç ​​maaşları, akademi ve sanayi arasında karşılaştırılabilir. Fakat özellikle ilaç ve biyoteknoloji alanlarında, üst düzeylerdeki özel sektör maaşları daha yüksek olma eğilimindedir.

En Popüler:  UX Araştırmacısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2024’te güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Akademi’de saatler haftada yaklaşık 37 saat, genellikle sabah 9’dan akşam 5’e kadar oldukça standart. Bazen denemeleri tamamlamak için saatlerce kalmanız ya da hafta sonları girmeniz gerekebilir. Fakat çoğu kuruluş bunu karşılamak için esnek çalışma düzenlemeleri sunar.

Endüstriye dayalıysanız, vardiya modelleri ve ticari son teslim tarihlerine uyması için çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • İşin çoğunluğu laboratuvar temellidir ve bazı roller için saha çalışması gereklidir. Müşterilerden ve iş arkadaşlarından ofislere gidip gelmek de, özellikle projeler endüstri ve akademi arasındaki işbirlikleri veya üniversiteler arası projeler ise gerekli olabilir.
 • Birçok araştırmacı, belirli projeler için sınırlı finansmanla ilişkili sabit vadeli sözleşmelerde çalışmaktadır. Sözleşmelerin çoğu birkaç yıl sürer. Kalıcı görevler çok aranır ve sektörde akademi’den daha yaygındır.
 • Deneysel çalışma, tehlikeli ve toksik malzemelerle çalışmayı içerebilir. Hayvanlar veya hayvansal ürünler ile yapılan deneyler de araştırmanın bir parçası olabilir.
 • Konferansa ve seminerlere katılmak için yurtdışında da seyahat etmek gerekir. Çevre bilimi ve ekoloji gibi bazı araştırma alanları uluslararası alan çalışmasını içerebilir.
 • Birçok yaşam bilimi şirketinin global ofisleri vardır ve dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler araştırma projelerinde işbirliği yapmaktadır. Bu yüzden yurtdışı istihdamı için iyi fırsatlar vardır.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Yaşam bilimleri araştırmalarına katılmak için ilgili bir fen dersinde genellikle yüksek bir dereceye sahip olmanız gerekir.

Sağlık, tıp, tarım, bahçecilik veya biyoloji alanlarına dayalı herhangi bir konu uygun olmalıdır. Fakat aşağıdaki konular özellikle yararlıdır:

 • Biokimya
 • Biyomedikal Bilim
 • Bitki ve bitki bilimi
 • Ekoloji
 • Çevre biyolojisi
 • Mikrobiyoloji
 • Doğa Bilimleri
 • Farmakoloji.

Birçok işveren ayrıca araştırma tabanlı bir yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmanızı ya da özellikle üst düzey roller için birine doğru çalışmanızı ister.

Sadece bir lisans onur derecesi ile girmek ve bir lisansüstü yeterlilik için yarı zamanlı çalışmak ve daha üst düzey bir rol için devam etmek mümkündür.

Teknisyen düzeyinde bir işe giriş, bir hazırlık bölümü ile mümkündür. Fakat bu seviyenin ötesine geçmek için daha fazla çalışma yapılması gerekebilir.

Araştırma kurumlarına Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Kurumu (BBSRC) aracılığıyla fon sağlanıyor. Bu daha sonra öğrencilere burs, burs ve öğrenci şeklinde iletilir. Finansman seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için tercih ettiğiniz üniversite, araştırma kurumu veya endüstriyel ortak ile irtibata geçmelisiniz.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Verileri analiz etmek ve işlemek için metodik bir yaklaşım
 • Deney yaparken problem çözme becerileri
 • İyi zaman yönetimi ve organizasyon becerileri
 • Bağımsız çalışabilme becerisi
 • Bildiri, rapor ve teklif yazma ve sunum yapma için güçlü iletişim becerileri
 • Çok disiplinli takımlarda işbirliği içinde çalışabilme becerisi ve isteği
 • Tasarımdan tamamlanmaya kadar olan deneyleri görmek için azim ve sabır
 • Ağ kurma yetenekleri ve dış kuruluşlarla etkin bağlantılar kurma becerisi.
En Popüler:  Düzenleyici İşler Sorumlusu Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Pratik laboratuvar deneyimi ve kullanılan tekniklerin çeşitliliği hakkında bilgi, araştırma işlerine başvururken şansınızı artıracaktır. Bu deneyim, endüstri veya tatil çalışmaları ile sağlanabilir.

İki ortamın nasıl farklılaştığını göstermeye yardımcı olacağından ve gelecekteki kariyer seçiminizi bildireceğinden, hem akademi hem de endüstri alanında deneyim kazanmaya çalışın.

İşverenler ve İş İlanları

Aşağıdakiler dahil, yaşam bilimleri içinde çeşitli sektörlerde birçok farklı işveren vardır:

 • Klinik araştırma kuruluşları
 • Büyük ilaç ve kozmetik firmaları
 • Ulusal ve küresel sağlıkla ilgili yardım kuruluşları
 • Özel hastaneler ve Devlet güvenleri
 • Araştırma konseyleri ve ilgili enstitüleri
 • Bilimsel ve teknik danışmanlık
 • Üniversiteler, ulusal ve uluslararası.

İş fırsatlarına Bilgi Aktarımı Ortaklıkları (KTP) aracılığıyla da erişilebilir. Bu durum yüksek lisans, organizasyon ve üniversite veya araştırma organizasyonu gibi bir ‘bilgi tabanı’ arasındaki doktora mezunlarının ticari bir ortamda araştırma yapmasını sağlayan ortak bir projedir.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Doktora için çalışırken edindiğiniz bilimsel ve araştırma becerileri, daha kıdemli araştırma pozisyonları için uygun temel eğitim olarak görülür. Bununla birlikte gittikçe artan şekilde Doktora araştırmacılarının liderlik yönetimi gibi ek teknik olmayan yeteneklere sahip olmaları beklenmektedir.

Yeni teknikler, beceriler ve yeniliklerle yetişmek önemlidir. Olaylar ve sektörel haberler aracılığıyla sürekli mesleki gelişim desteği BBSRC gibi kurumlar tarafından sunulmaktadır.

Endüstrideki işlere, örgütün farklı işlevlerine yerleştirmeleri tamamlama, bir danışmanla çalışma ve bölüm yöneticileriyle kişisel gelişim planları oluşturma dahil, yapısal eğitim programları eşlik etme eğilimindedir.

Laboratuvar çalışmasına dahil olan tüm araştırmacıların sağlık ve güvenlik ve iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) eğitimlerine katılmaları gerekir. Bu eğitim, risk değerlendirme atölyelerini ve sağlık düzenlemeleri (COSHH) eğitimine tehlikeli maddelerin kontrolünü içerebilir.

Biyoloji Topluluğu gibi ilgili bir kurumla profesyonel üyelik almak ve yersel biyolog statüsünde çalışmak da mümkündür.

Kariyer ve İş İmkanları

Akademi’de ilerleme araştırmacıların çoğu üst düzey araştırma görevlisi veya profesör ve önde gelen araştırma ekipleri düzeyine yönelik hedeflerle oldukça iyi tanımlanmıştır. Bunu deneyim, başarılı araştırma projeleri ve özgün, yüksek kaliteli araştırma yayınlayarak elde edebilirsiniz.

Üst düzey rollere artan sorumluluk (yani, fon sağlama) ve ek öğretim, denetleme ve idari görevler eşlik eder.

Endüstride, projeleri denetleme ve yönetme gibi ek sorumlulukların da eşlik ettiği üst düzey bilimsel araştırma veya yönetim rollerine doğru ilerleyebilirsiniz. Alternatif olarak iş geliştirme, üretim veya düzenleyici rol gibi kuruluşun başka bir alanına geçmek mümkündür.

Ayrıca medya veya iletişim rollerine geçebilirsiniz. Kamu bilimi anlayışı birçok yeni fırsatı olan topikal bir büyüme alanıdır ve bilimsel geçmişi olan gazeteciler için işler daha yaygın hale gelmektedir.

Tecrübeniz olduğunda size açık olan bir diğer kariyer yolu danışmanlıktır. Projelere bilimsel uzmanlık kazandırarak, yeni fikirlerin, ürünlerin ve teknolojilerin teknik ve ticari değerlendirmesinde yer alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu