Aktüer Ne Yapar? Nasıl Olurum?

Aktüer Nedir?

Aktüerler, bu risklere ve bunların finansal sonuçlarına göre hangi sigorta oranlarının olması gerektiğini görmek için muhasebeciler ve sigortacılarla birlikte çalışan sigorta şirketleri için rakamlar üretir. Ayrıca, risklerin olasılığını ve bu risklerin mali sonuçlarını hesaplamak için istatistikleri kullanırlar. Sayıları seven biri için mükemmel bir kariyer!

Aktüer Ne Yapar?

Aktüerler, sigorta planlarının primlerini ortaya çıkarmak için matematik ve istatistik ile iş ve finans olasılıkları alanlarındaki geniş bilgi birikimlerini kullanırlar. Sel, yangın, işsizlik, kaza, ölüm ve diğer riskler için risk faktörlerini hesaplayarak sigorta şirketlerinin bir kişiyi veya işletmeyi sigortalayarak alacağı riski doğru bir şekilde gösterir.

Aktüerler, hayat sigortası, sağlık sigortası, otomobil sigortası ve ev sahibi sigortası gibi birçok konuda uzmanlaşmış sigorta şirketleriyle çalışır. Bu profesyoneller genellikle bir tür sigorta konusunda uzmanlaşmıştır. Fakat birden fazla alanda sertifikalandırılabilir.

Mülkiyet ve kaza aktüerleri, istenmeyen olaylar durumunda sigorta şirketlerine ve bu nitelikteki işletmelere ne olacağını araştırır. Bu riskleri yönetecek ve sadece sigortacının değil, aynı zamanda poliçe sahibinin de çıkarına her tarafın çıkarına olacak finansal çözümler yaratmaktan sorumludurlar.

Trajik durumlara olumlu sonuçlar getirecek stratejiler oluşturmak için temel insan davranışı dahil keskin analiz ve risk yönetimi becerilerini kullanırlar. Sigorta ticaretini etkileyen ölüm, yangın, araba kazaları ve diğer trajedilerle ilgili araştırılmış verileri gösteren tablolar geliştirirler.

Aktüerler sadece araştırma yapmak ve strateji oluşturmakla kalmaz; aynı zamanda sigortalılara uygun bir fayda sağlarken, çalıştıkları sigorta şirketlerinin taşıdığı riski azaltmak için bu stratejilerin ne kadar işe yarayacağını doğru bir şekilde değerlendirebilmelidirler.

Risklerin etkilerini azaltmak için uçsuz bucaksız bilgi ve yaratıcılık denizlerini kullanırlar. Aktüerler bulgularını belgeler ve bu raporları olumsuz olayların olasılığını ve bunların birey veya işletme üzerinde yaratacağı etkileri tahmin etmek için kullanır.

Nitelikli aktüerler matematik, organizasyon ve planlamada üstün yeteneklere sahiptir. Aktüerler, sigorta planları için primleri güncellerken risklerin nedenlerini ve etkilerini şirkete net bir şekilde iletebilmeleri gerektiğinden, iletişim yetenekleri bu pozisyonda bir zorunluluktur.

Aktüerler net bir risk perspektifine ve şirketlerin ve poliçe sahiplerinin bulunduğu bölgenin demografisine bağlı olarak değişebilen risk faktörlerinin her yönüne sahip olmalıdır.

Aktüer Nasıl Olunur?

Aktüerlerin farklı kişilikleri vardır. Geleneksel bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların vicdanlı ve muhafazakar oldukları anlamına gelir. Mantıklı, verimli, düzenli ve düzenlidirler. Bazıları aynı zamanda araştırmacı yani; entelektüel, iç gözlemci ve meraklı.

Bu meslek sana göre mi? Aktüerinin en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Aktüer’in çalışma şartları nasıldır?

Aktüerler tarafından yapılan işlerin çoğu masa başında yapılır. Bu masa başı iş, çoğunlukla haftada 40 saat veya daha fazla tam zamanlı bir pozisyondur. Aktüerler, şirket ve poliçe sahipleri için iyi sonuç veren planlar oluşturmak için sigorta uzmanlarıyla yakın çalışır.

En Popüler:  Kredi Analisti Nedir? Nasıl Olunur?

İş, kapsamlı olasılık, istatistik, matematik ve işletme bilgisine sahip nitelikli adaylar için nispeten düşük streslidir. Aktüerler, reasürans poliçeleri işinde iseler diğer sigorta şirketleri ile toplantılarda zaman geçirebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Aktüer ve bir muhasebeci arasındaki fark nedir?

Hem aktüerler hem de muhasebeciler aynı bilgilerle çalışır, her ikisi de finansal verileri işler ve her ikisi de istatistik üretir. Yine de her biri farklı iş işlevlerini yerine getirecek ve farklı amaçlara hizmet edecek.

Aktüerlerin çoğu sigorta sektöründe istihdam edilir ve öncelikle riskle ilgilenir. Gelecekte meydana gelen bir olayın (kaza veya doğal afetler gibi) istatistiksel olasılığını sağlayacak ve yöneticilere, olumsuz olayların olası mali etkilerini nasıl azaltabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunacaklardır. Ayrıca sigorta şirketlerine ne kadar prim alacaklarını ve hangi müşterileri sigortalayacaklarını da bildirirler.

Muhasebeciler, finansal bilgileri kaydederek parasal işlemleri gerçekleştiren bireyler veya kuruluşlarla birlikte çalışır. Görevleri arasında mali analiz ve raporlama, vergi beyannamelerinin hazırlanması, hesapları denetleme veya çok çeşitli mali konularda danışman olarak hareket etme de olabilir. Görevleri genel olarak bir aktüatörünkinden daha geniştir.

Aktüer ve istatistikçi arasındaki fark nedir?

Hem aktüerler hem de istatistikçiler, bilgisayar bilgisi, matematik bilgisi ve istatistiksel tekniklerin kullanımı gibi benzer beceri setlerine sahiptir. Farklı oldukları yer istihdam ortamları ve işlerinin kapsamıdır.

Aktüerler, özellikle sigorta endüstrisinde çalışır ve riskle ilgili verileri işleyerek şirketlere gelecekteki olayların istatistiksel olasılıklarını sağlar. Kazalar, hastalıklar ve doğal afetlerle ilişkili mali kayıplara odaklanırlar ve sigorta şirketlerinin müşteriye hangi kapsam ve primlerin ödenmesi gerektiğini belirlemesine yardımcı olurlar.

İstatistikçiler (bazen veri bilimcileri olarak adlandırılır), birden çok veri türüyle çeşitli ortamlarda çalışabilir. Bankalarda, devlet kurumlarında, danışmanlık firmalarında, teknoloji firmalarında, sağlık kuruluşlarında, büyük miktarda veri toplayan ve işleyen her yerde istihdam edilirler. Karmaşık veri setlerini kullanılabilir bilgilere dönüştürerek çıkarmak, analiz etmek ve özetlemek için istatistiksel teknikler kullanırlar. Bu bilgiler daha sonra yönetime verilir ve bu da bilgiyi bilinçli kararlar ve politikalar almak için kullanır.

Aktüer öğrenciler için bazı iyi tavsiyeler nelerdir?

Bir aktüer olmak istiyorsanız asla geçmek için gereken minimum miktarda işi yapmaya çalışmamalısınız. Aktüerler, başkalarının büyük miktarlarda parasından sorumludur. Aktüeryal sınavların çok yüksek standartlara sahip olması mantıklıdır. Asla bir test için tıkışmayın; Aktüerya sınavına girdiğinizde ve bir problem okuduğunuzda, bunun nasıl yapılacağını hemen bilmelisiniz. Formüllerin tümü ezberlenmelidir; yüzlerce alıştırma problemi yapın ve günlük olarak ezberlemek için formül listenizi gözden geçirin.

Bir sigorta kursu alın. Sigorta sektöründe çalışacaksanız, bunun hakkında bir şeyler bilmek yardımcı olur. Sigortadan nefret ediyorsanız, büyük olasılıkla bir aktüer olmaktan hoşlanmayacaksınız.

Birçok işveren değerlendirmeden önce aktüeryal deneyime sahip adaylar arar. Staj hemen hemen bir gerekliliktir, bu nedenle yaz aylarında bir veya ideal olarak iki staj yapmayı deneyin. Bu aynı zamanda doğru kariyer yoluna gidip gitmediğinize karar vermenize de yardımcı olacaktır. İşverenler ayrıca iyi bilgisayar yetenekleri ararlar. Bu yüzden ne kadar iyi olurlarsa, bir pozisyon için değerlendirilme olasılığınız o kadar artar.

En Popüler:  Aile Sosyal Görevlisi Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Aktüer olmak nasıl bir duygu?

Aktüerya çalışmasının ilk yılında büyük olasılıkla aktüeryal, sigorta ve şirket ortamını öğreneceksiniz ve muhtemelen bazı rutin hesaplamalara atanacaksınız. Biraz tecrübe kazandıktan sonra, size daha büyük dolar tutarında projeler ve daha yüksek seviye işler verilecektir.

İş, uzmanlığa ve işverene göre değişir. Fakat genel olarak oldukça fazla veriyle çalışacak, çeşitli hesaplamalar yapacak, kalıpları ve eğilimleri arayacak ve bir sigorta anlaşması için hangi fiyatın talep edileceğini veya ne kadar kenara bırakılacağını önereceksiniz. Talepler için ödeme yapın.

Aktüer olmalı mıyım?

Aktüerler Derneği, bir aktüeri ‘kısmen süper kahraman, kısmen falcı, yarı güvenilir danışman’ olarak tanımlar. Bu karakterizasyon, hem işin genişliğine hem de bunu en iyi yapma eğiliminde olan insan türlerine hitap eder.

Sayılardan daha fazlası hakkında

Çoğu aktüeryanın analitik bir zihniyete sahip olmasına ve büyük veri setlerinin kodunu çözme konusunda tutkulu olmasına rağmen hepsinin aktüerya bilimi veya işletme/muhasebe/finans/matematik ile alakalı bir alanda bir derece ile mezun olmadığını anlamak önemlidir.

Vermont Üniversitesi Aktüerya Bilimi Dizisinin geliştirilmesine yardımcı olan kıdemli matematik öğretim görevlisi Joseph sözleriyle, ‘Elbette, nicel yeteneklere sahip olmanız gerekir. Fakat bir Ulusal Hayat Sigortası Şirketi temsilcisi bana aynı zamanda dinamiktir ve kimlerle iletişim kurabilir, kim eleştirel düşünebilir ve işi kim yapabilir. Bir şirket, başlarının felsefe uzmanı olduğunu ve uzak fabrika okullarından aday almaktan hoşlanmadıklarını söyledi. Bu öğrencilerin güvercin delikli olduğunu hissediyorlar. ‘

Aktüerya işletmesinin ‘kutunun dışında’ tipi mezunları memnuniyetle karşılamasıdır. İşi yapma kapasitesini gösterdikleri sürece alışılmadık bir yol izleyen bireyler için bir alan görür; yani istatistik, ekonomi ve kurumsal finans dünyasında başarılı olmak. Hızla değişen bir dünyada şirketleri ve bireyleri ortaya çıkan risklere karşı korumak için yaratıcı, yenilikçi yaklaşımlar benimseyebilecek bu tür bireyleri işe almanın faydasını görüyor.

Karmaşık ve zorlu bir iş

Aktüerler, çeşitli endüstrilerle çalışma eğilimindedir. Bu çeşitlilik entelektüel uyarım sağlarken, bazen baskı dolu durumlarda genellikle karmaşık problemleri çözme ihtiyacı stresli olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, en iyi aktüerler baskı altında gelişir ve sorunları çözmeyi ve zorlukların üstesinden gelmeyi severler.

Bir aktüer olarak çalışmaya ilişkin yukarıdaki gerçekler, ABD Meslek İstatistikleri Bürosu tarafından derlenen bu profesyoneller için gerekli becerilerin listesinin neden teknik ve sosyal becerilerin bir karışımı olduğunu açıklar:

• Analitik beceriler
• İnsan davranışını anlama
• İş bilgisi
• Açık ve mantıklı düşünme yeteneği; problem çözme becerileri
• Veritabanı yazılımını, programlama dillerini ve istatistiksel modelleme yazılımını kullanma becerisi
• Müşteriler ve meslektaşlarla iletişim kurma ve danışma kapasitesi

Aktüerler mutlu mu?

Aktüerler en az mutlu kariyerler arasında yer alıyor. Genel olarak memnuniyet puanları listesinde 6. sırada yer alırlar. Lütfen bu numaranın yalnızca üyelerimizden topladığımız verilerden elde edildiğini unutmayın.

Aktüerya alanındaki bu çarpıcı derecede düşük mutluluk oranı, basitçe tesadüfen, oldukça muhtemel yeni kariyer arayanlar olan özel kullanıcı havuzumuzla rastgele ilişkilendirilebilir. Bulgularımızı açıklayacak mesleğe özgü hiçbir şey yok gibi görünüyor.

Aktüerler nasıldır?

Kullanıcı havuzumuza göre Aktüerler ağırlıklı olarak araştırmacı kişiler olma eğilimindedir. Aktüerin riski yönetme işi, rakamları kullanarak gelecekteki olayların olasılığını analiz etmeyi, geleceğe ilişkin kararlar için korumalar oluşturmayı ve kâr için zemin hazırlamayı içerir. Bu faaliyetlerin her biri açıkça bir araştırmacı zihniyet gerektiriyor.

Aktüerler ile benzer meslekler aşağıda listelenmiştir. Ayrıca merak ettiklerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu