Avukat Katibi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir avukatın katibi olarak bir kariyer, iş ve insan becerilerini odaları yönetmek için kullanmak istersen sana çok yakışır.

Bir avukat katibi olarak çalışmakla, avukat odalarının idare ve iş faaliyetlerini yürütmekten sorumlusunuz. Rolünüz, hem yasal bir uygulama olarak hem de bir işletme olarak bir oda grubunun başarısının ayrılmaz bir parçasıdır.

Mahkeme prosedürlerine ve görgü kurallarına aşina olmanız ve odalarınız tarafından üstlenilen yasa türünde bir uzmanlık geliştirmeniz gerekir.

Bu durum ticari zekâ, yasal bilgi ve güçlü kişilerarası becerilerin bir birleşimine sahip olmanız gereken, zorlu fakat değerli bir roldür.

‘Katip’ terimi tarihseldir ve üstleneceğiniz sorumluluk, iş yükü, pazarlama ve finansal yönetim düzeyini yansıtmaz. Sonuç olarak bazı odalardaki katipler, uygulama asistanı veya yardımcı uygulama yöneticisi gibi başka iş unvanlarına sahip olabilir.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Şunlara ihtiyacınız olacak:

 • Aşağıdakileri içeren günlüğü ve uygulamayı yönetmek avukatla ilgili tüm faaliyetler mahkemeye girip çıkıyor
 • Avukatlık ücretlerinin işlerinden dolayı yaratıldığından ve toplandığından emin olun
 • İş arzını korumak için işi pazarlamak ve geliştirmek
 • Odaların uyması gereken standartlar ve akreditasyonlar olduğu için uyumluluk konularının farkında olun.

Küçük bir avukatın katibi iseniz, ayrıca şu maddeleri da yapmanız gerekebilir:

 • Yasal ve içtihat maddelerini bulmak
 • Mahkemeye kitap, bildiri ve bornoz taşımak
 • Acil belgeleri diğer odalara teslim etmek
 • Avukatlar için seyahat ve konaklama düzenlemeleri yapabilir
 • Genel idari görevleri yapmak.

Diğer görevler, çalıştığınız seviyeye göre değişir. Fakat şu maddeleri içerebilir:

 • Bir uzman ile uzmanlık, özel yetenekler, tecrübe ve bulunabilirlik anlamında vakayı ele almak için en uygun avukat ile görüşmek (aynı odalardan gelen avukatların karşı tarafları temsil ettiği potansiyel çıkar çatışmalarının farkında olmak)
 • Öğretim avukatıyla alınacak müzakere ücretleri
 • Bir vakanın zaman çizelgesini, hazırlık süresi, konferanslar (örneğin, avukat ve müşterileri bilgilendiren toplantılar) ve mahkemede öngörülen gün sayısı gibi faktörleri dikkate alarak detaylı bir şekilde planlamak
 • Davayı görüşmek üzere avukat adına avukat ve müşteri ile toplantı düzenlenmesi
 • Müşterinin ilerleme avukatını bilgilendirmek ve gecikme durumunda, kararlaştırılan çalışma zaman çizelgesinin gerektiği gibi yeniden müzakere edilmesi
 • Mahkeme zamanlarının çatışmasını önlemek için her avukatın iş yükünü planlamak
 • Avukatlarla iletişimde kalarak ve seminer düzenlemek ve toplantılara ev sahipliği yapmak gibi diğer pazarlama faaliyetlerini üstlenmek suretiyle, odalar için proaktif olarak çalışma arayışı
 • Uzman uzmanlığı eksikliğinin dava sonuçlarını tehlikeye atabileceği durumlarda davaları daha uygun odalara yönlendirmek
 • Odalara, özellikle de büyük ceza davalarına gelecek olan davalar hakkındaki farkındalığı korumak ve avukatın düzenlenmiş olup olmadığını kontrol etmek için Savcılık Hizmeti’ne başvurmak.
 • Belirli hukuk alanlarına ve oda içindeki avukatların uzmanlıklarına bağlı kalmak
 • Kalite standartlarını karşılamak için ticari faaliyetler ve odaların idari sistemlerini çalıştırmak
 • Hesapları tutmak ve dava ücretlerinin tahsilini düzenlemek
 • Küçük avukatlarla uzmanlık geliştirmek istedikleri hukuk alanlarını tartışmak ve bunlara ilgili davaları tahsis etmek.
En Popüler:  Maliyet Avukatı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Başlangıç ​​maaşları genellikle 49.000 TL ile 52.000 TL arasındadır.
 • Birkaç yıllık tecrübesiyle, memurlar 50.000 TL ile 70.000 TL arasında bir maaş alabiliyor.
 • Kıdemli memurların maaşları, odaların büyüklüğüne ve gelirine bağlı olarak değişir. Üst düzey avukatlar için ücret pazarlığı yapan bazı kıdemli katiller altı rakamlı maaşları aşabilirler.

Bazı odalar doğrudan avukatların geliriyle ilgili bir bonus ödeme sunuyor. Maaşlar sonuçta sorumluluk, yetenek ve tecrübe ile ilgilidir ve büyük mahallelerde avukatların katipleri büyük maaşlar kazanmaktadır.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri genellikle standart çalışma saatleridir. Fakat örneğin, büyük bir vakanın hazırlanmasında ve iş geliştirme etkinliklerinde, uzun ve düzensiz saatlerde çalışmaya hazır olmalısınız.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Küçük memurlar için, iş mahkemeye ve diğer avukatların odalarına gitmeyi içerir. Fakat rolde daha kıdemli olursanız işiniz daha fazla ofis tabanlı olacaktır.
 • Bazı avukatların odaları sıkışık şartlara ve zor erişime sahip tarihi binalarda bulunmaktadır.
 • Bir odadaki her 15 ile 20 avukat için genellikle üç ile dört avukat katipinden oluşan küçük bir ekip vardır. Katipler genellikle odalar tarafından yönetilen yasal dava türlerine göre ayrılır (örneğin, ceza veya aile hukuku).
 • Odalarda sık sık bir ‘vızıltı’ vardır ve çalışmalara baskı yapılabilir. Bir dava sırasında kazanmaktan, kaybedilmekten ya da baskı altında hissetmekten korkan avukatlarla birlikte çalışacaksınız ve duygularını idare edebilecek ya da aşırı hissedemeyeceksiniz.
 • Kıyafet kodu akıllı ve mahkemede bir ceket giyilmelidir.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Müşteriler, avukatlar, avukatlar, mahkeme memurları ve hakimler ile ilgilenmek için mükemmel yüz yüze iletişim ve kişilerarası beceriler
 • Özellikle mahkemede uygun dil ve görgü kuralları hakkında farkındalık
 • İyi bir telefon tarzı ve güçlü yazılı iletişim becerileri
 • Mükemmel müzakere becerileri
 • İş bilincini sağlamak için ticari farkındalık ve satış becerileri
 • Detaylara ve doğruluğa dikkat
 • Bilgisayar okuryazarlığı
 • Birçok bilgiyi özümseme yeteneği
 • İnisiyatif, bütünlük ve öz motivasyon
 • Organizasyon ve planlama yeteneği, aynı anda farklı aşamalarda birkaç vakayı ele almak
 • Potansiyel bir dava için hangi avukatın uygun olabileceğini anlamak için, farklı hukuk alanlarının makul bir bilgisi
 • Mahkeme son tarihi yaklaşırken baskı altında çalışabilme becerisi
 • Bir avukat katibi olarak belirli bir alanda kariyer sahibi olmaya adanmışlık
 • Diğer avukatların katipleri ve bir dava üzerinde çalışan avukatlarla bir ekibin parçası olarak çalışma kapasitesi.
En Popüler:  Ticari Marka Avukatı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

İşe uygunluğunuzu göstermek için daha önce ilişkili bir deneyime sahipseniz, avantaj elde edersiniz. Bu durum herhangi bir ticari, yasal veya muhasebe çalışmasının yanı sıra mahkeme idaresini de içerebilir.

Kendi iş deneyimi şemalarının detayları için bireysel odalara danışın.

İşverenler ve İş İlanları

Avukatların katipleri, çoğu büyük şehirlerde bulunan birçok avukat odası için çalışmaktadır.

Şu anda evden çalışan avukatlara online katip hizmetleri sunan birkaç firma var ve bunlar ülkenin herhangi bir yerinde olabilir.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Eğitimin iş başında, deneyimli bir memurla çalışarak öğreniyorsun. Odaların kullanılması, genellikle pratik eğitim sağlayacaktır ve ilgili kuruluşlar aracılığıyla daha fazla eğitimi destekleyebilir.

Derse girmek için belirli niteliklere ihtiyacınız olmasa da program boyunca size rehberlik etmek isteyen kıdemli bir memura ihtiyacınız olacaktır.

Elbette iki yarım günlük ders ve özel bir web sitesi üzerinden online öğrenme oluşur. Aşağıdaki dört ünite üzerinde çalışacaksınız:

 • Ünite 1 – Avukatların katipleri – Bağlam içinde çalışmaları
 • Ünite 2 – Hukuk sistemini anlama
 • Ünite 3 – İletişim yetenekleri
 • Ünite 4 – Pratik katip.

Tecrübeyle odalarınız tarafından üstlenilen belirli hukuk alanlarında bilgi ve uzmanlık geliştirirsiniz, örneğin:

 • Ticari
 • Adli
 • Aile
 • Emeklilik kanunu

Bir avukatın katibi olarak mevcut yasal sorunların yanı sıra piyasadaki değişikliklerden ve yönetim sorunlarından haberdar olmanız önemlidir.

Kariyer ve İş İmkanları

Katılanların çoğunluğu tam zamanlı olarak bir genç (veya başlangıç) memuru olarak çalışmaya başlar. Terfi, genellikle odalar içinde veya farklı bir set içerisinde deneyime bağlı olarak 18-24 ay sonra beklenir.

Beş yıldan fazla bir deneyime sahip bir katip, ücret pazarlığı, günlükleri yönetme ve davaları düzeltme, müşteri ilişkileri geliştirme ve pazarlama girişimleri dahil olmak üzere odaların uygulama yönetiminde daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

Kıdemli memurlar, avukatların ücretlerini oda adına taşıma ve toplama sorumluluğunu üstlenecek olan ücret memuru pozisyonlarına dalabilirler.

Kıdemli tezgahtarın yanı sıra, ilerleme aynı zamanda uygulama müdürü/müdürü, oda müdürü ve hatta genel müdürün görevini üstlenerek oda içinde bir avukat katiplerine liderlik edebilir.

Meslek nispeten küçük sayılardan oluşur. Bu yüzden terfi için farklı odalara taşınması gerekebilir. İlerleme ve yüksek kazanç için en iyi fırsatlar, daha fazla oda grubunun bulunduğu İstanbul’dadır. Fakat başka bir yerde başarılı bir kariyer kurulabilir.

Bir avukatlık memuru olmak, avukat veya avukat olmak için kısaltılmış bir yol sunmaz. Fakat bir avukatlık odasında çalışırken edinilen tecrübe ve bilgi yasal bir kariyer için çok faydalı ve yararlı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu