Analitik Kimyager Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Analitik bir kimyagerin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir analitik kimyager olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Analitik kimyagerler, maddelerin bileşimini belirlemek için analitik kimya tekniklerini kullanan bilim adamlarıdır. Ayrıca kimyasal bileşikleri analiz etmek için yöntemler geliştirebilir ve endüstride kullanılabilecek yeni süreçler veya prosedürler oluşturabilirler.

Analitik kimya, maddelerin bileşimini belirlemeye odaklanan bir kimya dalıdır. Adli bilim adamları, ilaç şirketleri ve bir maddenin tam yapısını bilmenin önemli olduğu diğer endüstriler tarafından yaygın olarak kullanılır.

Analitik Kimyager Sorumlulukları ve Görevleri

Analitik kimyagerler, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Ürünlerin veya süreçlerin kalitesini iyileştirmek için deneyler ve araştırmalar yapmak
 • Kullanılabilir olduklarında yeni teknolojileri kullanarak kimyasal analiz için yeni yöntemler geliştirmek
 • Amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemek için deneylerin sonuçlarını analiz etmek
 • Aynı proje üzerinde çalışan ekiplerdeki bilim insanlarına ve diğer uzmanlara bulguları iletmek
 • Spektrometreler, kromatograflar ve X-ışını difraktometreleri gibi karmaşık ekipmanları kullanarak analiz yapmak
 • Metaller, mineraller veya organik bileşikler gibi maddelerin fiziksel, kimyasal veya biyolojik özelliklerini belirlemek için analizler ve deneyler yapmak
 • Yeni ilaçları halka açıklanmadan önce güvenlik ve etkinlik açısından test etmek
 • İyi çalışır durumda olduklarından emin olmak için laboratuvarların ve ekipmanların bakımını yapmak
 • Endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek yeni malzemeleri belirlemek için deneyler yapmak

Analitik Kimyager Maaşı Ne Kadar?

Analitik kimyagerlerin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve çalıştıkları şirket türüne göre değişir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (36.70 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 22.000 TL (55.20 TL/saat)

Analitik kimyagerlerin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Kimya ve ilaç şirketleri, ürünlerinin güvenli ve etkili olduğundan emin olmak için analitik kimyagerlere ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca, şirketlerin üretim süreçlerinin verimli ve uygun maliyetli olmasını sağlamak için bu kimyagerlere ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Analitik Kimyager İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Analitik Kimyager İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Analitik bir kimyager olmak için muhtemelen şunlara ihtiyacınız olacak:

Eğitim: Analitik kimyagerlerin kimya, biyokimya, biyoloji, adli kimya veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine ihtiyaçları vardır. Bu programlar genel olarak kimya, biyoloji, matematik ve fizik derslerini içerir.

Antrenman tecrübesi: Analitik kimyagerler, eğitimlerinin çoğunu lisans veya lisansüstü çalışmaları sırasında staj veya ortak programlar yoluyla alırlar. Bu programlar, öğrencilerin bir laboratuvar ortamında uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlar. Ayrıca öğrencilerin bu alandaki profesyonellerle iletişim kurmasına olanak tanır.

Analitik kimyagerler ek olarak şirketin sunduğu belirli ürünler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için iş başında eğitim alabilirler. Ayrıca belirli laboratuvar ekipmanlarının kullanımı konusunda eğitim alabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Analitik kimyagerlerin, eyaletlerinin Kimya ve Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kurulu tarafından belirlenen lisans gerekliliklerini kazanmaları gerekir. Bu gereksinimler eyalete göre değişir. Fakat çoğu adayın kimya alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip olmasını, bir sınavı geçmesini ve belirli sayıda iş deneyimini tamamlamasını gerektirir.

Analitik Kimyager Olmak İçin Gerekli Beceriler

Analitik kimyagerler başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyarlar:

Veri analizi: Analitik kimyagerler, verileri yorumlamak ve verilere dayalı raporlar oluşturmak için veri analizi becerilerini kullanır. Test sonuçlarından eğilimleri, kalıpları ve diğer bilgileri belirlemek için veri analizini kullanırlar. Veri analizi becerileri, bir ürünle ilgili olası sorunları belirlemek ve çözüm bulmak için de önemlidir.

Problem çözme: Analitik kimyagerler, deneyler sırasında ortaya çıkan sorunları belirlemek ve çözmek için problem çözme becerilerini kullanırlar. Yeni analitik yöntemleri uygularken ortaya çıkan zorluklara çözümler geliştirmek için problem çözme becerilerini de kullanabilirler.

Kritik düşünce: Analitik kimyagerler, sorunları çözmek ve karar vermek için eleştirel düşünme becerilerini kullanırlar. Bir numuneyi test etmek, verileri yorumlamak veya bir kimyasal reaksiyona çözüm geliştirmek için en iyi yöntemi belirlemek için bu becerileri kullanabilirler. Eleştirel düşünme, bir sorunun kaynağını belirlemelerine ve en iyi çözümü bulmalarına da yardımcı olabilir.

İletişim: Analitik kimyagerler, araştırma ve geliştirme projelerini tartışmak için genellikle diğer bilim adamları ve mühendislerle iletişim kurar. Ayrıca kimyasal testlerin sonuçlarını ve bu sonuçların etkilerini açıklamak için müşterilerle iletişim kurarlar. İletişim becerileri, analitik kimyagerlerin teknik bilgileri bilim insanı olmayanlara açıklamalarına yardımcı olabilir.

Bilimsel yöntem: Analitik kimyagerler, hipotezler geliştirmek, deneyler yapmak ve verileri yorumlamak için bilimsel yöntemi kullanırlar. Yeni formüller geliştirmek ve test etmek, bir numunedeki kontaminasyon kaynağını belirlemek ve bir numuneyi analiz etmenin en iyi yolunu belirlemek için bilimsel yöntemi kullanırlar.

Analitik Kimyager Çalışma Şartları Nasıl?

Analitik kimyagerler, kimyasal üretim tesisleri, gıda ve ilaç işleme tesisleri, petrol rafinerileri, çevresel test laboratuvarları ve araştırma ve geliştirme laboratuvarları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışırlar. Ekipler halinde veya bireysel olarak çalışabilirler ve ilk araştırmadan kalite kontrole kadar ürün geliştirmenin tüm aşamalarında yer alabilirler. Bazı durumlarda, analitik kimyagerler tehlikeli maddelerle çalışabilirler. Bu yüzden kendilerini maruz kalmaktan korumak için önlem almaları gerekir. Genellikle normal saatlerde çalışırlar. Fakat son teslim tarihlerini karşılamak veya deneyler sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek için fazla mesai yapmaları gerekebilir.

Analitik Kimyager İçin Mesleki Gelişme

İşte analitik kimyagerlerin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Analitik kimyagerlerin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

Daha Hızlı Sonuç İhtiyacı

Daha hızlı sonuçlara duyulan ihtiyaç, ilaç endüstrisi tarafından yönlendirilen bir eğilimdir. İlaç şirketleri, yeni ilaçları piyasaya sürmek için gereken süreyi azaltmanın yollarını arıyor, bu da hızlı ve doğru sonuçlar sağlayabilecek analitik kimyagerlere güvenmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Analitik kimyagerler, hızlı test yöntemlerinde uzmanlaşarak bu eğilimden yararlanabilirler. Bu durum ilaç şirketlerine değerli hizmetler sunmalarına ve yeni ilaçları piyasaya daha hızlı sunma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

Kimyagerler ve Diğer Disiplinler Arasında İşbirliği

Bilim adamları karmaşık problemleri çözmek için diğer disiplinlerle işbirliği yapmaya başladıkça kimya alanı da gelişiyor. Bu eğilim, kimyagerlerin zor problemlere çözümler geliştirmek için biyologlar, fizikçiler ve mühendislerle birlikte çalıştığı disiplinler arası araştırma projelerinin sayısındaki artışta açıkça görülmektedir.

İşbirliği daha yaygın hale geldikçe, analitik kimyagerlerin farklı geçmişlerden insanlarla nasıl çalışacaklarını öğrenmeleri gerekecek. Bu durum onların etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini ve başkalarının ihtiyaçlarını anlamalarını gerektirecektir. Ek olarak, analitik kimyagerlerin aynı anda birden fazla projeyi yönetebilmeleri ve görevleri önem derecesine göre önceliklendirmeleri gerekecektir.

Kalite Kontrolüne Vurgu

İşletmeler teknolojiye daha bağımlı hale geldikçe, kalite kontrol ihtiyacı da arttı. Bunun nedeni, teknoloji ürünlerinin genellikle çok karmaşık olması ve herhangi bir kusur veya hatanın kullanıcılar için ciddi sorunlara neden olabilmesidir.

Sonuç olarak, ürünlerin hatasız olmasını ve gerekli tüm standartları karşılamasını sağlayabildikleri için analitik kimyagerler yüksek talep görmektedir. Analitik kimyagerler, kalite kontrolünde uzmanlık geliştirerek, teknoloji ürünleri geliştirmekten ve üretmekten sorumlu ekiplerin paha biçilmez üyeleri olabilirler.

Analitik Kimyager Nasıl Olunur?

Analitik kimyagerlerin alabilecekleri çeşitli kariyer yolları vardır. Endüstride, devlette veya akademide çalışabilirler; kimyanın bir alanında veya birçok alanında uzmanlaşmak; ve araştırma, geliştirme veya uygulamalara odaklanın.

Hangi yönü seçerlerse seçsinler, analitik kimyagerler eleştirel ve yaratıcı düşünebilmeli ve güçlü problem çözme becerilerine sahip olmalıdır. Ayrıca verileri doğru bir şekilde ölçebilmeleri ve kaydedebilmeleri ve matematik ve fen konularında iyi bir anlayışa sahip olmaları gerekir.

Dipnot: Analitik Kimyager İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Analitik kimyagerler, laboratuvar yöneticisi gibi denetim veya yönetim pozisyonlarına ilerleyebilirler. Deneyimle, bazı analitik kimyagerler araştırma direktörleri olabilir. Doktora derecesine sahip olanlar akademide pozisyonlar bulabilir, kolejlerde ve üniversitelerde öğretim ve araştırma yapabilir. Bazı analitik kimyagerler de danışman olabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu