Araştırma Bilimcisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Araştırma matematikçileri, karmaşık sayılarla ilgili anlayışımızı daha da geliştirmek için kullanılabilecek özgün bir araştırma üretir ve performansı geliştirmek ve sorunları çözmek için işletmelere uygulanır.

Bir araştırma matematikçisinin çalışması çeşitlidir. Fakat çoğu zaman derin ve soyut teoremleri kanıtlamayı, gerçek olayları açıklamak veya tahmin etmek için matematiksel açıklamalar (modeller) geliştirmeyi ve veri setlerindeki eğilimleri tanımlamak için matematiksel prensipleri uygulamayı içerir.

Uygulamalı araştırma aynı zamanda ticari bir ürünün gelişimine katkıda bulunabilir veya işletme eğilimleri hakkında istihbarat geliştirebilir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli saf ve uygulamalı matematiğe ilişkin araştırmalar yapabilirsiniz:

 • Cebir
 • Analiz
 • Kombinatorik
 • Diferansiyel denklemler
 • Dinamik sistemler
 • Akışkanlar mekaniği
 • Geometri ve topoloji
 • Matematiksel biyoloji
 • Sayısal analiz.

Diğer bilim adamları ve sektördeki ticari işlevlerde bulunan kişilerle işbirliği yaygındır. Çünkü matematiğin uygulanması çok çeşitlidir.

Araştırma matematikçi türleri

Çeşitli alanlarda çalışabilirsiniz. Yaygın işverenler arasında özel veya devlet araştırma laboratuvarları, ticari üretim şirketleri ve üniversiteler bulunur.

Göreviniz çalışma alanınıza bağlı olarak değişecektir. Örneğin ticari kuruluşlardaki matematikçiler yeni ürünler geliştirmeye ve iş performansına ilişkin bir iç görü sağlamaya yardımcı olur. Konseptten müşteriye özel projeleriniz tahsis edilebilir veya ürünün tüm aşamalarına dahil olabilirsiniz.

Öte yandan, akademik ve araştırma organizasyonlarında, belirli matematik alanlarının anlaşılmasını geliştirmek için projeler üstleneceksiniz. Bununla birlikte çok az sayıda saf araştırma yazısı vardır ve muhtemelen ek öğretim sorumluluklarına sahip olacaksınız.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Bir araştırma matematikçisi olarak genellikle şu maddeleri yapmanız gerekmektedir:

 • Matematiksel işlevleri gerçekleştirecek programlar geliştirmek için Mathematica, MATLAB veya Mathcad gibi uzman matematiksel yazılımları veya C/C++ gibi programlama dillerini kullanın
 • Orijinal matematik araştırması üretmek
 • Yeni yöntemler öğrenerek ve uygulayarak çözümleri tanımlayın, örneğin verileri anlamlı bir şekilde yorumlayan matematiksel modeller tasarlama
 • Grup ve bölüm toplantılarında ve üst yönetime bulguları sunar
 • Kendi ilgi alanınızdaki ulusal ve uluslararası bilimsel konferanslara ve toplantılara katılmak, hatta bazen katılmak
 • Fikirleri ve sonuçları tartışmak için projeler boyunca müşterilerle buluşmak
 • Müşterilere matematiksel analizden nasıl faydalanacakları konusunda tavsiyede bulunmak, bu analizlere dayanarak önerilerde bulunmak.
 • Yeni matematiksel gelişmeler ile güncel tutmak
 • Finansman için başvuru yazmak
 • Bir araştırma ekibini yönetebilir (veya akademik ortamlarda bir araştırma öğrencisi grubu)
 • Verileri analiz etmek için yeni yollar önermenin yanı sıra, yenilikçi ve mevcut yöntemleri kullanarak iş sorunlarına özel çözümler üretmek
 • Mevcut verilere daha sofistike bilgiler sağlamak
 • Çalışmanın gelişimi hakkında düzenli raporlar hazırlamanın yanı sıra, hakemli bilimsel dergilerde yayınlanması için orijinal makaleler yazarak yeni araştırmanın sonuçlarını paylaşın.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Araştırma çalışmaları yürütürken bir doktora için çalışmanıza izin veren doktora öğrencileri de genellikle bir maaş öderler. 2019/20 için Araştırma ve İnovasyon ulusal asgari harcı 49.000 TL’dir. Fakat bazı işverenler daha fazla ödeme yapabilir.
 • Bir doktora yaptıysanız, geçmişinize, deneyiminize ve uzmanlık alanınıza bağlı olarak 60.000 TL ile 85.000 TL arasında alma ihtimaliniz var.
 • Tecrübe ile matematikçilerin maaşları 65.000 TL ile 100.000 TL arasında değişebilir. Üst düzey seviyedeki ve üniversite profesörleri veya yüksek sorumluluk seviyesine sahip araştırmacılar için maaşlar 100.000 TL ile 145.000 TL arasında değişebilir.
En Popüler:  Devlet Araştırma Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Akademik kurumların çoğunluğu şimdi tüm personel sınıfları için tek bir ücret omurgası uygulamaktadır. Ödemeler, kendi araştırma grubunuzun lideri, araştırmacılar ekibinin bir parçası olmanıza veya araştırmanıza devam ederken bir ders vermeyi sağlamış olmanıza göre değişir.

Özel sektörde ücret genellikle daha yüksektir. Büyük şirketler, daha küçük ve daha fazla sayıda uzman işverenden daha fazlasını ödeyebilir. Fakat bu küçük işverenler daha erken sorumluluk ve daha geniş bir faaliyet seçeneği sunabilir.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri haftasonu çalışması nadir olmasına rağmen normal çalışma saatleri içerebilir. Lisansüstü öğrenciler için ek sorumluluk alan akademik araştırmacılar daha fazla akşam veya hafta sonu çalışması yapabilir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • İşler genellikle ofis tabanlı faaliyetleri ve uzman bilgisayar sistemlerinin kullanımını içerir.
 • İşler yaygın bir şekilde mevcuttur. Fakat uzmanlık araştırmasıyla ilgili yayınlar belirli alanlarda birkaç kurumla sınırlıdır.
 • Teknik bir uzmanlık geliştirdikten sonra serbest meslek ve serbest çalışma mümkündür.
 • Çalışmalar genellikle kesin tarihler içermektedir ve projeler başarılı bir sonuç garantisi olmadan uzun sürebilir.
 • Belirli projelerde birlikte çalıştığınız meslektaşlarınızla buluşmak için seyahat etmeniz gerekebilir. Araştırma sonuçlarını sunmak üzere konferanslara ve sempozyumlara katılmak için hem Türkiye’de hem de yurt dışında seyahat edeceksiniz.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir araştırma matematikçisi olmak için yüksek bir dereceye sahip olmanız gerekir. İlgili derece konular, önemli matematik içeriği olanları, özellikle matematik veya fizik olanları içerir.

Bu çalışma alanına giren çoğu insan, genellikle araştırma temelli bir Yüksek Lisans veya Doktora gibi yüksek lisans yeterliliklerini tamamlamış veya bunlara çalışmış olacaktır. Tez yazarak geliştirilen üst düzey teknik iletişim becerileri, işverenler için oldukça caziptir. Doktora olmadan kariyer ilerlemesinin (özellikle akademi’de) sınırlı olması muhtemeldir.

Araştırma kurumlarına Mühendislik ve Fiziksel Bilimler Araştırma Kurulu (EPSRC) aracılığıyla fon sağlanıyor. Bu daha sonra öğrencilere burs ve burs şeklinde aktarılır. Finansman seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bireysel kurumlarla irtibata geçin.

Lisansüstü eğitim almayı veya doktora sonrası araştırma sözleşmeleri yapmayı planlıyorsanız, ilgi alanınızdaki araştırmacıları dizinleri, bilimsel dergileri ve kendi iletişim ağlarınızı kullanarak tanımlayın. İlgi alanlarınızı akademik eğitmeniniz veya danışmanınızla da tartışmalısınız. Araştırma bölümleri için başvuruları erkenden yapın. Bu sayede akademik bölümlerin sizin adınıza finansman başvurusunda bulunma zamanı olur.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Matematiğe yaratıcı bir yaklaşım ve derin ilgi
 • Karmaşık problemleri anlama ve analiz etme konusunda entelektüel yetenek
 • Araştırma projeleri geliştirmek için azim ve sabır
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Detaylara büyük özen
 • Ekip içinde işbirliği yapma ve iyi çalışma yeteneği
 • Bağımsız düşünme
 • Ticari farkındalık
 • Hızlı karar verme yeteneği
 • Değişen pazar ihtiyaçlarına hızla uyum sağlamak veya özgün çözümler geliştirmek için esneklik.
En Popüler:  Akademik Kütüphaneci Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

İşe başlamadan öncesi için iş deneyimi arzu edilir ve bazen araştırmacılar lisans tezlerini doktora araştırmaları için başlangıç ​​noktası olarak kullanırlar.

Doktora sonrası araştırma deneyimi faydalıdır ve akademik yazılar için genellikle önemlidir.

İşverenler ve İş İlanları

Matematikçiler, verilerin analiz edildiği ve örüntüleri tanımlamak için kullanıldığı herhangi bir ortamda araştırma yaparlar. Bu ortamlar, ticari eğilimler veya sosyal ağ gelişimi gibi sorunları anlamak için matematiğin uygulandığı sanayi alanlarını ve akademik disiplinleri içerir.

Araştırma matematikçi pozisyonlarını aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

 • Araştırma konseyleri ve diğer araştırma kurumları
 • Özel araştırma laboratuvarları
 • Üretim şirketleri
 • Üniversiteler.

İş ilanlarında özel teknikler veya bilgi alanları istenebilir.

Araştırma ve geliştirme büyük şirketler ile sınırlı değildir. Küçük ve orta ölçekli şirketler de matematikçilere kariyerlerinin ilk aşamalarında fırsatlar sunmaktadır.

Bireysel şirketler ve akademik kurumlar web sitelerinde boş ilanlar veriyorlar.

Potansiyel işverenleri iyice araştırın ve spekülatif uygulamalar yapmaya hazır olun.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Bir araştırma görevinde çalışırken doktora için çalışıyorsanız, bir danışman tarafından destekleneceksiniz. Araştırmacıların mesleki gelişimini destekleyen kurum tarafından verilebilecek ek eğitim alma ihtimaliniz yüksek.

Bir üniversitede çalışıyorsanız, kariyerinizin ilk aşamalarında doktora sonrası eğitime genellikle erişebilirsiniz. Endüstride çoğu işveren gerekli yeteneklere sahip olmanızı sağlamak için eğitime ve desteğe erişim sağlayacaktır.

Konferanslara ve etkinliklere katılarak ve akranlarla ağ kurarak alanınızdaki gelişmelere ayak uydurmanız gerekecek. İlgili meslek kuruluşları ve araştırma kuruluşları tarafından uygun fırsatlar sunulmaktadır:

 • Matematik Enstitüsü ve Uygulamaları (IMA)
 • Uluslararası Matematiksel Bilimler Merkezi (ICMS)
 • Isaac Newton Matematiksel Bilimler Enstitüsü

Belirli araştırma alanlarına odaklanan profesyonel ağlar, akran desteği ve bilgi paylaşma fırsatı da sunar.

Matematikçi statüsü için Enstitü’nün eğitimi, lisansüstü eğitimi ve tecrübesi, mesleki duruş ve sürekli mesleki gelişim gerekliliklerini karşılayan üyeler ve üyeler başvuru yapabilir.

Kariyer ve İş İmkanları

Sektördeki şirketler tanıtım ve geliştirme için fırsatlar sağlar. Fakat bunlar daha fazla ticari rol üstlenmeyi veya teknik ekiplerin yönetimini de içerebilir.

Birkaç yıllık pratik deneyim kazandıktan sonra projeler için daha fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Diğer matematikçilerin çalışmalarını yönettiğinizde, proje yöneticisi veya teknik direktör gibi rollere ilerleyebilirsiniz.

Uzman olarak üst düzey araştırma rolleri üstlenmeyi ya da satış ve pazarlama dahil olmak üzere diğer bilimsel ve ticari işlevlere geçmeyi seçebilirsiniz. Uluslararası şirketlerle birlikte yurtdışında projeler veya bölümlere çıkma fırsatları da olabilir.

Akademik ortamlarda, doktora derecenizi takiben genellikle üç yıla kadar uzun vadeli sabit doktora sonrası araştırma sözleşmelerine geçersiniz. Yeni nitelikli doktora sonrası araştırmacıların çoğu, ilan edilmiş pozisyonları alır veya belirli bir bilim insanına spekülatif olarak başvururlar.

Bu aşamada kariyer gelişimi zor olabilir. Doktora sonrası burslar ve diğer programlar EPSRC tarafından sunulsa da tüm ödüller son derece rekabetçidir.

Akademik tanıtım, araştırma başarınıza bağlıdır. Bunlar yayınlamış olduğunuz orijinal makalelerin niteliği ve niceliği ile fon bulmadaki başarınızla ölçülür. Ulusal ve uluslararası konferanslarda materyal sunmak, kariyer fırsatlarınızı arttırmanıza yardımcı olacaktır.

Daha fazla kariyer gelişimi derste ve nihayetinde yönetim sorumluluğu ile profesyonel düzeydedir. Öğretme veya idari sorumluluklar olmadan kalıcı araştırma görevlileri aranıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu